Uchwały RN

Uchwała nr 8/2020

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 31.01.2020r.

W sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w ŻSM

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 punkt 17 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w ŻSM w sposób następujący:

  1. w § 3 ust. 2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

1)         koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości:

podatek od nieruchomości, opłata przekształceniowa gruntu, opłaty za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, energia elektryczna ogólnego użytku, nierozliczona woda, utrzymanie czystości w częściach wspólnych buudynku i jego otoczeniu, utrzymanie terenów zielonych, usługi kominiarskie, dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja, badania ochrony przeciwporażeniowej oraz izolacji kabli i przewodów elektrycznych, usługi transportowe, mała architektura (place zabaw, ławki, ogrodzenia…), infrastruktura towarzysząca (drogi, chodniki, przyłącza, hydrofornie…), konserwacja, konserwacja instalacji gazowej i inne koszty eksploatacyjne,

  1. w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Poniesione przez Spółdzielnię koszty z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty przekształceniowej gruntu odnoszą się odrębnie do każdego lokalu proporcjonalnie do jego powierzchni użytkowej.
  1. w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3.         Od nieterminowych wpłat Spółdzielnia nalicza odsetki zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Regulaminie naliczania odsetek za nieterminowe opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/13 z 28.06.2013r. (z póź. zm.: U 44/17 z 30.10.17r., U 33/19 z 27.09.19r.).

§ 5

Wprowadzona niniejszą uchwałą treść Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi załącznik do uchwały.

Załącznik

  1. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami
    mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w ŻSM

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu