ROK 2018 ZA NAMI

            Mija nam kolejny rok funkcjonowania Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Za chwilę będziemy obchodzili w niej kolejne 60-te Święta Bożego Narodzenia. Nasza spółdzielnia obchodziła w mijającym roku 60-lecie jej powstania
(w dniu 11 marca). Nadchodzi więc chwila zadumy i pytania. Jaki był ten rok dla naszej spółdzielni? Jaki był dla ruchu spółdzielczego w kraju?.

            Od 29 lat, spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce jest przedmiotem ciągłych ataków ze strony jej przeciwników (lobby developerskie, lobby zarządców nieruchomości i grup polityków spod różnych sztandarów, pragnących ogrzać się przy nagonce antyspółdzielczej). Wtedy w 1990 r., przy zmianach systemu społeczno-gospodarczego w kraju, spółdzielczość mieszkaniową wtłoczono do worka beneficjentów poprzedniego systemu i rozpoczęto z nią rozprawę trwającą do dzisiaj.

            Winą spółdzielczości było to, że budowała dużo i tanio, wykorzystując państwowy system wspomagania i nadzoru budownictwa przez ówczesne kierownictwo polityczne kraju. A tego że skorzystała na tym rzesza rodaków, nie zawsze zamożnych, która weszła
w posiadanie mieszkania za 10 proc. jego ówczesnej wartości, nikt dzisiaj nie neguje

            Stąd spółdzielnie mieszkaniowe i ich system prawny (ustawa spółdzielcza) są nadal przedmiotem politycznej ingerencji rządzących, podobnie jak polskie sądownictwo
w ostatnich trzech latach, idącej w kierunku ich rozbicia i pozbawienia majątku oraz struktur samorządowych. Zorganizowany samorząd spółdzielczy, był bowiem zawsze niewygodny dla rządzących.

            Dlatego spółdzielczości mieszkaniowej w okresie minionego 29-lecia kilkanastokrotnie nowelizowano ustawę spółdzielczą, która za każdym razem wywracała wewnętrzne systemy prawne poszczególnych spółdzielni. Ostatnia taka nowelizacja z 20 lipca 2017 r., której skutki dotkliwie odczuwamy doprowadziła między innymi do :

► pozbawienia członkostwa w spółdzielniach ponad pół miliona osób, którym przysługiwała ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokali, a także członków spółdzielni oczekujących na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,

► pozbawienia członków uprawnionych ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
z możliwości dysponowania swoim prawem.

► promowania systemu zadłużania się wśród członków spółdzielni mieszkaniowych
i przerzucania tych kosztów na członków wywiązujących się ze swoich zobowiązań,

► pozbawienia sektora spółdzielni mieszkaniowych funduszy własnych oraz możliwości ich tworzenia na przyszłość.

            Pomimo ponad dwuletniej dyskusji i przedkładaniu różnych projektów rządowych nie znalazło się „realnie” miejsce dla spółdzielczości w grupie beneficjentów środków finansowych kierowanych na program „mieszkanie +” – pomimo, że spółdzielczość jest najtańszym inwestorem mieszkaniowym, zabezpieczającym ponadto dalszą bezpieczną eksploatację zbudowanego obiektu mieszkalnego.

            Ale my się w Żyrardowie nie zrażamy takim stanem rzeczy, a przykładem tego jest wybudowany przez nas i oddany w ubiegłym tygodniu do zasiedlenia przez mieszkańców, nasz najnowszy budynek przy ul. Kazimierza Werbickiego 6.

            Tak Szanowni czytelnicy, na 60-lecie naszej spółdzielni, w 100-lecie Niepodległości oddaliśmy pierwszy spółdzielczy budynek z adresem założyciela naszej spółdzielni
– Pana Kazimierza Werbickiego.
W budynku tym w połowie lokali zostanie ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, co stanowić będzie symboliczny zaczątek
w przywracaniu stosowania tego prawa w naszych przyszłych, noworealizowanych mieszkaniach.

            W działaniach organizacyjno – finansowych, których poprawność potwierdzają stosowne oceny biegłego rewidenta, badającego nasze coroczne sprawozdanie finansowe nadal mierzymy się ze skutkami zubożenia, które w minionym ćwierćwieczu dotknęło wiele rodzin naszych spółdzielców.

Rok 2017 zamknęliśmy zadłużeniem w lokalach mieszkalnych kwotą 3,617 mln. zł. , co stanowiło 8,92 proc. w stosunku do corocznych naliczeń czynszowych (w 2016 r. było 9,48 proc.)

            W mijającym roku nadal intensyfikowaliśmy nasze działania windykacyjne, doprowadzając do dalszego spadku poziomu zadłużenia. Na koniec miesiąca października zarejestrowany dług wyniósł 3,389 mln. zł. Spadek zadłużenia naszej spółdzielni to pozytywny sygnał dla instytucji finansowych gotowych kredytować nasze przedsięwzięcia inwestycyjne.

            W działaniach inwestycyjnych mijającego roku obok zrealizowanego i przekazanego mieszkańcom 16-lokalowego budynku przy ul. K. Werbickiego 6, nie prowadziliśmy innych działań przy wznoszeniu obiektów.

            Nasze, przygotowane od strony inwestycyjno – prawnej, nowe realizacje (2 budynki
o 48 lokalach na os. Piękna oraz budynek o 50 lokalach na os. Batorego I) oczekują na pojawienie się nowych mechanizmów finansowych przy rządowym programie „Mieszkanie +”.

            Jesteśmy tym programem zainteresowani, tak samo jak potencjalni nabywcy mieszkań w budynku na os. Batorego, wykazujący już dzisiaj żywe zainteresowanie tą realizacją.

            W mijającym roku zrealizowaliśmy w większości zadania zawarte w programach prac modernizacyjnych budynków i ich infrastruktury osiedlowej. Ze względu na szeroki wachlarz nie będziemy ich w niniejszym artykule wyszczególniać.

            Ponadto doskonaliliśmy systemy dozoru i konserwacji budynków oraz utrzymania wymogów zgodnych z przepisami prawa budowlanego.

            Celem naszych działań w minionym roku było jak zwykle zapewnienie technicznego bezpieczeństwa mieszkańcom i ekonomicznego dla finansów spółdzielni.

            Wykazywaliśmy także solidaryzm z kłopotami płatniczymi tych mieszkańców, których dotykała autentyczna bieda, przez otwieranie nad nimi parasola ochronnego gwarantowanego przez spółdzielczą wspólnotę. Nie zapomnieliśmy także o potrzebach duchowych naszych członków i proponowaliśmy im różne formy działań społeczno
– wychowawczych, kulturalnych i rekreacyjnych w naszych trzech placówkach (ODK, KOLIBER i KOLIBER – TKKF.

            O tych wszystkich spawach wspominaliśmy na wigilijnym spotkaniu samorządu spółdzielczego w dniu 13 grudnia w Klubie Osiedlowym „KOLIBER” w którym uczestniczyli członkowie wszystkich czterech Rad Osiedlowych, Rady Nadzorczej i Zarządu ŻSM oraz przedstawiciele załogi.

Zaproszenia na spotkanie przyjęli przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa p. Ryszard Mirgos i prezydent miasta p. Lucjan Chrzanowski. Pierwszy z nich uczestniczył w spotkaniu, drugi zaś ze względu na równoległe rocznicowe obchody 13 grudnia 1980r. przeprosił za nieobecność, przekazując wszystkim spółdzielcom świąteczne życzenia.

Zaproszenie przyjęli także i przybyli przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, współpracujący na codzień z ze służbami Administracji Spółdzielni.

W trakcie symbolicznej wieczerzy wigilijnej były życzenia świąteczne przekazane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Genowefę Milczarek oraz Prezesa Spółdzielni.

W części muzyczno-artystycznej uczestnicy spotkania wysłuchali wspaniałego wykonania kolęd i pastorałek przez nastoletni tercet dziewcząt z zespołu Akollada oraz przez duet pań Joannę Cieśniewską i Annę Karaś, które zachwyciły zebranych kunsztem wykonania swojego koncertu.

Po zakończeniu spotkania wszyscy uczestnicy rozstawali się z życzeniami i z nadzieją na ponowne spotkanie przy wigilijnym stole w zdrowiu i w pełnym składzie z rok.

Wszystkim spółdzielcom i ich rodzinom życzymy Wesołych i Spokojnych Świąt oraz wiele zdrowia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

                                                                                              Zarząd ŻSM

                                                                                 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu