UCHWAŁA NR 30/2014

RADY NADZORCZEJ ŻSM Z DNIA 29.08.2014r.

 

W SPRAWIE :  przyjęcia sprawozdania finansowego ŻSM za I półrocze 2014r.

 

 

 

§ 1

 

 

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 2a statutu spółdzielni, Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie finansowe za Ipółrocze 2014r. w wersji przedłożonej przez Zarząd.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik :

1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014r.

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu