Koniec sezonu grzewczego

10.05.2011 r.

OGRZEWANIE ZAKOŃCZYLIŚMY DEFINITYWNIE.
NADSZEDŁ CZAS ROZLICZEŃ JEGO KOSZTÓW.

Mijająca zima długo nie dawała za wygraną. Pierwszy raz po dwudziestu kilku latach zmusiła nas do wznowienia ogrzewania spółdzielczych mieszkań w tydzień po zakończeniu sezonu grzewczego. W dniu 9 maja zakończyliśmy grzanie w sposób definitywny i rozpoczęliśmy odczyty podzielników.

W tygodniu przedświątecznym Administracje spółdzielcze zostały przywalone lawiną zgłoszeń mieszkańców z żądaniem natychmiastowego wyłączenia ciepła i zarzutami marnotrawstwa pieniędzy wydawanych na zbędne ogrzewanie. Temperaturę emocji podniosła informacja o wysokich kosztach, mijającego sezonu grzewczego, jaką podaliśmy w jednym
z wcześniejszych artykułów i o obowiązku dodatkowych opłat w miesiącu maju br. przez mieszkańców 1/3 spółdzielczych budynków.

Ludziom trudno zrozumieć, że w przytłaczającej większości naszych budynków w ich węzłach cieplnych funkcjonują urządzenia automatyki pogodowej, które odcinają budynki od dostaw ciepła, gdy w ciągu dnia temperatura przekracza ustalony w nastawie poziom 14÷160C, a włącza je, gdy temperatura spada poniżej nastawionych, wieczorami i nocą. Ale ponieważ nie wszędzie tak to funkcjonuje to w kilku budynkach, grzanie przy temperaturach zewnętrznych powyżej 200C wywoływało frustrację i zdenerwowanie. Dlatego
w poświąteczny wtorek zdecydowaliśmy o zakończeniu ogrzewania w naszych budynkach.

Na szczęście żyrardowski system grzewczy funkcjonuje w sposób ciągły z wyjątkiem przerw remontowych, przez cały rok. Przez cały ten czas wytwarza ciepło niezbędne do podgrzewania wody w tych budynkach, gdzie instalacje ciepłej wody funkcjonują. Decyzja
o wznowieniu ogrzewania budynków wymaga zatem jedynie zwiększenia mocy grzejnej systemu, poprzez rozpalenie kolejnych dodatkowych kotłów w Ciepłowni Miejskiej PEC-u.

Dlatego w dniu 3 maja, gdy sypiący śniegiem na południowym zachodzie chłodny front zbliżał się do Mazowsza, podjęliśmy taką decyzję z  którą jak się nam wydaje zgodzili się wszyscy mieszkańcy. W dniu 9 maja ogrzewanie wyłączyliśmy i rozpoczęliśmy akcję odczytu ciepłomierzy budynkowych i podzielników w lokalach.

Akcję odczytów podzielników wraz z wymianą kapilar w podzielnikach wyparkowych przeprowadza u nas firma ROMEX, operator techniczny firmy METRONA. Akcja rozpoczęła się w dniu 9 maja br. W pierwszym etapie trwającym do 15 czerwca, cztery zespoły odczytowe dotrą do wszystkich lokali mieszkalnych budynków uzbrojonych w system termoregulacji i podziału kosztów ciepła. Wizyty odbywać się będą w dniach i terminach ustalonych w harmonogramie I-szego odczytu podanych do wiadomości w ogłoszeniach na klatkach schodowych, na co najmniej 7 dni przed terminem. Przy braku takiego ogłoszenia, które mogło być zdarte lub uszkodzone prosimy o kontakt z Administracją Osiedla, dla potwierdzenia terminu odczytów w budynku. Harmonogram zakłada przeprowadzanie I-szego odczytu w 6÷8 budynkach dziennie.

II odczyt dla lokali nieodczytanych w pierwszym terminie (podanym w harmonogramie) odbędzie się w czasie dodatkowym w okresie od 15 do 30 czerwca br.,
o czym użytkownicy tych lokali zostaną powiadomieni indywidualnie. Niemożność dotrzymania obecności w tym czasie w lokalu należy zgłosić do Administracji Osiedla, dla umówienia dogodnego indywidualnego terminu. Prosimy więc mieszkańców o dyscyplinę
i obecność w lokalu w zapowiedzianym lub umówionym terminie, ponieważ I i II odczyt są dokonywane przez operatora w ramach obowiązków umownych pomiędzy ŻSM
a METRONĄ.

Koszty odczytów i wymiany kapilar w trzecim terminie (po nieskutecznych dwóch próbach), dokonywane na wniosek użytkownika będą obciążać jego osobę. Aby odczyty te były uwzględnione w rozliczeniach minionego sezonu grzewczego dopuszcza się ich wykonanie w okresie 10-ciu dni od daty zakończenia odczytu w drugim terminie. Opłaty za trzeci odczyt ustalane są w oparciu o zatwierdzony cennik, przedstawiony przez firmę rozliczeniową i doliczane do ostatecznego rozliczenia sezonu grzewczego.

W przypadku braku możliwości odczytu w lokalu wyposażonym w podzielniki kosztów, z powodu nieobecności użytkownika w trzech ustalonych terminach odczytu, rozliczenie następuje na poziomie wniesionych zaliczek i zamknie się w bieżącym sezonie wynikiem „0”. Zasady tych rozliczeń w kolejnych latach, oraz  wszystkie inne szczegóły dodatkowych płatności zawiera obowiązujący w ŻSM od 2003 r. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, zgodnie z którym prowadzone są działania z tym związane
i do którego odsyłamy wszystkich zainteresowanych.

Zakładamy, że po sprawnej akcji odczytów pierwsze rozliczenia z METRONY dla mieszkańców pojawią się na przełomie miesięcy lipca i sierpnia br.

 

Zarząd ŻSM
 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu