06.03.2018 r.

FUNKCJONOWANIE ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w XXI WIEKU

            Telegraficzny przegląd historii naszej spółdzielni, przedstawiany na łamach „Życia Żyrardowa” w kolejnych odcinkach, zamknę okresem ostatnich 17-tu lat jej funkcjonowania w XXI wieku. Jest to o tyle prostsze statystycznie, że uwarunkowania gospodarczo-polityczne tego okresu wobec spółdzielczości mieszkaniowej w kraju, ograniczyły jej działania inwestycyjne i zahamowały dotychczasowy rozwój. Wprowadziły natomiast rozwiązania prawne – destrukcyjne i rozsadzające organizację spółdzielczą.

            Przypomnę, że 15 grudnia 2000 r. uchwalono pierwszą ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, dla których dotychczasowe unormowania prawne zawarte były w ogólnej ustawie – Prawo Spółdzielcze i w innych ustawach gospodarczych.

Potem w 17-to letnim okresie nowelizowano ją ponad 20 razy.

            Ta pierwsza ustawa wniosła do prawodawstwa spółdzielczego elementy przepisów
z ustawy o własności lokali, w tym pojęcie „odrębnej własności” – wprowadzając do nieruchomości spółdzielczej dwa rodzaje praw do lokali (prawa spółdzielcze lokatorskie
i własnościowe oraz prawo odrębnej własności).

            Nasza spółdzielnia zmuszona została do kosztownych prac przygotowawczych, za które zapłacili wszyscy spółdzielcy. A były to wtedy koszty rzędu 0,75 mln. zł. Tymczasem ofertą przekształceń, do której byli upoważnieni posiadacze spółdzielczych praw własnościowych, zainteresowanych w tamtym okresie było około 170 osób, na ponad 5000 posiadaczy takich praw. Gdy przyszło do finalizowania przekształceń grupa zainteresowanych skurczyła się do kilkudziestu.

            A przecież głównym celem tych ustaw miało być powstanie większości lokali
z prawem odrębnej własności i utworzenie przez nich wspólnot mieszkaniowych, które wyszłyby ze struktur spółdzielczych.

            Ten zamysł rozsadzenia spółdzielczości, w tym i naszej spółdzielni nie udał się, pomimo, że były to działania polityków dążące do zlikwidowania spółdzielczości.

            Działania te zmierzały do takiej modyfikacji ustaw spółdzielczych, które doprowadzą do:

- likwidacji spółdzielni mieszkaniowych i zastąpienia ich wspólnotami mieszkaniowymi,

- marginalizacji spółdzielczych form działania,

- zniszczenia wewnętrznych struktur spółdzielczych,

- odebrania spółdzielniom prawa do integrowania się w ramach związków rewizyjnych
   i organów Krajowej Rady Spółdzielczej.

            To polityczne dążenie do destabilizacji, zniszczenia i marginalizacji naszej spółdzielczej branży mieszkaniowej – służy deweloperom i firmom zarządzającym nieruchomościami, dla których jesteśmy konkurencją na rynku budowy mieszkań i obsługi mieszkalnictwa. Zwalczający spółdzielczość, polityczni liberałowie nie uznawali takich wartości społeczeństwa obywatelskiego jak współpraca i wspólnotowość. Oni twierdzili, że ważniejsze od tych wartości są: indywidualna zaradność i przedsiębiorczość.

            Dlatego w ustawach spółdzielczych cały czas grzebano, wprowadzając kolejne zmiany. W czerwcu 2007 r. – nowelizacja ustawy spółdzielczej uruchomiła u nas kolejną akcję przekształceń praw do lokali w odrębną własność – tym razem praw lokatorskich. Za symboliczne grosze, umożliwiono przekształcenie tego prawa grupie posiadaczy praw lokatorskich – czyniąc ich odrębnymi właścicielami. Z tego przekształcenia skorzystało u nas blisko 1350 posiadaczy tego prawa. Pozostałej grupie, ponad 5300 posiadaczy praw własnościowych, którzy swoje prawa własnościowe nabyli za wielonastokrotność tego co wnieśli posiadacze praw lokatorskich, pozostał jedynie niesmak ekonomicznej niesprawiedliwości rządzących. No ale im Państwo nie chciało dać wcześniej za darmo, nieswojej (bo spółdzielczej) własności.

            Dzisiaj mamy więc u nas w spółdzielni 7000 użytkowników lokali, w tym blisko 1800 z odrębną własnością (z czego 450 z przekształcenia praw własnościowych i 1350
z praw lokatorskich). Pozostali użytkownicy to posiadacze spółdzielczych praw własnościowych, z którym to prawem czują się bezpiecznie w swojej nieruchomości i nie mają zamiaru go zmieniać.

            Wśród naszych odrębnych właścicieli, nie ma pędu do organizowania się we wspólnoty i wychodzenia ze spółdzielni – o czym marzyli twórcy kolejnych nowelizacji ustawy.

Szanowni Czytelnicy – w miesiącu lipcu 2017 r. otrzymaliśmy do stosowania kolejną 23 nowelizację ustawy spółdzielczej, która nęka organizację spółdzielni i jej procedury realizacyjne. Wdrożyliśmy ją i będziemy stosować, ale nie poddamy się dyktatowi tworzonych dziwactw, nawet takich jak nowe przepisy w sprawie członkostwa czy udziałów. Spółdzielnia jest bowiem autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadanie i demokratyczne kontrolowanie przedsiębiorstwa. I tego będziemy się trzymać.

---------------------------

            W takiej atmosferze politycznych działań, toczyło się życie gospodarcze
i samorządowe naszej spółdzielni. Prowadzone były działania modernizacyjne i remontowe. Doskonaliliśmy bieżącą obsługę zasobów.

            Od roku 2004 podjęliśmy działania termomodernizacyjne w budynkach (ocieplenie ścian) wszędzie tam, gdzie ich mieszkańcy zadecydowali o współuczestnictwie
w dodatkowych kosztach ociepleń. W ten sposób docieplono 64 budynki, a ich mieszkańcy
w większości spłacili zaciągnięte zobowiązania. Docieplaliśmy też stropodachy w budynkach, i usprawnialiśmy instalacje gazowe, a także instalacje p.poż. w budynkach wysokich. Przez cały ten okres wymienialiśmy ciągi pieszo-jezdne na osiedlach, rozszerzając powierzchnie miejsc parkingowych dla samochodów mieszkańców.

            Usprawnialiśmy systemy odczytu urządzeń pomiarowych w lokalach (podzielniki
i wodomierze) przechodząc na odczyty zdalne (niekolizyjne dla mieszkańców). Modernizowaliśmy oświetlenie klatek budynków.

            Nie zapomnieliśmy jednak o roli jaką wyznacza nam nasz statut – budowie nowych mieszkań dla członków. Wykorzystując przywróconą możliwość realizacji budownictwa lokatorskiego w ramach ograniczonych środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zbudowaliśmy w latach 2000 ÷ 2007, w trzech etapach realizacyjnych kompleks mieszkaniowy na os. Piękna o 254-ech lokalach.

Natomiast w latach 2007 ÷ 2016 zbudowaliśmy cztery niewielkie budynki – przy ul. Okrzei 21/23 o 16 lokalach mieszkalnych i 10-ciu usługowych – w systemie własnościowego prawa spółdzielczego, oraz na os. Piękna – dwa budynki (łącznie 35 lokali), w systemie developerskim (prawo odrębnej własności) i jeden o 16 lokalach z częścią mieszkań lokatorskich.

            Zresztą tą ostatnią formę prawną zamierzamy kontynuować w przyszłości, bo jest to oferta dla rodzin mniej zamożnych, których jest wiele w naszym mieście.

            Obok budynków mieszkalnych, wykonaliśmy w przedstawianym okresie infrastrukturę towarzyszącą: 185 boksów garażowych w 9-ciu zespołach na różnych osiedlach, oraz zespół 13 pawilonów handlowo-usługowych w kompleksie przy ul. Izy Zielińskiej.

            W opisywanym okresie spółdzielnią kierował zarząd w składzie: M. Rusinowski,
A. Szymonik, H. Jędrzejewska.

Natomiast przez Radę Nadzorczą przewinęło się kilkudziestu działaczy, wśród których byli lub są nadal między innymi:

W. Łysanowski, K. Zielińska, L. Mela, G. Milczarek, H. Walczak, T. Lewandowska,
H. Piskorz, R. Wrzosek, St. Marczak, A. Drużyński, L. Choiński, Z. Iżycki, B. Bińkowska,
A. Osiński, I. Polaczek-Farska, A. Staliński, A. Umięcki, B. Rzeczycka, W. Grundman,
K. Gwiaździńska, B. Pękacka, W. Kierlańczyk, K. Rypina, K. Marczak, M. Bronowski,
E. Sławińska, E. Bogucka, H. Borowska, E. Wrońska, L. Kucharski, St. Popierlczyk,
T. Wójcik, H. Łagutko, T. Dzieniewicz, W. Walczak, R. Sochański, K. Bakalarska, M. Tober i inni.

                                                                               Marian Rusinowski

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu