Uchwały RN

Uchwała nr 42/2020

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 30.10.2020r.

W sprawie:    zatwierdzenia zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie lokali w ŻSM

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 punkt 17 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza zmianę w§ 3 Regulaminu rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie lokali w ŻSM w brzmieniu:

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) obejmują koszty związane z:
  1. eksploatacją,
  2. utrzymaniem nieruchomości:
   1. zabudowanych budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
   2. niezabudowanych,
  3. mieniem Spółdzielni,
  4. działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
  5. zobowiązaniami Spółdzielni z innych tytułów,
  6. dostawą mediów i usług.
 2. Na koszty gzm składają się w szczególności:
  1. koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz mienia spółdzielni:
  2. koszty zarządzania i administrowania nieruchomościami:
  3. koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów,
  4. koszty dostawy wody i odbiorów ścieków,
  5. koszty dostawy energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzewu wody,
  6. koszty wywozu nieczystości stałych,
  7. koszty dostawy gazu sieciowego w przypadku liczników zbiorczych w budynku,
  8. odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
  9. odpis na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa gruntu, ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, energia elektryczna ogólnego użytku, nierozliczona woda, utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynku i jego otoczeniu, utrzymanie terenów zielonych, usługi kominiarskie, dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja, badania ochrony przeciwporażeniowej oraz izolacji kabli i przewodów elektrycznych, usługi transportowe, konserwacja bieżąca, konserwacja instalacji gazowej, mała architektura (między innymi: place zabaw, pergole, ławki, ogrodzenia), infrastruktura towarzysząca (między innymi: drogi, chodniki, przyłącza, hydrofornie) i inne,

płace pracowników z narzutami i odpisami, koszty działalności organów samorządowych, koszty biurowe i utrzymanie pomieszczeń administracyjnych, opłaty pocztowe, skarbowe i telekomunikacyjne, amortyzacja, obsługa bankowa, materiały biurowe i komputerowe, badania bilansu i inne,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN                                     Przewodnicząca RN

/-/Lech Choiński                             /-/Genowefa Milczarek

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu