UCHWAŁA NR 23/2019

Rady Nadzorczej Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


z dnia 28.06.2019r.

W sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej za zużycie wody dla lokali nieopomiarowanych

§ 1

Na podstawie § 41 ust 18 statutu oraz § 5 ust 5 regulaminu rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w ŻSM, Rada Nadzorcza zatwierdza dla lokali nieopomiarowanych miesięczną opłatę ryczałtową za zużycie wody:

  1. Dla lokali z centralną ciepłą wodą 5 m³/osobę w tym
    2 m³/osobę wody ciepłej
  2. Dla lokali bez centralnej ciepłej wody          5 m³/osobę

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Niniejsza uchwała anuluje postanowienia zawarte w uchwale nr 49/2004 z 8.06.2004r.

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu