Uchwały RN

Uchwała nr 4/2011

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 28.01.2011r

 

W sprawie: opłat za lokale.

 

§  1

 

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 17 statutu oraz :

- obowiązujących na 2011r. stawek podatku od nieruchomości, uchwalonych Uchwałą
nr IV/17/10 Rady Miasta Żyrardowa z 30.12.2010r.,

- obowiązujących od 1.02.2011r. taryf cen wody zimnej i kanalizacji,

- analiz kosztów zużycia gazu w budynkach z gazomierzami zbiorczymi

Rada Nadzorcza ŻSM przyjmuje następujące ustalenia dotyczące opłat za lokale mieszkalne
i użytkowe w pozycjach:

  1. 1. Podatek od nieruchomości :
    1. od budynków mieszkalnych lub ich części                           - 0,67 z ł/m2/p.uż.
    2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności   gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej                                – 21,05 zł/m2/p.uż.

c)   od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie   odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego         – 7,06 zł/m2/p.uż.

d)   od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności      gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł/m2/p.uż.

e)   od gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,80zł/m2/p.u

g)   od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,35 zł/m2/p.uż

 

  1. 2. Woda zimna i ścieki dla lokali opomiarowanych i nieopomiarowanych

- w lokalach opomiarowanych  wzrost z 8,86,-zł/m3 brutto na 9.77,-zł/m3

- w lokalach nieopomiarowanych - ryczałt 7m ³/osobę/miesiąc x 9,77zł/m³/m-c wzrost      z 62,02 zł/osobę/miesiąc na 68,39zł/osobę/m-c.

 

3.   Miesięczna zaliczka od osoby na pokrycie kosztów zakupu gazu ryczałtowego dla   budynków wyposażonych w gazomierze zbiorcze, zgodnie z załącznikiem do  niniejszej uchwały.

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.02.2011r

 

Załącznik:

1. Wykaz budynków ze stawką
zaliczkowej opłaty za gaz

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu