29.11.2011 r.

CZY WDRAŻANY SYSTEM RADIOWEGO ODCZYTU WODOMIERZY WYELIMINUJE OSZUSTÓW,
OKRADAJĄCYCH SWOICH SĄSIADÓW?

W miesiącu sierpniu br. informowaliśmy o decyzjach, które uruchomiły w ŻSM operację wymiany wodomierzy stosowanych dotychczas na wodomierze nowej generacji. Ten nowy to wodomierz suchobieżny typu SMART+, który jest aktualnie na rynku wodomierzem najlepiej zabezpieczonym przed zakłóceniami.  Wraz z zainstalowaną nakładką radiową pozwala on na rozwinięcie techniki radiowego (zdalnego) odczytu jego wskazań, bez potrzeby wejścia do lokalu czy pomieszczenia w którym funkcjonuje.

Pragniemy wyjaśnić, że operacja wymiany wodomierzy po 5-cio letnim okresie funkcjonowania nie wymaga specjalnych decyzji, gdyż jest to operacja u nas już rutynowa. Stosowne przepisy wymagają, by w okresach 5-cio letnich dokonać poprzez uprawnioną jednostkę Głównego Urzędu Miar legalizacji każdego z zainstalowanych wodomierzy, przy czym ważność okresu legalizacji kończy się nie z terminem 5-lecia od daty instalacji nowych wodomierzy lecz z końcem roku kalendarzowego w którym ten termin upływa. Praktyka stosowana w kraju i u nas dowiodła zasady, by stare wodomierze wymieniać na nowe, bo to powoduje niższe koszty i daje  gwarancje użytkowania przez pełny 5-letni okres po wymianie.

Wprowadzana przez nas, przy okazji okresowej wymiany, nowa generacja wodomierzy stanie się elementem systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy zainstalowanych w lokalach. To nowoczesne rozwiązanie, które staje się standardem
w nowym budownictwie. Nie wymaga okablowania budynku, co obniża koszty jego uruchomienia.

Przypominamy zatem jego zasady. Pracownik odczytujący wodomierze nie jest uzależniony od lokatorów i nie musi wchodzić do każdego mieszkania czy do piwnicy budynku, aby odczytać trudnodostępne urządzenia. Wystarczy, że przejdzie przez uliczki osiedlowe niosąc ze sobą przenośne urządzenie odbiorcze, by odebrać dane z kilkuset lokali w ciągu kilkunastu minut. Jego pojawienie się z urządzeniem w zasięgu nadawania nakładki radiowej wodomierza (ok. 300 m) powoduje, że informacje błyskawicznie zostają załadowane na przenośny komputer typu palmtop.

Ta technika pomiarów wydaje się bardzo efektywna gdyż powinna pozwolić na:

precyzyjne zbilansowanie wskazań sumy wodomierzy w lokalach z wodomierzem głównym (odczyt w tym samym czasie),

zminimalizowanie kosztów związanych z dotarciem osoby odczytującej(często wielokrotnym) i z tworzeniem baz danych,

likwidację problemów związanych z dotarciem do trudnodostępnych miejsc instalacji wodomierzy,

uwiarygodnienie odczytu (nie podatne na zakłócenia magnetyczne, próby manipulacji wskazań czy na błędy odczytu).

Dotychczasowe nasze doświadczenia i wyniki uzyskiwane przy wodomierzach klasycznych powodowały, że udział nierozliczającej się wody tzw. „wody osieroconej” zawierał się w przedziale od 1 ÷ 10% i obciążał mieszkańców danego budynku.

Radiowy system AMR we współpracy z wodomierzem SMART+ ma wyeliminować te wady i zminimalizować ilości „wody osieroconej” tworzącej się pomiędzy sumą wskazań wodomierzy lokalowych i wodomierza głównego.

Wymiana wodomierzy starych na nowe będzie u nas przeprowadzana do 2015 r., po którym rozpocznie się nowy cykl wymiany. Natomiast nakładki radiowe, które są obecnie instalowane z wodomierzami mają 10-letni okres użytkowania. Służyć więc będą przez okres dwu cykli wymiany wodomierzy.

W 2011 r. zostanie wymienionych 6900 wodomierzy w 62 budynkach (34
w Administracji Wschód i 28 w Administracji Zachód). Większość tych wymian już zrealizowano. W kolejnych latach 2012 r. – ponad 5700 szt.; 2013 r. – 2790 szt.; 2014 r.- 3335 szt.; 2015 r. – 808 szt. Całość operacji łącznie z nakładkami i osprzętem zostanie sfinansowana ze środków które zbieramy na ten cel od mieszkańców, na dotychczasowym poziomie.

Liczymy natomiast na racjonalne wykorzystywanie wody przez mieszkańców i na uczciwe podejście do zobowiązań w ponoszeniu kosztów jej zużycia.

Pierwsze próby kontrolne systemu pokazują na jego racjonalność i dociekliwość. Mamy pierwsze informacje że w kilku przypadkach poziom zużycia wody przez rodziny
w dotychczasowym systemie był zaniżany i to znacznie w stosunku do bieżących wskazań.

System radiowego odczytu pozwala kontrolować budynek nawet codziennie
i bezbłędnie wskazywać lokal gdzie użytkownik podejmuje próby nieuczciwej manipulacji wynikami. Sygnał informuje zatem o próbie oddziaływania na wodomierz magnesami neodymowymi, o próbach zmiany kierunku przepływu wody przez wodomierz i ilości tego przepływu, o zdejmowaniu nakładki z wodomierza i o pobieraniu wody przez tzw. kropelkowanie, nie mówiąc o zerwaniu plomb z wodomierza bądź nakładki.

Ostrzegliśmy o tym wszystkich przypadkach pisemnie każdego mieszkańca u którego instalowane są nowe wodomierze z nakładkami. Wszystkie przypadki ingerencji
w instalację narażą na koszty związane z utratą gwarancji tych użytkowników lokali, którzy takie działania podejmą. Narażą się oni na przejście na naliczenie ryczałtowe, co zakłada Regulamin rozliczania wody w ŻSM. Natomiast recydywa w tych działaniach, która ma oczywiste znamiona przestępstwa, jakim jest okradanie swoich współmieszkańców w budynku, znajdzie drogę w postępowaniu karnym.

Liczymy, że tego rodzaju postępowanie wobec użytkowników lokali nie będzie miało miejsca, jednak gdy będzie konieczne zostanie uruchomione o czym przestrzegamy tych
z naszych mieszkańców, którzy takie próby zechcieli by czynić.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu