UCHWAŁA NR 43 /2018

Rady Nadzorczej ŻSM z 28.12.2018r.

 

 

W sprawie: opłat na pokrycie kosztu zakupu nierozliczającej się wody w nieruchomościach

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 23 statutu oraz § 5 pkt 9 Regulaminu rozliczania wody zimnej
i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w ŻSM, Rada Nadzorcza zatwierdza dla lokali mieszkalnych i użytkowych zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztu zakupu wody nierozliczonej w nieruchomości w wyniku różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wszystkich wodomierzy indywidualnych i ryczałtów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik:

  1. Stawki opłat z m² p.uż lokali
    na pokrycie kosztu zakupu
    nierozliczonej się wody w nieruchomości,
 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu