Uchwały RN

Uchwała nr 44/2017

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 30.10.2017r.

W sprawie: zatwierdzenia zmiany w  Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 17 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza  zmiany
w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej., które otrzymują brzmienie:

1.      Podstawą ustalenia ilości osób w lokalu jest deklaracja (dla potrzeb Urzędu Miasta Żyrardów w zakresie opłat za wywóz nieczystości stałych) składana w Administracjach Osiedlowych ŻSM przez głównego użytkownika lokalu (ponoszącego odpowiedzialność prawną za jej prawidłowość).

2.      O zmianie ilości osób zamieszkujących lokal główny użytkownik jest zobowiązany powiadomić właściwą administrację Spółdzielni w terminie nie przekraczającym 14 dni. Na podstawie deklaracji złożonych do 10-tego każdego miesiąca zmiany w opłatach za lokal wprowadzane są w danym miesiącu, dla złożonych po 10-tym obowiązują od kolejnego miesiąca. 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu