Uchwały RN

Uchwała nr 21/2017

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 26.05.2017r.

W sprawie:     zmiany w Regulaminie rozliczania centralnego ogrzewania

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 20 statutu Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza zatwierdza zmianę w Regulaminie rozliczania centralnego ogrzewania w sposób następujący:

ü   ustęp 21 otrzymuje brzmienie:

  1. Okres pobierania zaliczek w ŻSM obejmuje 7 miesięcy: od 01 października do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, w trakcie którego wnoszona jest opłata zmienna - zaliczka, podlegająca rozliczeniu. Dopuszcza się przedłużenie - uchwałą Rady Nadzorczej - okresu rozliczeniowego dla nieruchomości wykazujących wyższe koszty zużycia ciepła niż wniesione zaliczki.

ü   dopisuje się ustępy 22 i 23 w brzmieniu:

  1. Daty rozpoczęcia i zakończenia dostawy ciepła na potrzeby c.o. w zasobach ŻSM corocznie zatwierdzane są uchwałami Zarządu.
  2. W rozliczeniu sezonu grzewczego uwzględnione są:
    1. koszty poniesione od rozpoczęcia do zakończenia dostaw ciepła na potrzeby c.o.,
    2. jednostki zużycia w okresie 1 maj - 30 kwiecień kolejnego roku,
    3. wniesione zaliczki zgodnie z zapisem w Rozdziale I ust. 21 niniejszego regulaminu.

ü   dotychczasowe ustępy 22-25 otrzymują analogiczną numerację 24-27.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu