Komunikaty

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

            Zarząd Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 13.09.2017r. do 27.09.2017r. do godz. 13-tej
w budynku ŻSM przy ul. Środkowej 35, można składać oferty na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-3
o pow. użytkowej 58,60m2, (III piętro) położonego w Żyrardowie, przy
ul. Parkingowej 18 m 27.

Lokal wpisany jest w rejestrze Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Budynek znajduje się na działce nr 2823, która wpisana jest do księgi wieczystej nr PL1Z/00045701/3.

Suma oszacowania wynosi 122.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa tej kwocie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r. o godz. 1330 w siedzibie ŻSM przy
ul. Środkowej 35. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 lub 3.

Zastrzega się, że ŻSM przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznanie, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.

 

 

Informujemy, że od  dn. 16.11.2016 nastąpiła zmiana systemu operacyjnego na usługach hostingowych.

 

W związku z powyższym został czsowo zablokowany dostęp do strefy mieszkańca,

"Prace modernizacyjne - dostosowanie do nowego systemu".

 

Dotychczasowy system zostanie zastąpiony przez nową wersją.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Komunikat

 

Z dniem 01.06.2013 roku strona  internetowa zostaje podzielona na dwa zakresy dostępności:

  • Ogólnodostępna na dotychczasowych  zasadach (informacje ogólne o Spółdzielni, Statut i regulaminy o realizacjach inwestycyjnych, wolnych lokalach, komunikaty o przetargach, programy kulturalno-oświatowe.
  • Tylko dla członków Spółdzielni chroniona indywidualnym hasłem zawierająca : uchwały organów Spółdzielni, sprawozdania roczne, materiały na Walne Zgromadzenie, protokoły lustracji.

 

Członkowie Spółdzielni zainteresowani dostępem do dokumentów chronionych hasłem będą musieli się zarejestrować po  przesłaniu e-mail  do  webmastera strony Spółdzielni pocz ym nastąpi ich weryfikacja oraz nadanie loginu użytkownika.

 
piątek, 15 lutego 2013 12:05

 

Komunikat

 

 Do mieszkańców lokali spółdzielczych będących użytkownikami

internetu.

 

Szanowni Państwo!

 Dla usprawnienia uzyskiwania informacji o stanie opłat stworzyliśmy w

 wirtualnej przestrzeni "Strefę Mieszkańca"

 

"Strefa Mieszkańca"to specjalna zakładka na stronie internetowej

 Spółdzielni, dzięki której można w szybki sposób sprawdzić saldo

 czynszowe oraz rozliczeń wody dla swojego lokalu. 

 

Dostęp do w/w „Strefy” możliwy jest po otrzymaniu loginu i hasła, które

 należy pobrać w Biurze Zarządu przy ul. Środkowej 35 pok. 6.

 

Zarząd Ż.S.M.

 

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, informuje że posiada do wynajęcia garaż

o powierzchni użytkowej 16,50 m2,

 

położony w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóski.

 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 46 855 30-41/42
lub osobisty – Biuro Zarządu ŻSM. ul. Środkowa 35 pok. Nr 2.
 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu