08.11.2011 r.

I POWRÓCI EKSMISJA NA BRUK ………?

            Już niebawem, bo od 17 listopada br. możliwe będzie eksmitowanie lokatora zalegającego z czynszem. Znika bowiem przepis zapewniający mu lokal socjalny od gminy. Rząd w pośpiechu próbuje jeszcze zmienić realia, ale wątpliwe jest czy do końca tej kadencji będzie to możliwe.

Ponad rok temu, w wyroku z 4 listopada 2010 r. (sygn. akt K 19/06), Trybunał Konstytucyjny orzekł że przepis art. 1046 § 4 kpc jest niezgodny z konstytucją. Przepis ten stanowił, że wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.

Dotychczasowa praktyka

            Przy takiej konstrukcji prawnej skuteczne przeprowadzenie eksmisji było praktycznie niewykonalne. Dodatkowo obowiązek nałożony na gminy, dotyczący wskazania pomieszczenia tymczasowego, również okazał się martwy. Gminy bowiem nie mają aż takich zasobów mieszkaniowych, żeby zapewnić wykonanie zaskarżonego przepisu. Pojawiła się tym samym sytuacja, w której wierzyciel, będący równocześnie właścicielem lokalu z którego miała nastąpić eksmisja lokatora, był pozbawiony możliwości rozporządzania swoją własnością i to na czas nieokreślony. Od tego, kiedy będzie mógł wziąć w posiadanie nieruchomość zależało, jak szybko gmina zapewni lokal zastępczy, którego zazwyczaj nie miała. W ten sposób tworzył się absurd, w którym uczestniczył bezradny właściciel lokalu (pozbawiony władania rzeczą, ale płacący wszelkie należności publiczne), niemająca środków lokalowych gmina i dłużnik, któremu ustawodawca zapewnił „święty spokój”. Była to jedyna osoba, która na przepisie najwięcej zyskiwała. Z uwagi na powyższe TK orzekł
o niekonstytucyjności przepisu. Niemniej odroczył  na 12 miesięcy termin utraty mocy obowiązującego dotychczas art. 1046 § 4 kpc, dając ustawodawcy możliwość dostosowania przepisu do standardów konstytucyjnych, jak i prawomiędzynarodowych.

Uprzywilejowana pozycja dłużnika

            Zakwestionowany przepis nie dotyczy wyłącznie dłużników zalegających różnym firmom niebagatelne kwoty, ale również właścicieli lokali niepłacących za czynsz. Jak wynika z art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale
z zapłatą należnych od niego opłat, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia  może w postępowaniu procesowym zażądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Dodać w tym miejscu należy, że jest to proces kosztowny, dodatkowo – choć wspólnota odzyska pieniądze należne za korzystanie z lokalu – pieniądze te należeć będą de facto do eksmitowanego.

            Innym zabezpieczeniem osoby, względem której orzeczono eksmisję był termin. Zgodnie bowiem z art. 16 ustawy o ochronie praw lokatorów, wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. W rzeczywistości przepis powodował brak możliwości odzyskania lokalu przez właściciela przez kolejnych kilka miesięcy.

 

Różne pomysły eksmisyjne

            Co prawda wśród projektów ustaw, które wpłynęły do sejmu znajduje się propozycja złożona przez Rząd dotycząca zmian w kodeksie postępowania cywilnego (druk nr 4332
z 14.06.2011 r.), ale nie do końca odpowiada ona zamysłom Trybunału Konstytucyjnego. Jak wynika z projektu, zmianie miałby ulec § 2 i 3 art. 1046 kpc. Z uzasadnienia można wnioskować, że skreślenie § 3 da możliwość prowadzenia eksmisji na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na dłużnika. W ten sposób komornik będzie uprawniony do prowadzenia egzekucji również przeciwko bliskim dłużnika i innym osobom reprezentującym jego prawa, wspólnie z dłużnikiem zamieszkującym.

            Dodatkowo, jeśli osoba, przeciwko której wystosowano nakaz opróżnienia lokalu mieszkalnego, stosowała przemoc w rodzinie będzie mogła być eksmitowana do noclegowni lub schroniska. Niemniej jednak, ustawodawca nie odnosi się w ogóle do zaskarżonego przed TK § 4 przywołanego przepisu.

Rok mija …

            O tej „bombie” legislacyjnej przypomniano sobie niedawno i nastała panika. Podobno są już przedstawione pomysły na zmianę w przepisach dotyczących eksmisji na bruk. Jednak oprócz wspomnianego powyżej projektu nowelizacji, na stronach ustawodawcy trudno znaleźć inny projekt, który swym zakresem odnosił się do orzeczenia TK. Zatem należy się spodziewać, że już niebawem wierzyciele – właściciele odzyskają swoje lokale kosztem niesprawnej legislacji.

Tekst autorstwa Marty Chmielewskiej,
stanowi przedruk z miesięcznika ADMINISTRATOR.

 

Ps. Przedstawiony obowiązujący stan prawny, to kolejne ostrzeżenie o działaniach, które mogą okazać się bolesne dla wielu rodzin dłużników. Państwo polskie nie może realizować polityki miłosierdzia wobec rodzin, nieradzących sobie z problemem mieszkaniowym, kosztem ich sąsiadów, współmieszkańców budynku. Rodzin tych nie mogą utrzymywać współwłaściciele budynku, spółdzielcy bo to jest rola Państwa. U nas w ŻSM problem długu to dzisiaj główne pole walki.

            Wprowadzamy do niej nowe narzędzie, jakim jest niewątpliwie podjęcie współpracy
z Biurem Odzyskiwania Należności z Warszawy.  To firma mająca osiągnięcia w odzyskiwaniu długów mieszkańców. Potwierdzają to referencje kilkunastu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Dla nas jest interesującym, że firma posiada w rejonie Jaktorowa bazę lokali zastępczych na eksmisję dłużników i tam być może będą przesiedlone pierwsze rodziny naszych byłych członków, wobec których zostały orzeczone i uprawomocnione wyroki eksmisyjne. O postępach w tej sprawie będziemy czytelników informować.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu