03.07.2018 r.

CZY TO KONIEC UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ?

            Od początku przyszłego roku zniknie użytkowanie wieczyste gruntu – każdy będzie miał wtedy prawo własności do gruntu, który jest dzisiaj własnością komunalną lub należy do Skarbu Państwa.

            Wszystkie budynki mieszkalne i pawilony naszej spółdzielni leżą na gruntach należących do gminy Żyrardów.

Spółdzielnia ma do nich prawo wieczystego użytkowania, które wprowadzono w kraju
w 1961 r. W okresie ekspansji budowlanej na poszczególne rejony miasta ŻSM podpisała
z gminą stosowne umowy i przyjęła w wieczyste użytkowanie ponad 61 ha. gruntów pod zabudowę mieszkaniową i tereny osiedlowe. Dzisiaj po przekształceniach własnościowych
w odrębną własność w naszej spółdzielni płacimy gminie opłatę od 50,2 ha gruntów, która za rok obecny wynosi 0,565 mln.zł. Posiadacze praw odrębnej własności, których jest u nas blisko 1,8 tys. wnoszą te opłaty bezpośrednio do gminy. Natomiast na wpłatę do gminy składa się pozostałe 5,2 tys. naszych członków, których miesięczne wpłaty z tego tytułu wahają się
w przedziale 0,04 ÷ 0,15 zł/m2 p.u. lokalu, co dla lokalu o pow. 50 m2 wynosi 2,00 ÷ 15,00 zł/lokal.

            Projekt ustawy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który jest już na ostatniej prostej zakłada zastąpienie dotychczasowej opłaty rocznej, tzw. opłatą przekształceniową rozłożoną na 20 rocznych rat. Opłata będzie przejmowana przez Budżet Centralny. Zakłada się, że projekt trafi do Sejmu jeszcze w III kwartale, zaś nowe prawo ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

            Z nowego prawa ma skorzystać 1,5 mln. Polaków, którzy są dziś użytkownikami wieczystymi gruntów komunalnych lub należących do skarbu państwa. Takich gruntów jest
w całym kraju ok. 575 tys. hektarów.

Opłata przekształceniowa ma być rozłożona na 20 corocznych rat, a wysokość każdej
z nich będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

- W sumie więc Ustawodawca zapewnia nam, że po 20 latach wnoszenia opłaty na dzisiejszym poziomie (jedyny plus, że nie będzie ulegać zmianie), uzyskamy tę „wymarzoną przez nielicznych” pełną własność do skrawka gruntu pod budynkiem wielorodzinnym. Wydaje się, że dla większości z nas to odległa przyszłość.

            Projekt zakłada też, że entuzjaści własności do kawałka gruntu, o ile przyspieszą wniesienie pełnej opłaty przekształceniowej jednorazowo mogą uzyskać bonifikaty. I tak za wpłatę całości w 2019 r. bonifikata wyniosłaby 60 prac. I przez kolejne spadałaby o 10 proc. rocznie, tak że próba jednorazowej wpłaty całości w 2025 r. – nie dałaby żadnej bonifikaty.

            Pomysł nowej ustawy nie podoba się jednak samorządom, gdyż ich zdaniem doprowadzi on do uszczuplenia ich dochodów. Np. w Warszawie nie wpłynie w przyszłości ponad 0,5 mld. zł . do kasy, którą zbiera ona w 2018r.

Podobnie będzie w innych miastach i gminach. Dlatego gminy protestują.

            Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, przygotowywana ustawa może być niezgodna z prawem, gdyż pozbawia gminy należnego dochodu, a jednocześnie nie zdejmuje z nich żadnych dotychczasowych obowiązków.

            Naszym zdaniem, projekt tej ustawy to próba położenia „państwowej łapy” na dochodach samorządu, która nie wnosi nic nowego do uprawnień właściciela lokalu położonego na nieruchomości w wieczystym użytkowaniu. Bo co to za oszczędności 2 -15zł. miesięcznie, uzyskane po dwudziestu latach (przez nasze wnuki). Przecież nie wszyscy ekscytują się sytuacją możliwości obrotu nieruchomością, którą uwolni się od wpisu roszczeń w księdze wieczystej. Bo przecież nieliczni inwestują środki w mieszkanie spółdzielcze.

Więcej tu zatem dymu niż ognia. Jak będzie pokaże życie.

Zarząd ŻSM

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu