Uchwała nr 15/2019

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 26.04.2019r.

W sprawie: upoważnienia do otwarcia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie § 35A pkt 1 statutu, Rada Nadzorcza upoważnia do otwarcia
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ŻSM, następujących członków Rady:

Część Walnego Zgromadzenia Członek RN upoważniony do otwarcia zebrania
I     9 maja  
II    14 maja  
III  16 maja  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu