27.02.2018

LATA PRZEŁOMU I NOWYCH

REALIÓW EKONOMICZNYCH

 

            Lata dziewięćdziesiąte w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przypadły na okres zmian politycznych i przemian wolnorynkowych w naszym kraju. Cechowało je odejście od papierowej ekonomii i od niezbilansowanej gospodarki.

            Przyniosły jednak załamanie działalności gospodarczej w wielu dziedzinach życia, dającej dotąd spokojny byt rodzinom naszych członków. To musiało się odbić na ich kondycji finansowej i przełożyło się na trudności z jakimi przyszło borykać się spółdzielni.

            Na początku tego okresu był jednak wstrząs, który miał wzruszyć dotychczasowe struktury samorządowe spółdzielczości mieszkaniowej. Nie pomne na sukcesy budowlane spółdzielczości w poprzedniej dekadzie lat 80-tych (w Żyrardowie zbudowano w tym okresie 43% obecnej ilości mieszkań), nowe władze ustawodawcze (Sejm kontraktowy i Senat) przyjęły ustawę nakazującą likwidację wszystkich dotychczasowych struktur spółdzielczych (Centralny Związek Spółdzielczości i Budownictwa Mieszkaniowego, Rady Nadzorcze, Zarządy, Przedstawicieli członków) i ponowne ich wybory. Szukano w kraju kozłów ofiarnych, winnych załamania gospodarczego.

            Równocześnie zaś zaczęła obowiązywać, przyjęta przez Sejm w ramach tzw. „Planu Balcerowicza” ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych, w tym zapisy dotyczące kredytów na budownictwo mieszkaniowe, których opłatą obciążeni byli indywidualni członkowie.

            Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w ciągu jednego dnia z poziomu 1-2% wzrosło do prawie 100% co wywołało szok w społeczności spółdzielczej.

            Tak się złożyło, że było mi dane doświadczać tych wszystkich wstrząsów. Raz związanych z rozwiązaniem struktur samorządowych i wyborem, w wyniku wygranego konkursu, na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni. Dwa gdy gniew społeczny wywołany drastycznymi zmianami kredytowymi wprowadzonymi przez Państwo skierował się przeciwko kierownictwu spółdzielni.

            Zmiany systemu kredytowego budownictwa postawiły tamę wobec jego dostępności i dotychczasowej niskiej kosztowności. Zniknęło tanie budownictwo lokatorskie. Przed kolejką oczekujących pojawiły się niewyobrażalne dotychczas warunki finansowe, które należało spełnić by ubiegać się o nowe mieszkanie.

           W praktyce należało mieć w całości własne lub zabezpieczone w indywidualnym kredycie bankowym pełne 100% środków finansowych na kupno mieszkalnego lokalu własnościowego. Warunkom tym sprostało niewielu. Wiele osób zgłaszało się rozgoryczonych ze swoją książeczką mieszkaniową, na którą oszczędzało latami, a z której oszczędności nie gwarantowały pokrycia kosztów zakupu mieszkania. A przecież pieniądze na książeczkach były w dyspozycji PKO i Państwa, a nie spółdzielni. To Państwo ustalało warunki ich waloryzacji.

            Ci którzy załapali się na końcówkę ze starego systemu – budownictwa lokatorskiego, byli szczęśliwcami. W tej grupie były 4 budynki najnowszego osiedla TEKLIN B o 140 mieszkaniach.

            Wszystkie następne budynki z dekady lat dziewięćdziesiątych były budowane w systemie własnościowym, za pełną odpłatność kosztu ich budowy. Były to 3 budynki w os. Centrum o 126 lokalach i 5 budynków w os. Piękna o 122 lokalach.

            Dopiero po roku 2000 przywrócona została możliwość prowadzenia budownictwa lokatorskiego, w ramach bardzo ograniczonych środków kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
            W latach 90-tych podjęto realizację i wybudowano na os. Łąkowa dwa segmenty szeregowe o 8-u mieszkaniach w budownictwie jednorodzinnym, oraz na tym samym osiedlu 10 budynków jednorodzinnych wolnostojących. Zbudowano też kilkadziesiąt pawilonów handlowych wolnostojących oraz tyle samo wbudowanych na parterach budynków w os. Centrum.

            W sumie więc w okresie lat 1990 ÷ 2000 wybudowaliśmy w spółdzielni 388 mieszkań w 13-u budynkach wielorodzinnych i 18-cie w budownictwie jednorodzinnym. Stworzyliśmy też poprzez adaptację starych obiektów i strychów 30 nowych małych mieszkań na cele rodzin eksmitowanych.

            Wyhamowanie tempa budowy nowych mieszkań zostało spowodowane tym, że nie było ich dla kogo budować, przy oferowanych warunkach finansowych.

            Lata 90-te to obok kłopotów inwestycyjnych, obok nowego zjawiska – narastania zadłużenia czynszowego, także lata działań przy likwidacji wad technologicznych , przy modernizacjach czy przełomu jakościowego w obsłudze konserwacyjno-remontowej oraz usługach komunalnych.

            Sytuacja ekonomiczna i prawa rynku wymusiły na nas potrzeby zmian organizacji obsługi zasobów mieszkaniowych. Zlikwidowano wiele komórek funkcjonalnych w spółdzielni, zlikwidowano Zakład Budowlano-Remontowy. Struktura zatrudnienia zmniejszyła się z 300 do 70 etatów.

            Podjęto batalię o ceny usług komunalnych w mieście (ciepła, wody, wywozu nieczystości) w kierunku ograniczenia poziomu ich wzrostów.

            Rozpoczęto w oparciu o pozyskane dodatkowe środki, docieplanie ścian szczytowych w większości budynków.

            Uzbrojono układy cieplne budynków w systemy pomiaru i regulacji.

            Przemianom technicznym i organizacyjnym w spółdzielni towarzyszyły dynamiczne zmiany w samorządzie spółdzielczym wymuszane często zwiększoną demokratyzacją życia w mieście. Rada Nadzorcza w tym okresie miała trzech przewodniczących – Grzegorza Guzowskiego, Włodzimierza Łysanowskiego, Krystynę Zielińską. W Zarządzie Spółdzielni pracowali: Marek Balcer, Adam Szymonik, Teresa Wójcik, Hanna Jędrzejewska i ja.

            Przez Radę Nadzorczą przewinęło się kilkudziesięciu działaczy. Wśród nich byli, bądź są nadal m.innymi:

A. Kwieciński, K. Sołtysek, A. Flont, B. Bubisz H. Walczak, E. Szymański, L. Mela,
T. Lewandowska, A. Drużyński, H. Langanc, Z. Mikulska, St. Marczak, J. Kwaczyński,
J. Mańkowski, J. Puzio, H. Piskorz, B. Pękacka, M. Szcześniewski, A. Umięcki, R. Wrzosek, M. Radzej, T. Iwanek, B. Łojszczyk, W. Rożniatowski, W. Kamiński, W. Ogonowski,
K. Związek i inni.

                                                                                              Marian Rusinowski

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu