Uchwały RN

UCHWAŁA NR 19 /2020

Rady Nadzorczej ŻSM z 30.04.2020r.

 

W sprawie: zmiany w planach gospodarczych spółdzielni na 2020r. zatwierdzonych uchwałą RN nr 12/2020 z28.02.2020r.,

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 1 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza zmianę w Dziale XVI „Zbiorczy plan remontów ŻSM”,
punkt 4 „Plan remontów finansowanych z funduszu modernizacyjnego”,
p.pkt 4.2 „Plan remontów z funduszu modernizacyjnego w biurze zarządu, domach kultury”, poprzez wprowadzenie pozycji 4, na którą składają się:

Lp.

Rodzaj robót

Opis zakresu robót

Planowana kwota netto         [zł.]

VAT [%]

Planowana kwota brutto                 [ zł.]

1.

Instalacja fotowoltaiczna              19,04 kW

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,04 kW składać się będzie z 56 szt. modułów monokrystalicznych, o mocy jednostkowej 340 W. Moc znamionowa zamontowanego inwertera 17 kW. Szacowany uzysk roczny z instalacji fotowoltaicznej wyniesie 17500 kWh (wg. PVGIS-5), co będzie stanowić około 1/3 zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. Moduły zostaną zamontowane na systemach konstrukcji balastowej, bez ingerencji w połać dachu.

72 000,00

23

88 560,00

2.

Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Przed usytuowaniem konstrukcji balastowej, na połaci dachu niezbędne jest wykonanie remontu pokrycia dachu, który był przeprowadzone w 2006 roku. Propozycja naprawy to jednokrotne krycie papą termozgrzewalną wraz z obróbkami kominów.

25 000,00

23

30 750,00

3.

Przeniesienie skraplaczy klimatyzatorów

5 szt.

Do połaci dachu przytwierdzonych jest 5 szt. jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (skraplaczy), które w pewnym zakresie ograniczają miejsce na dachu pod inwestycję oraz mogą powodować zacienienie modułów.   Planowane jest przeniesienie ich w miejsce niekolidujące z inwestycją ( na stelażu przy ścianie kominowej sąsiedniego budynku „Społem”). Zostaną wymienione rury freonowe wraz z otuliną, która obecnie kwalifikuje się do wymiany, ze względu na jej zdegradowanie

15 000,00

23

18 450,00

4.

Inne

Uwzględniono roboty towarzyszące, które mogą wyniknąć w trakcie prowadzonych prac jak modernizacja instalacji odgromowej. Dodatkowo niezbędne będzie przeprowadzenie obliczeń statycznych nośności dachu przez uprawnioną osobę.

10 000,00

23

12 300,00

 

SUMA

 

122 000,00

23

150 060,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN                            Przewodnicząca RN

/-/Lech Choiński                     /-/Genowefa Milczarek

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu