Uchwały RN

Uchwała nr 57/2014
Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 18.12.2014r

W sprawie:      zatwierdzenia zmiany w Regulaminie rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków ŻSM

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 23 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza następującą treść zmian w Regulaminie rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków ŻSM:

W § 5 dopisuje się ust. 3 w brzmieniu:

 1. Dopuszcza się przyjęcie innej niż określona w ust. 2 wysokości zaliczki w danym lokalu
  w uzasadnionych przypadkach (np.: zmiana właściciela lokalu, długotrwała nieobecność lokatorów). Wymaga to pisemnej deklaracji złożonej w biurze Zarządu ŻSM.

W § 5 dotychczasowe ust.: 3, 4, 5, 6, 7 otrzymują analogicznie numerację: 4, 5, 6, 7, 8.

W § 7 ust. 3 i 5 otrzymują brzmienie:

 1. Każdy lokal wyposażony w instalację centralnej ciepłej wody obciążany jest miesięcznie opłatą „za gotowość”, zatwierdzaną uchwałą Rady Nadzorczej w oparciu o kalkulacje
  i roczne plany opracowane przez Spółdzielnię.
 2. Rzeczywisty koszt podgrzania 1m3 wody obliczany jest w okresach półrocznych
  w następujący sposób:
  1. koszt zakupu ciepła do podgrzania wody zimnej wynika z faktur dostawcy,
  2. 30% tego kosztu w każdej nieruchomości zostaje pokryte opłatami „za gotowość”,
  3. 70% tego kosztu w każdej nieruchomości dzielone jest na ilość m3 (stanowiących sumę m3 odczytanych z lokalowych wodomierzy ciepłej wody i m3 naliczonych
   w ryczałcie) i tworzy koszt podgrzania 1m3 wody stanowiący podstawę do naliczenia zaliczek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu