Uchwały RN

Uchwała nr 1/2020

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 8.01.2020r.

W sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w ŻSM

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 punkt 23 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza zmiany w Regulaminie rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w ŻSM w sposób następujący:

  1. w § 5 ust. 9 skreśla się,
  2. w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  3. Traci moc Regulamin rozliczania wody zimniej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/15 z 24.04.2015r. (z póź. zm.: U 41/16 z 30.09.16r., U 13/17 z 31.03.17r., U 25/17 z 30.06.17r., U 45/17 z 30.10.17r., U 41/18 z 28.12.18r.).
  4. Uchwalona treść Regulaminu rozliczania wody zimniej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały
  5. Regulamin rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w ŻSM

„4. Różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w nieruchomości, według którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą, a sumą zużycia wody w lokalach wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i naliczonych ryczałtów, czyli tzw. koszty nierozliczonej wody, rozlicza się w stawce eksploatacyjnej nieruchomości w kolejnym okresie rozliczeniowym.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Załącznik

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu