Uchwały RN

UCHWAŁA NR 47/2017

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 30.10.2017r.

W sprawie : anulowania Uchwały nr 5/2017 z 28.02.2017r..

§  1

Z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze oraz na podstawie § 41 ust 1 pkt 1Statutu ŻSM, Rada Nadzorcza postanawia anulować Uchwałę Rady Nadzorczej nr 5/2017
z 28.02.2017r. w sprawie zwiększenia od 1.01.2018r. odpisu na fundusz remontowy nieruchomości budynkowych o 0,10zł/m².

§  2

W ramach realizacji zapisów zawartych w ustawie, o której mowa w § 1, Rada Nadzorcza postanawia, że:

  1. Wysokość odpisów na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zostanie ustalona po zamknięciu roku obrachunkowego, który pozwoli na precyzyjne określenie bilansów otwarcia na poszczególnych rachunkach (utrzymanie wysokości aktualnego odpisu bądź jego podwyższenie),
  2. Opracowanie ostatecznej wersji planów remontów, jako elementu planów gospodarczych ŻSM na 2018r. nastąpi po analizie potrzeb remontowych nieruchomości, w zestawieniu z aktualnym stanem środków na ten cel.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu