Plany Pracy RN

Załącznik do Uchwały RN nr 47/2019

z dn. 19.12.2019r

 

TERMINARZ i TEMATYKA POSIEDZEŃ RN w I półroczu 2020r.

  Miesiąc

Komisje  Terminy

Plenum

I-E

Rewizyjna

O-S

STYCZEŃ

22

27 g.16

27

31

LUTY

19

24

24

28

MARZEC

18

23

23

27

KWIECIEŃ

22 (spotkanie z biegłą rewident)

27

27

30 czwartek

MAJ

20

25

25

29

CZERWIEC

17

22

22

26

 

Zgodnie z § 6 pkt 3 p. pkt a,b,c Regulaminu Rady Prezydium RN zastrzega możliwość zmiany terminów posiedzeń.

Tematy omawiane na każdym posiedzeniu plenarnym:

 1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Omówienie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od jego decyzji.
 3. Premia dla Zarządu.
 4. Sprawy związane z bieżącą działalnością spółdzielni.

Tematyka posiedzeń komisji, będąca przedmiotem ocen prezentowanych na posiedzeniach plenarnych,
może być uzupełniona o zagadnienia wniesione przez Zarząd, bądź członków komisji.

 

MIESIĄC

TEMAT

Komisja opracowująca zagadnienie

 

 

 

 

STYCZEŃ

 1. Analiza struktury organizacyjnej, stanu zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac za 2019 – plan w tym zakresie na 2020r.
 2. Analiza terminowości i sposobu załatwienia skarg i odwołań, które wpłynęły w 2019r.
 3. Ocena realizacji zadań konserwacyjnych zasobów spółdzielni– zakres rzeczowy i finansowy, ocena współpracy z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie.

 

Rewizyjna

 

 

Org.-Samorządowa

Rewizyjna

 

I-E

 

 

 

 

LUTY

 1. Ocena realizacji planów merytorycznych i finansowych domów kultury w 2019r.
 2. Zatwierdzenie podziału członków na Walne Zgromadzenie odbywane w częściach oraz podziału mandatów do Rad Osiedli .
 3. Analiza kosztów zakupu wody i jej podgrzania za 2019r
 4. Zatwierdzenie planów gospodarczych na 2020r -

      przyjęcie stawek opłat za lokale (energia elektryczna, stawka eksploatacyjna, opłaty za lokale użytkowe i garaże).

 

Org.-Samorząd.

 

Org.-Samorząd.

 

 

Rew., Inw.Ekspl.

 

Wszystkie komisje

 

 

 

 

MARZEC

 

 1. Omówienie i przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności w 2019r., w tym:
  - wykonania zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
  - wykonania uchwał podjętych przez ostatnie Walne Zgromadzenie
 2. Omówienie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.- ocena realizacji podjętych uchwał.
 3. Ocena działań związanych z realizacją rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Wszystkie komisje

 

Inw-ekspl.

 

rewizyjna, org.-samorządowa.

 

wszystkie komisje

 

Wszystkie komisje

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 1. Analiza wyników finansowych poszczególnych nieruchomości za 2019r. w tym:
  - zestawienie z faktycznym zadłużeniem w opłatach za lokale,
  - omówienia spraw przekazanych do komornika, w tym licytacji z nieruchomości.
 2. Ocena prowadzonych form działalności rekreacyjno-sportowej oraz oferty domów kultury w okresie ferii.
 3. Ocena działań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych za I kwartał 2020r.

 

Rewizyjna

 

 

 

 

 

Org.-Samorządowa

 

Inw.-Ekspl..

 

 

 

MAJ

 

 1. Analiza kosztów i zadłużeń w lokalach mieszkalnych
  i użytkowych za I kwartał 2020r.
 2. Analiza wyników finansowych działalności domów kultury za I kwartał br.
 3. Ocena stanu sanitarno-porządkowego na osiedlach (budynki, tereny, wywóz nieczystości).

 

Rewizyjna

 

Org.-Samorządowa

 

Inw.-Ekspl.. + O-S

 

 

CZERWIEC

 1. Omówienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych przyjętych na 2020r.– informacja o posiadanych terenach inwestycyjnych i kosztach ich utrzymania.
 2. Plany akcji letniej organizowanej w placówkach ŻSM
 3. Omówienie działań związanych z bieżącą konserwacją zasobów – sprawność instalacji w budynkach (gazowa, elektryczna, wentylacyjna, wod.-kan).
 4. Ocena przebiegu Walnego Zgromadzenia (organizacja, frekwencja, wstępna realizacja uchwał).
 5. Przyjęcie planu posiedzeń na II półrocze 2020r.

Inw-ekspl.

 

 

Org.-Samorządowa

Inw-ekspl.

 

 

Rewizyjna

 

Prezydium

 

Daty wszystkich posiedzeń, które odbywają się w biurze Zarządu ul. Środkowa 35, określone zostały w terminarzu.

Godziny rozpoczęcia posiedzeń:

 1. Komisja Inw.- Eksploatacyjna 1700  
 2. Komisja Rewizyjna                17.00 
 3. Komisja Org.-Samorządowa  16ºº
 4. Posiedzenia plenarn             17ºº

 

Za zgodność z ustaleniami Prezydium:

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu