UCHWAŁA NR 31/2019

RADY NADZORCZEJ ŻSM Z DNIA 30.08.2019r.

 

W SPRAWIE: przywrócenia środków przekazywanych na spłatę kosztów    docieplenia, na fundusz remontowy nieruchomości budynkowej.

§ 1

W związku z zakończeniem w sierpniu 2019r spłaty kosztów docieplenia budynku przy ul. Okrzei 16 (C7),
Rada Nadzorcza postanawia o przywróceniu części środków w wysokości 0,22zł/m² p.u przekazywanych na wyżej wymieniony cel,
na fundusz remontowy tej nieruchomości budynkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu