10.01.2012 r.
CZY NASZE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SĄ DO POPRAWY ?
Najstarsze budynki Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej skończyły 53 lata. Funkcjonujące w nich stare instalacje elektryczne wymagają dostosowania do nowych potrzeb i do aktualnie obowiązujących przepisów. Zatem zasadne wydaje się pytanie – czy i kiedy należy przeprowadzić ich gruntowną modernizację?
Aktualne krajowe przepisy dotyczące funkcjonowania instalacji elektrycznej
w budynkach są zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, a większość zawartych w nich zaleceń zmierza do zwiększenia bezpieczeństwa.
Za modernizacją starych instalacji przemawia też wzrastająca liczba używanych
w gospodarstwach domowych odbiorników energii. Optymalnym rozwiązaniem jest jednoczesne zmodernizowanie instalacji w całym budynku. Prace powinny wtedy objąć pomieszczenia użytkowane wspólnie, lokale mieszkalne i lokale niemieszkalne – jeżeli takie są.
NOWE WYMAGANIA

W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych aktualnie obowiązujące przepisy przewidują stosowanie:
■ oddzielnych obwodów ochronnych i neutralnych zarówno w obwodach rozdzielczych jak
i ochronnych,
■ wyłączników różnicowoprądowych,
■ wyłączników nadmiarowoprądowych w obwodach odbiorczych,
■ połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,
■ przewodów z żyłami miedzianymi (do 10 mm2),
■ urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej,
■ selektywności zabezpieczeń (zabezpieczenia o większej czułości znajdują się bliżej odbiorników, a reagujące ze zwłoką – dalej),
■ instalowanie wyłączników przeciwpożarowych (w budynkach o kubaturze powyżej 1000 m3),
■ oświetlenia awaryjnego (w wybranych pomieszczeniach i sytuacjach).
Ponadto przewody instalacyjne powinny być prowadzone w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Przepisy precyzują też wymagania dotyczące niezawodności zasilania i sterowania urządzeń służących ochronie obiektu przed pożarem.

JAKI ZAKRES PRAC DO WYKONANIA.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań niezbędne jest dokonanie fachowej oceny instalacji elektrycznej połączonej z wykonaniem pomiarów przez specjalistę – elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.
W naszej spółdzielni opiekę nad instalacjami elektrycznymi i ich bieżące utrzymanie sprawują konserwatorzy z uprawnieniami energetycznymi.
W okresie 5-letnim, wraz z przeglądem głównym budynku dokonywane są pomiary stanu instalacji elektrycznej budynku. Wykonują je uprawnieni specjaliści. W ostatnich badaniach obok instalacji w części wspólnej skupiliśmy się na instalacjach wewnątrzlokalowych i elementach ochrony przeciwporażeniowej w lokalach. Nie stwierdziliśmy poważniejszych uchybień, które by kwalifikowały instalację
w budynkach do kompleksowej modernizacji.
Tymczasem w kraju, w niektórych budynkach spotyka się jeszcze rozwiązania z lat międzywojennych. Są to instalacje ponad 70-letnie, z bezpiecznikami topikowymi umieszczonymi zarówno w przewodzie fazowym, jak i neutralnym (zerowym), a styki ochronne gniazd oraz obudowy urządzeń są połączone z uziomem, np. z metalowymi rurami wodociągowymi (takie podłączenia spotykamy też w niektórych naszych starszych budynkach). Takie instalacje wymagają jak najszybszej modernizacji, a przynajmniej poprawienia bezpieczeństwa, jeśli kompleksowy remont odkłada się na później.

NIEZBĘDNE MINIMUM.

Jeżeli instalacja jest w dobrym stanie technicznym, ale przestarzała, w pierwszej kolejności trzeba usunąć zabezpieczenia z przewodów ochronno-neutralnych PEN,
a następnie usunąć indywidualne uziemienia. W obwodach odbiorczych w przewodach fazowych, należy wymienić bezpieczniki topikowe na wkręcane wyłączniki nadmiarowo-prądowe. Trzeba też wykonać połączenia wyrównawcze oraz wymienić gniazda bez styku ochronnego na gniazda z takim stykiem i odpowiednio podłączyć je do instalacji.
Decydując się na wymianę gniazd w starej instalacji ze wspólnym przewodem ochronno-neutralnym (PEN), należy przestrzegać dwóch zasad:
■ wszystkie gniazda muszą mieć styk ochronny,
■ przewód PEN musi być przyłączony najpierw do zacisku ochronnego (tzw. bolca)
a następnie połączony mostkiem ze stykiem roboczym (neutralnym), a nie odwrotnie. Jest to konieczne, ponieważ przy nieprawidłowym połączeniu w przypadku przerwania „mostka” gniazdo będzie dalej działało ale bez ochrony. W wersji poprawnej przerwanie mostka powoduje, że gniazdo przestaje działać i zagrażać porażeniem.    
OSZCZĘDNE OŚWIETLENIE.
Przy okazji prac remontowych lub modernizacyjnych w części wspólnej dobrze jest pomyśleć o zmianie oświetlenia klatek schodowych. Jest to o tyle istotne, że przy obecnie istniejących rozwiązaniach nasz wpływ na rosnące koszty oświetlenia pomieszczeń wspólnych staje się ograniczony, a oszczędności jakie się daje poczynić wymagają bardzo wysokiej dyscypliny wśród współmieszkańców klatek schodowych.
Dlatego w miejsce standardowych żarówek można zainstalować źródła światła
o wyższej efektywności (żarówki halogenowe, świetlówki kompaktowe, świetlówki liniowe nowej generacji o średnicy rury 16 mm). Można też zastosować nowoczesne rozwiązania, jak sterowanie oświetleniem za pośrednictwem czujników ruchu.
W naszej spółdzielni też zauważamy problem bezmyślnego marnotrawstwa czy kradzieży energii elektrycznej z obwodów wspólnych. Stosujemy zatem rozwiązania, które wskazują i reagują na kradzieże prądu z tych układów. Rozpatrujemy również projekty nowych rozwiązań oświetlenia klatek i piwnic przy zastosowaniu nowoczesnych energooszczędnych opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu. Pozwala to na selektywne uruchamianie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach wspólnych wraz
z przemieszczającymi się pomiędzy nimi użytkownikami.
Nasze działania skierujemy tam, gdzie zużycie energii wspólnej jest obecnie największe – głównie w budynkach wysokich naszej spółdzielni. Będziemy o nich na bieżąco informować naszych mieszkańców.
Marian Rusinowski

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu