Uchwała nr 6/2016

RADY NADZORCZEJ ŻSM Z DNIA 26.02.2016r.

 

W SPRAWIE: ustalenia wysokości opłaty na działalność społeczno-wychowawczą

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 18 oraz § 140 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza dla członków ŻSM wyższą o 0,05zł/m² opłatę na działalność społeczno-wychowawczą i kulturalną, prowadzoną w spółdzielczych domach kultury, co skutkuje jej ustaleniem w wysokości 0,25zł/m² p.u.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.07.2016r.

 

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu