04.12.2011 r.

PLANY REMONTOWE ŻSM NA 2012 r.

Pierwsze dwa miesiące IV kw to okres konsultacji prowadzonych przez służby Administracji Osiedlowych i Zarządu Spółdzielni z przedstawicielami  samorządu spółdzielczego nad propozycjami do planu działań remontowych na 2012 r. Na listopadowym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedłożone i skorygowane propozycje działań na 2012 r. zostały przyjęte do realizacji.

Prace remontowe w ŻSM prowadzone są w oparciu o środki finansowe gromadzone na funduszu remontowym z wpłat użytkowników lokali. Od miesiąca lutego 2011 r. odpis na fundusz remontowy zbieramy w opłatach  za mieszkanie wynosi 1,23 zł/m2 p.u. i jest dzielony na fundusz remontowy nieruchomości budynkowych i fundusz remontowy nieruchomości wspólnych (na działania realizowane w obrębie osiedla).

Przy podziale na te dwie grupy środków uwzględniona została sugestia  każdej  służby administracji, by ze względu na specyfikę i potrzeby środki te dzielone były  w  każdej z  nich w innych proporcjach.
Dlatego w Administracji „WSCHÓD”, mającej większe potrzeby remontowe w infrastrukturę osiedli odpis funduszu remontowego nieruchomości wspólnych wynosi 0,52 zł/m2 p.u. a na fundusz remontowy budynków 0,71 zł/m2 p.u.

Natomiast w Administracji „ZACHÓD” na fundusz remontowy nieruchomości wspólnych przeznacza się 0,42 zł/m2 p.u., zaś na fundusz. remontowy budynkowy 0,81 zł/m2 p.u.

Tam gdzie mieszkańcy budynku spłacają kredyt zaciągnięty na jego docieplenie
(w 2012r. będzie to 51 budynków) ich fundusz budynkowy jest pomniejszony o ratę spłaty kredytu wynoszącą 0,22 zł/m2 p.u.

W br. dwa z budynków ocieplonych (bl. 56 os. Żeromskiego ul. Leg. Polskich 74 i bl. 36
os. Żeromskiego ul. A. Struga 3) spłaciły swój kredyt i wpłacane na ten cel środki zostają od 1 stycznia 2012 r. przywrócone do funduszu remontowego nieruchomości budynkowych. Przybyły za to trzy nowe kolejne budynki , ocieplone w 2011 r..

I. Plan działań budynkowych na 2012 r. zakłada między innymi realizację:

1. Robót dachowych (pokrycia papą, smarowanie, remont kominów i obróbek    
blacharskich) na 27 budynkach w obydwu administracjach na kwotę    - 1,151 mln. zł.                                                                                     2. Malowanie klatek schodowych w 7-u budynkach                                   - 0,323 mln. zł.

3. Wymianę okien na klatkach schodowych w 11-u budynkach                 - 0,089 mln. zł

4. Remont balkonów i elewacji w 3-ech bud. os. Centrum                          - 0,255 mln. zł

5. Ocieplenie stropodachów w 6-ciu budynkach                                         - 0,225 mln. zł

6. Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapach 4-ech bud.                    - 0,042 mln. zł

7. Wymiana okienek piwnicznych, wraz z remontem cokołów                  
i opasek na 5-ciu budynkach                                                                    - 0,034 mln. zł

8. Wymiana podzielników kosztów ciepła (elektroniczne po                     
10-cio letnim okresie użytkowania) na 6-ciu bud.                                     - 0,068 mln. zł

9. Wymiana rur wewnętrznych instalacji deszczowych w 3-ech                
budynkach wysokich (W i T)                                                                    - 0,026 mln. zł

10. Wymiana posadzek w klatkach schodowych w bud. 6B os. Piękna     - 0,080 mln. zł

11. Remont naświetli w 2-ch bud. typu Czerskiego                                    - 0,060 mln. zł

12. Przebudowa daszków wiatrołapów w bud. P.19 (os. Piękna)               - 0,015 mln. zł

13. Wymiana zaworów podpionowych na instalacji c.o. w trzech             
bud. wysokich os. Teklin                                                                         - 0,030 mln. zł

14. Wykonanie izolacji przeciwwodnej piwnic w podtopionych                
budynkach przy ul. Spółdzielczej 42                                                       - 0,080 mln. zł

15. Remont pomieszczeń rozdzielaczy wraz z wymianą urządzeń             
i instalacji w 4-ech bud. układu cieplnego W 30                                     - 0,100 mln. zł

16. Roboty alpinistyczne na budynkach (uszczelnianie złącz,                    
uzupełnianie kratek, roboty ziemne)                                                        - 0,030 mln. zł

17. Remont kominów w 2-ch bud. os. Żeromskiego                                               - 0,010 mln. zł

18. Remont instalacji elektrycznej bud. Hot.-Rotacyjnego                          - 0,030 mln. zł

oraz inne prace.
Całość planowanych działań na ogólną kwotę                                             - 2.844 mln. zł

II. Natomiast w planie działań na nieruchomościach wspólnych przewidziano między innymi realizację:

1. Remonty i modernizacje chodników przy 17-u budynkach                    
w obydwu administracjach                                                                                  - 0,463 mln. zł

2. Wykonanie nowych chodników przy budynkach W-9, T-10,11 i 12     
w Administracji Wschód                                                                          - 0,032 mln. zł

3. Remonty chodników wejściowych do budynków w tym pochylni        
i schodów przed 17-oma budynkami. Remont skarpy przy bud. 6C       - 0,346 mln. zł

4. Remonty i modernizacje dróg wewnątrz osiedlowych na wszystkich    
osiedlach w tym kontynuacja drogi wzdłuż bl. 7 A,B T
i modernizacja drogi p.poż. przy bl. 18 W                                               - 0,858 mln. zł
5. Remonty i modernizacje małej architektury (pergole, sprzęt zabawowy
barierki, śmietniczki                                                                                  - 0,200 mln. zł

oraz inne

Ogółem na kwotę                                                                                         - 1.973 mln. zł

III. Plan działań na instalacjach gazowych zakłada między innymi:

1. Prace konserwacyjne i dozór techniczny na wszystkich budynkach       - 0,212 mln. zł

2. Wymiana armatury stożkowej na kulową wraz z wymianą instalacji     
skręcanej na spawaną                                                                               - 0,090 mln. zł

3. Remont instalacji w bud. 31 Teklin z przystosowaniem pod                  
system gazomierzy (II etap)                                                                     - 0,060 mln. zł

oraz inne

IV. W planie działań na dźwigach przewidziano między innymi:

1. Bieżącą konserwację dźwigów                                                                - 0,114 mln. zł

2. Badania dozorowe Urzędu Dozoru Technicznego                                  - 0,026 mln. zł

3. Prace remontowe wynikłe z zaleceń dozoru                                            - 0,027 mln. zł

Kompletne plany techniczno-ekonomiczne na rok 2012 będą umieszczone na początku roku 2012 na stronie internetowej ŻSM www.zsm.net.pl.

I jeszcze jedna informacja. Od 2012 r. będziemy zwracali szczególną uwagę na poziom zadłużenia w opłatach mieszkańców poszczególnych budynków. Tam gdzie będzie on przekraczał dopuszczalne granice i tworzyć go będzie szersza grupa użytkowników lokali, będziemy odstępować od tej części planowanych działań remontowych w budynku, których wstrzymanie nie zagrozi bezpieczeństwu jego eksploatacji. Tego domagają się od nas nasi członkowie i przedstawiciele samorządu spółdzielczego. A mamy kilka budynków, gdzie poziom zadłużenia przekroczył kwotę 100 tys. zł.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu