01.03.2016 r.

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI NA 2016 r.

            Na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. Rada Nadzorcza ŻSM rozpatrzyła
i zatwierdziła plany techniczno-ekonomiczne spółdzielni na 2016 r. Przewidują one
w większości obszarów działalności podstawowej utrzymanie dotychczasowego poziomu wpływów i wydatków, a tam gdzie zanotowano oszczędności, zmniejszenie opłat mieszkańców. Plany działalności spółdzielni po stronie wydatków zwiększają się
o 0,259 mln. zł w stosunku do planu 2015 r., tj. o 0,6 procent.

            Założenia do planów oparto o wyniki 2015 r. Uwzględniają one obowiązujące od 2007 r. wymogi ustawowe, nakazujące prowadzenie rachunku kosztów eksploatacji oddzielnie dla każdej nieruchomości oraz prowadzenie w podobny sposób rejestracji działań remontowych w budynkach.

            Analiza wyników 2015 r. wykazała, że w 34-ech nieruchomościach stawki opłat eksploatacyjnych zabezpieczą pokrycie planowanych kosztów w 2016 r. i pozostaną na tym samym poziomie. W 112-u nieruchomościach uzyskano nadwyżkę wpływów ze zbieranej nieruchomości nad kosztami i stawki w nich będą obniżone. Natomiast w 8-u nieruchomościach wystąpił wynik ujemny i stawki będą w nich podwyższone.

            W 2016 r. nie ulegną zmianie stawki opłat u Dostawców mediów (PGK i PEC), które na obecnym poziomie były ustalone w poprzednich latach. Takie same założenia kosztów przyjęliśmy w planie na 2016 r. zarówno w zakupie wody jak i energii cieplnej na ogrzewanie lokali oraz podgrzewanie wody. Mamy nadzieję, że łagodna w obecnej fazie zima pozwoli te koszty obniżyć. Z takiego samego założenia, podobnie jak w 2015 r. zaplanowaliśmy niższe koszty działań odśnieżających.

            Konieczność zintensyfikowania działań modernizacyjnych przy odtworzeniu instalacji odgromowych w budynkach, a przede wszystkim podjęcie wymiany, zużytych poprzez ponad dwudziestoletnią pracę, głowic zaworów termostatycznych na grzejnikach w lokalach mieszkalnych, wywołała potrzebę dalszego zwiększenia przychodów do funduszu remontowego budynkowego. Na wniosek administracji osiedli i nadzoru technicznego nad instalacjami, poparty opinią samorządów, zostanie on od 1 lipca br. zwiększony o 0,1 zł/m2 p.uż. naliczane od powierzchni lokali. Pozwoli to na systematyczne niwelowanie narastającej luki remontowej w naszych budynkach:

W 2016 r. będą zatem obowiązywały:

1. Stawki opłat za lokale ustalone w oparciu o:

1.1. Naliczenie składników na m2 p.uż. lokalu mieszkalnego miesięcznie w tym:

     ● eksploatacja w poszczególnych budynkach:

         - od 1,50 do 2,03 zł/m2 p.uż. – dla członków spółdzielni

         - od 1,80 do 2,44 zł/m2 p.uż. – dla nieczłonków

       (w pozycjach tych następują obniżki opłat o kwoty zawierające się w przedziale od 0,15  
       do 0,49 zł/m2 p.uż.)

     ● konserwacja – 0,30 zł/m2 p.uż.

● wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości, w zależności od powierzchni    działki,

● fundusz remontowy:

     1/ nieruchomości wspólnych

   - osiedli Zachód – 0,23 zł/m2 p.uż.

   - osiedli Wschód – 0,52 zł/m2 p.uż.

     2/ nieruchomości budynkowych

   - osiedli Zachód – 1,10 zł/m2 p.uż.

   - osiedli Wschód – 0,81 zł/m2 p.uż.

      (od 1 lipca 2016r. stawki te wzrosną o 0,10 zł/m2 p.uż.)

   3/ nieruchomości budynkowych dla obiektów spłacających kredyt

- osiedli Zachód – 0,88 zł/m2 p.uż.

- osiedli Wschód – 0,59 zł/m2 p.uż.

     (od 1 lipca 2016 r. stawki te wzrosną o 0,10 zł/m2 p.uż.)

● fundusz wymiany wodomierzy 1,20 zł za każdy wodomierz w lokalu miesięcznie

● działalność społeczno-wychowawcza – 0,20 zł/m2 p.uż.

1.2. Składniki naliczane na osobę lub lokal miesięcznie.

● wywóz odpadów komunalnych            -11 zł/osobę za segregowane

                                                                  - 21 zł/osobę za zmieszane

● dźwigi w budynkach wysokich            - 0,00 zł parter

                                                                 - 5,50 zł/os I piętro

                                                                  - 11,00 zł/os powyżej I piętra

● remont instalacji gazowej                     - 4,50 zł/lokal

● konserwacja i dozór inst. gazowej        - 2,50 zł/lokal

1.3. Składniki opłat za dostawy mediów do lokali

● opłaty za koszty stałe dostawy ciepła (zł/m2 p.uż.)

● zaliczki indywidualne na centralne ogrzewanie (zł/m2 p.uż.)

● zaliczki na zimną wodę i ścieki (zł/osobę wg indywidualnego zużycia)

● opłaty za wodę i ścieki z lokali nieopomiarowanych (ryczałt/osobę)

● zaliczki na podgrzanie wody (wg ind. zużycia zł/m3, plus gotowość)

● opłaty za podgrzanie wody dla lokali nieopomiarowanych (ryczałt x cena podgrzania,  
   plus gotowość).

2. Opłaty za garaż.

            Obejmują one opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i podatek lokalny – naliczane od powierzchni garaży (w wysokości uchwalonej przez Radę Miasta Żyrardowa). Pozostałe składniki: sprzątanie (zgodnie z umową z Zakładem Porządkowym), ubezpieczenie (zgodnie z polisą). Od sumy stawek doliczony 23 % VAT.

Tegoroczna stawka brutto kształtuje się w przedziale:

- dla członków spółdzielni od 19,26 zł/m2 do 20,79 zł/m2

- dla nieczłonków od 20,11 zł/m2 do 21,52 zł/m2

-----------------

            Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2016 r. pokrywany wpływami od użytkowników zamyka się kwotą 42,841 mln. zł. (w 2015 r. było 42,856 mln.zł.)

W planie tym przewidujemy między innymi nakłady na następujące działania:

● 15,061 mln. zł. na zakup energii cieplnej do ogrzania lokali i podgrzania wody
   (w 2015 r. było 15,072 mln. zł.)

● 0,460 mln. zł. na energję elektryczną (0,492 mln. zł w 2015 r.)

● 5,936 mln. zł. na zakup wody i odbiór ścieków (5.973 mln. zł w 2015 r.)

● 1,512 mln. zł. na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie o odśnieżanie (1.507 mln. zł.  
   w 2015 r.)

● 1,913 mln. zł. na wywóz odpadów komunalnych (1.460 mln. zł w 2015 r.). W 2015 r.  
   podwyższono stawki opłat (Rada Miasta).

● 0,917 mln. zł. opłaty na rzecz gminy (0,922 mln. zł. w 2015 r.)

● 1,572 mln. zł. na konserwację bieżącą i działania dozorowe (1,570 mln. zł w 2015 r.)

● 6,383 mln. zł na działania remontowe (5.912 mln. zł. w 2015 r.)

● 0,941 mln. zł. na spłatę kredytów ociepleniowych (1.070 mln. zł. w 2015 r.).

            Plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowane przez służby techniczne spółdzielni i uzgodnione z samorządami osiedlowymi znajdują się w zestawach planów technicznych spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach Osiedli i w Dziale Samorządowym spółdzielni oraz na stronie internetowej www.zsm.net.pl

Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w Dziale Technicznym spółdzielni.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu