09.06.2020 r.


ENERGIA ELEKTRYCZNA ZE SŁOŃCA
– CORAZ BARDZIEJ BRZMI INTRYGUJĄCO !

         Dosyć długo odkładaliśmy na potem plany związane z fotowoltaiką
w spółdzielczych budynkach. Krajowe lobby węglowe wspierane przez populizm wielu rządów, skutecznie odciągały nasze zainteresowania od innych źródeł energii, niż wytwarzanych z materiałów kopalnych. Dzisiaj
w dobie kryzysu klimatycznego, ale także w efekcie potężnego wzrostu cen energii elektrycznej w naszym kraju, postanowiliśmy skierować się w stronę energii słonecznej.

         Na dzień dzisiejszy wzrost cen energii elektrycznej nie dotknął jeszcze indywidualnych odbiorców w mieszkaniach, ale już energia elektryczna na oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, piwnic, ciągów pieszych czy pracy dźwigów osobowych wzrosła.
Podobnie wzrosły koszty energii dla budynków administracyjnych, biurowych czy domów kultury - o blisko 50 procent. I dalej będą wzrastały, bo Europa będzie nakładała na naszą energetykę węglową kolejne karne opłaty klimatyczne. A przecież za to też płacą mieszkańcy. Stąd nasze zainteresowanie fotowoltaiką i plany by skierować ją w miejsca najbardziej prądożercze z grupy naszych obiektów. Stąd powrót do fotowoltaiki, która ze względu inne ważniejsze potrzeby z zakresu termomodernizacji, nie była u nas dotychczas obiektem zainteresowania.

            Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Dzisiaj słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. U nas, ze względu na szkodliwe zmiany klimatyczne i na przesuwanie się strefy suszy z Afryki do Europy ( w tym do naszego kraju) mamy coraz więcej dni słonecznych i energii ze słońca, którą należy wykorzystywać, alternatywnie do energii z węgla.

            Energia elektryczna ze słońca już od ponad ćwierć wieku była wykorzystywana
w niewielkich urządzeniach przenośnych, takich jak kalkulatory, zegarki, lampy zewnętrzne
i sygnalizatory drogowe, a także do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody (bojlery słoneczne).

            Słońce to naturalne źródło energii z którego może czerpać każdy, co jest bardzo istotne w okresie postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz stale rosnących cen energii elektrycznej.

            Przyjrzyjmy się, gdzie powstaje energia elektryczna ze słońca. Pozyskiwanie jej to proces odbywający się etapami. Podstawowym elementem instalacji jest ogniwo fotowoltaiczne, które dla wytworzenia większej ilości energii łączy się w moduły fotowoltaiczne.
            W ogniwach zachodzi zjawisko przekształcania w prąd stały. Ogniwa są układami zbudowanymi z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny
w wyniku działania czynników zewnętrznych (tj. temperatury lub promieniowania słonecznego). Do produkcji ogniw najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem jest krzem. Grupa modułów zasilających jeden falownik tworzy tzw. panel fotowoltaiczny, montowany na konstrukcji wsporczej (na dachach lub na powierzchni ziemi w tzw. farmach słonecznych).

            Przebieg procesu dostawy energii elektrycznej pochodzącej ze słońca do naszych gniazdek w pomieszczeniach jest następujący:

- Prąd powstały w modułach zostaje przekazany do falownika, którego zadaniem jest przekształcenie go na prąd zmienny (odwrotnie niż w przypadku prostownika), który posiada te same cechy i te same parametry co prąd w naszych gniazdach.

Falownik kontroluje ponadto pracę naszej mikroelektrowni co oznacza, że na bieżąco dopasuje ona parametry generowanego prądu do parametrów domowej sieci, a także ulega odłączeniu w momencie wykrycia jakiejkolwiek awarii.

Monitoruje on także wszelkie parametry użyteczne do analizy działania fotowoltaiki.

            Energia niewykorzystana w procesie produkcji fotowoltaicznej, to ta część wyprodukowanej energii, która jest odprowadzana z instalacji do sieci energetycznej zasilającej budynek.

Licznik dwukierunkowy na instalacji dokonuje pomiarów dwu kierunkowego przepływu tzn. zlicza energię elektryczną pobraną z instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci energetycznej. Może się bowiem zdarzyć, że energii wytworzonej przez naszą mikroelektrownię będzie za dużo lub za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania.

            W pierwszym przypadku nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej,
a my możemy odebrać 80 proc. wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane
z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na własny użytek.

Dla instalacji, których moc nie przekracza 10 kW obowiązuje stosunek 1 : 0,8 w ramach systemu opustów, co oznacza, że za 1 kWh (kilowatogodzinę) oddaną do sieci energetycznej właściciel mikroelektrowni może otrzymać 0,8 kWh.

            W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kW rozliczamy się w stosunku 1 : 0,7 (oddana przez nas 1 kilowatogodzina pozwala na odbiór jej 0,7 części). W sytuacji gdy istniejącego zapotrzebowania nie da nam się całkowicie pokryć, wykorzystując wcześniej wytworzoną i oddaną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1 : 1.

______________

            Przedstawiona powyżej informacja przybliży czytelnikom zasady funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej. My w naszym rejonie funkcjonowania (województwo mazowieckie) przez długie lata byliśmy poza obszarami wspomaganymi przez fundusze państwowe, czy unijne. Środki na projekty fotowoltaiczne kierowane były na ścianę wschodnią, województwa zachodnie czy Wielkopolskę. U nas na woltaikę dostawały je budynki w strefach rewitalizacji, czy obiekty dydaktyczne.

            Rozwój tych instalacji następował w budownictwie jednorodzinnym, hotelarstwie
i budynkach w chronionych strefach turystycznych.

A przecież korzyści z instalacji w systemy fotowoltaiczne to:

- niezależność energetyczna,

- zabezpieczenie spółdzielni przed skutkami podwyżek cen energii elektrycznej,

- obniżenie kosztów utrzymania części wspólnych.

            Przeanalizowaliśmy, te korzyści i poddaliśmy ocenie kierunek oraz kolejność ewentualnych działań w tym zakresie.

Analiza pokazała, że największe roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną liczoną
w kWH w 2019 r. wystąpiło:

- w budynku Biura Zarządu              - 55000

- w wieżowcach 3-klatkowych          - 29000

- w wieżowcach 2-klatkowych          - 14000

            Dlatego władze spółdzielni (uchwała nr 19 RN z dnia 30.04.br) podjęły decyzję
o rozpoczęciu działań w zakresie rozwoju fotowoltaiki w naszych zasobach.

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna której autorem koncepcji jest inż. Marcin Popiel (notabene pracownik spółdzielni, który koncepcję opracował w ramach swoich obowiązków służbowych i posiadanych uprawnień) zostanie zamontowana w najbliższym okresie na budynku biura przy ul. Środkowej. Jej koszt w wysokości 85 tys. zł. brutto zwróci się
w okresie siedmioletniej pracy instalacji.

            Instalacja którą przedstawia załączona wizualizacja ma moc 19.04 kW i składać się będzie z 56 szt. modułów monokrystalicznych o mocy jednostkowej 340W. Zakładany
w projekcie roczny uzysk z instalacji fotowoltaicznej to 17500 kWh, co stanowi jedną trzecią zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. O kolejnych krokach w tych działaniach będziemy informowali naszych mieszkańców i czytelników na bieżąco.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu