Uchwały RN

 

Uchwała nr 55/2021

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 26.11.2021r.

w sprawie: stawek podatku od nieruchomości

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt. 18 statutu oraz obowiązujących na 2022r. stawek podatku od nieruchomości, uchwalonych Uchwałą nr ………………Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25.11.2021r., Rada Nadzorcza ŻSM przyjmuje i zatwierdza do stosowania w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe, nowe stawki w pozycji „podatek od nieruchomości”
1. Od budynków lub ich części :

  1. mieszkalnych                           - 0,84zł/m2/p.uż.
  2. związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                               – 25,05 zł/m2/p.uż.

         c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie   odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego                                                                            – 8,40 zł/m2/p.uż.

                 d)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych
świadczeń                                                                                – 5,05 zł/m2/p.uż.

2. Od gruntów :

           a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków    - 0,99zł/m2/p.u

               b)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,51 zł/m2/p.uż

3. Od budowli   – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.01.2022r.

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu