Komunikaty

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

            Zarząd Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 08.11.2018 do 22.11.2018r. do godz. 13-tej
w budynku ŻSM przy ul. Środkowej 35, można składać oferty na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-2
o pow. użytkowej 36,20m2, (parter) położonego w Żyrardowie, przy
ul. Nietrzebki 12 m 21.

Lokal wpisany jest w rejestrze Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Budynek znajduje się na działce nr 2745/92,

która wpisana jest do księgi wieczystej nr PL1Z/00045670/6.

Suma oszacowania wynosi 74.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa tej kwocie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2018r. o godz. 1330 w siedzibie ŻSM przy
ul. Środkowej 35. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 lub 3.

Zastrzega się, że ŻSM przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznanie, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

            Zarząd Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 08.11.2018 do 22.11.2018r. do godz. 13-tej
w budynku ŻSM przy ul. Środkowej 35, można składać oferty na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-2
o pow. użytkowej 37,00m2, (III piętro) położonego w Żyrardowie, przy ul. Szarych Szeregów 4 „B” m 14.

Lokal wpisany jest w rejestrze Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Budynek znajduje się na działce nr 1746/9, która wpisana jest do księgi wieczystej nr PL1Z/00045389/9.

Suma oszacowania wynosi 85.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa tej kwocie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2018r. o godz. 1400 w siedzibie ŻSM przy
ul. Środkowej 35. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 lub 3.

Zastrzega się, że ŻSM przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznanie,

że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.

 

Wykup mieszkalnie lokatorskie

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1180 ) mogą Państwo

wyodrębnić na własność lokale mieszkalne współfinansowane kredytem ze środków b. KFM,

dla których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Spółdzielnia jest przygotowana do przeprowadzenia procedury określenia przedmiotu odrębnej własności lokali

w nieruchomościach wybudowanych przy udziale środków b. KFM (podst. pr. art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Wyodrębnienie lokalu w nieruchomości wymaga złożenia przez Państwa wniosku o

ustalenie wysokości kwoty zadłużenia przypadającego na Państwa lokal a następnie jej spłaty.

Bliższych informacji udziela Dział Lokalowy ŻSM ul. Środkowa 35 pok. nr 2

Tel. (46) 855-30-41 (42)

Zarząd ŻSM

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

SAMORZĄD I ZARZĄD Ż.S.M.

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W POSIEDZENIACH RAD OSIEDLI,

NA KTÓRYCH OMAWIANE SĄ SPRAWY

DOTYCZĄCE NASZEJ SPÓŁDZIELNI I MIESZKAŃCÓW.

 

PLAN PRACY RAD OSIEDLI - LINK

 

 

Informujemy, że od  dn. 16.11.2016 nastąpiła zmiana systemu operacyjnego na usługach hostingowych.

 

W związku z powyższym został czsowo zablokowany dostęp do strefy mieszkańca,

"Prace modernizacyjne - dostosowanie do nowego systemu".

 

Dotychczasowy system zostanie zastąpiony przez nową wersją.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 
••piątek•, 15 •lutego• 2013 12:05•

 

Komunikat

 

 Do mieszkańców lokali spółdzielczych będących użytkownikami

internetu.

 

Szanowni Państwo!

 Dla usprawnienia uzyskiwania informacji o stanie opłat stworzyliśmy w

 wirtualnej przestrzeni "Strefę Mieszkańca"

 

"Strefa Mieszkańca"to specjalna zakładka na stronie internetowej

 Spółdzielni, dzięki której można w szybki sposób sprawdzić saldo

 czynszowe oraz rozliczeń wody dla swojego lokalu. 

 

Dostęp do w/w „Strefy” możliwy jest po otrzymaniu loginu i hasła, które

 należy pobrać w Biurze Zarządu przy ul. Środkowej 35 pok. 6.

 

Zarząd Ż.S.M.

 
•Więcej artykułów…•
«•pierwsza••poprzednia•12•następna••ostatnia•»

•Strona 1 z 2•

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu