Uchwały RN

UCHWAŁA NR 49/2021

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 29.10.2021r.

W sprawie : wyboru biegłego rewidenta.

§ 1

Na podstawie art.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) oraz § 41
ust 1 pkt 13 Statutu ŻSM, Rada Nadzorcza postanawia, że :

  1. przyjmuje ofertę na badanie sprawozdania finansowego Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2021, 2022r., złożoną przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Krystynę Krzysztofik-Pogoda
  2. Umowa spółdzielni z podmiotem określonym w punkcie 1 zostanie zawarta na okres dwóch lat,

3. Wynagrodzenie za czynności objęte umową ze spółdzielnią, za każdy rok jej obowiązywania, zostają określone na kwotę 10.500,00zł plus 23% VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu