Uchwały RN

Uchwała nr 30/2019

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 30.08.2019r.

W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3 statutu Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarska 21A, na czas nieoznaczony, odpłatnej służebności przesyłu energii elektrycznej, na nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ulicy Skrowaczewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2772, uregulowanej w Księdze Wieczystej KW nr PL1/Z 00002508/7

§ 2

Rada Nadzorcza przyjmuje, że służebność przesyłu, o której mowa w § 1, będzie polegać na:

1. prawie korzystania z pasa gruntu o wymiarach   5 mb x 6 mb (pow. ok. 30 m²) oznaczonego na załączonej mapie, na trasie przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej, tj.

a)         Fragmentu sieci kablowej nN i Sn wraz ze złączem kablowym

b)         Stacji transformatorowej 15/ 0,4kV nr 2-0309

2. prawie wybudowania, eksploatacji i modernizacji wymienionej infrastruktury, w tym swobodnego, całodobowego dostępu, dojścia i dojazdu w celu wykonania czynności związanych z usunięciem awarii, naprawami, remontami, konserwacją, przebudową rozbudową, i demontażem..

§ 3

Rada Nadzorcza przyjmuje, że :

1. odpłatność tytułem ustanowienia służebności przesyłu będzie jednorazowa a wysokość odszkodowania została określona na kwotę 4090,00zł netto

2. koszty notarialne i opłaty sądowe tytułem niezbędnych wpisów w księgach wieczystych, związane z ustanowieniem służebności, poniesie właściciel infrastruktury elektroenergetycznej tj. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarska 21A, Odział Łódź – Miasto/Teren z siedzibą w Łodzi.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej w tym przedmiocie opatrzona numerem 35/2018
z 26.11.2018r.

 

Załącznik:
Mapka z zaznaczonym terenem
objętym służebnością

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu