TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ
w II półroczu 2019 r.

Miesiąc

       Komisje                   /          Terminy

       Plenum

Inwest.-Eksploat. Rewizyjna Org.-Samorz.

 

Lipiec

-

-

-

26

Sierpień

21

26

26

30

 

Wrzesień

18

23

ODK

23

ODK

27

 

Październik

16

21

KO „Koliber”

21

KKF g.15.30 później KO „Koliber”

25

 

Listopad

20

25

25

29

 

Grudzień

-

-

-

19

Zgodnie z § 6 pkt 3 p. pkt a, b, c Regulaminu Rady, Prezydium RN zastrzega możliwość zmiany terminów posiedzeń.

Tematy omawiane na każdym posiedzeniu plenarnym:

 1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Premia dla Zarządu.
 3. Sprawy związane z bieżącą działalnością spółdzielni.

Tematyka posiedzeń komisji jest przedmiotem ocen prezentowanych na posiedzeniach plenarnych.
Może być ona uzupełniona o zagadnienia wniesione przez Zarząd, bądź członków komisji.

TEMATYKA POSIEDZEŃ

MIESIĄC TEMAT Komisja opracowująca zagadnienie

Lipiec

 

 

 1. Ocena funkcjonowania Zakładów Usług Porządkowych
  - zakres rzeczowy i finansowy, ocena bieżącej współpracy
  z administracjami osiedli.
 2. Ocena stanu technicznego i wyposażenia domów kultury
  i boisk przy placówkach, pod kątem imprez zaplanowanych w ramach akcji letniej.
 3. Ocena realizacji uchwał Rady Nadzorczej za I półrocze 2019r.

Plenum

Sierpień

 1. Analiza kosztów i zadłużeń za I półrocze 2019r. wraz z analiza kosztów domów kultury.
 2. Analiza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezony 2018/2019

           –    ustalenie wysokości zaliczek minimalnej
                 i maksymalnej na sezon grzewczy 2019/2020

 1. Omówienie i ocena wykonania planu remontów za
  I półrocze 2019r.
 2. Omówienie działań związanych z przekształcaniem prawa do gruntów z użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rewizyjna

Org-samorządowa

Rewizyjna

Inwest.-eksploatacyjna

Inwest.-eksploatacyjna

 

 

 

Wrzesień

 1. Analiza zużycia wody i kosztów jej podgrzania za I półrocze br.
 2. Kontrola prawidłowości działań w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 3. Ocena realizacji planu akcji letniej (strona merytoryczna
  i finansowa).
 4. Omówienie działalności firm świadczących usługi w zakresie:
  - konserwacji budynków
  ,
  - konserwacji terenów zielonych
 5. Omówienie działań związanych z realizacją rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Rewizyjna, Inw-Ekspl

Rewizyjna

Org.-samorządowa

Inwest.-eksploatacyjna

Org.-samorządowa

 

 

Październik

     1.     Ocena przygotowania zasobów do sezonu zimowego
i grzewczego.

     2. Analiza aktualności regulaminów i innych aktów normatywnych spółdzielni

.  3.   Ocena działalności turystycznej prowadzonej przez spółdzielcze domy kultury – plany w tym zakresie na rok 2020.

 1. Informacja o wdrożeniu nowego systemu gospodarki odpadami w mieście.

Inwestycyjno-eksploat.

Rewizyjna

Org.-samorządowa

Rewizyjna, Inwestycyjno-eksploat

Listopad

 

 

 1. Analiza kosztów i zadłużeń za 9 miesięcy 2019r
  - omówienie spraw osób wykluczonych ze spółdzielni, (licytacje komornicze, eksmisje).
 2. Analiza kosztów domów kultury za 9 miesięcy 2019r
 3. Wykonanie planu remontów, modernizacji i inwestycji za
  9 miesięcy - założenia do planów w tym zakresie na rok 2020r

Rewizyjna

Org.-samorządowa

Inwest.-eksploatacyjna

 

Grudzień

 1. Ocena działalności Rad Osiedla w 2019r.
 2. Zatwierdzenie płacy dla poszczególnych członków Zarządu na 2020r.
 3. Przyjęcie terminów i tematyki posiedzeń RN oraz dyżurów członków RN w I półroczu 2020r.

Plenum

Prezydium RN

Wszystkie posiedzenia odbywają się w biurze Zarządu, ul. Środkowa 35.

Dni tygodnia i godziny, w których odbywają się posiedzenia:

 1. Komisja Inw.- Eksploatacyjna                      17.00   środa
 2. Komisja Rewizyjna                                      17.00 poniedziałek
 3. Komisja Org.-Samorządowa                                     16.00 poniedziałek
 4. Posiedzenia plenarne                                     17.00 piątek

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu