Uchwały RN

Uchwała nr 51/2021
Rady Nadzorczej ŻSM z 26.11.2021r.

w sprawie: zmian w planach gospodarczych ŻSM na 2021r.zatwierdzonych Uchwałą RN nr 7/2021 z26.02.2021r.

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt. 1 statutu, Rada Nadzorcza ŻSM zatwierdza zmianę w Dziale XVI „Zbiorczy plan remontów ŻSM”, punkt 2,

„Plan utrzymania zasobów nie mieszkaniowych AZO Wschód na 2021r.”, polegającą na :

Pozycja zdjęta z planu

Wartość planowana

Pozycje wprowadzone do planu

Wartość robót

2. remont parkingu między bud. 12 i 13 na osiedlu Teklin

200.000,00

- wykonanie i montaż 4 szt.pergoli śmietnikowych z utwardzeniem terenu na os. Teklin i Piękna

- zakup pojemników na odpady dla os. Wschód, Teklin i Piękna

- remont chodnika przy ul. Legionów Polskich 64

130.000,00

20.000,00

80.000,00
--------------------

230.000,00

   § 2

Rada Nadzorcza ustala, że kwota 30.000,00zł stanowiąca różnicę pomiędzy wartością roboty zdjętej z planu a wartością robót

wprowadzonych do planu zostanie pokryta z rezerwy finansowej planu utrzymania zasobów nie mieszkaniowych.

     § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

   § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu