07.11.2017 r.

POZBĄDŹCIE SIĘ PYCHY – ONA ZAWSZE KROCZY PRZED UPADKIEM   !

            Bulwersująca mieszkańców ul. Jedności Robotniczej, sprawa podjęcia wbrew ich woli i bez jakichkolwiek konsultacji – uchwały Rady Miasta Żyrardowa (XLVI/329/17)
z dnia 31.08.2017 r. – zmieniającej nazwę ich ulicy, odsłania nowe fakty.

            Przypominamy, że przy ulicy tej zamieszkuje 135 spółdzielczych rodzin z ŻSM
i podobna jej liczba w budynkach spółdzielni „Pragnienie”. Mieszkańcy ci ostro zaprotestowali przeciw bezrefleksyjnej postawie tej grupy radnych, która przeforsowała przedmiotową uchwałę w Radzie Miasta.

Zarzucili radnym brak jakiejkolwiek konsultacji z mieszkańcami, a także nadinterpretację nazwy, która ich zdaniem jest symbolem 150 letniej robotniczej historii miasta. Zobowiązali jednocześnie władze Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wystąpienia na drogę prawną, dla unieważnienia Uchwały Rady Miasta w tej sprawie.

            Spółdzielnia, zgodnie z procedurą skierowała zaskarżenie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Działanie takie pozytywnie ocenił i poparł Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar, podczas swojej wizyty na spotkaniu w Żyrardowie, w miesiącu październiku.  Obiecał włączyć się do sporu prawnego, gdy dostanie od spółdzielni stosowne dokumenty.

            Jednocześnie, w sprawie zaistniał nowy fakt prawny, gdy Wojewoda Mazowiecki, do którego odwołanie od uchwały złożyła grupa radnych – uznał, że nazwa Jedności Robotniczej nie występuje w katalogu nazw zakazanych przez Instytut Pamięci Narodowej i jest inicjatywą lokalnych działaczy samorządowych (pisała o tym kilka tygodni temu miejscowa prasa).

            Można się było zatem spodziewać, że Rada Miasta i autorzy wycofają się z tego pomysłu.

            Ale nie ! Dostaliśmy w końcu miesiąca października z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedź na skargę, przedłożoną przez Prezydenta Miasta, która nas zadziwiła. Pisząca z upoważnienia Prezydenta radca prawny Urzędu Miasta stwierdza :

„Nazwę ulicy Jedności Robotniczej odnaleziono w literaturze przedmiotu, w informacji, że w wyborach samorządowych w Żyrardowie w 1928 r., nielegalna Komunistyczna Partia Robotnicza Polski usiłowała wystartować pod nazwą „Jedność Robotnicza”, a w takiej sytuacji powyższa nazwa byłaby sprzeczna z zapisami Ustawy o zakazie propagowania komunizmu i ustroju totalitarnego”.

dalej „że Prezydent Miasta powołał Zespół ds. Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa, który między innymi rozpatrywał wnioski mieszkańców dotyczące zmian nazwy ulic i na tej podstawie zarekomendował zmianę nazwy ulicy z Jedności Robotniczej na nową nazwę”.

Dalej Pani radca Pana Prezydenta stwierdza, powołując się na orzecznictwo sądów
w podobnych sprawach, że Rada Miasta, nie naruszyła podjętą uchwałą, którą spółdzielnia zaskarżyła, interesu prawnego skarżącego (tj. mieszkańców w imieniu, których Spółdzielnia wystąpiła). Bo nie ponieśli oni strat i nie poniosą żadnych kosztów związanych ze zmianą”

            Czyli, że wszystko jest okey !  Mieszkańcy powinni być zadowoleni.

Zaś na zakończenie odpowiedzi, udzielanej w imieniu Prezydenta Miasta, Pani Radca stwierdza: „ zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina nie ma obowiązku przeprowadzać konsultacji społecznych w każdej sprawie. Obowiązek przeprowadzania konsultacji musiałby wynikać z ustawy, zaś ustawa o zakazie propagowania komunizmu, nie nakłada na gminę takiego obowiązku „.

-------------------------------

            Zatem wszystko jasne nie przeprowadziliście z nami konsultacji bo nie musicie i nie chcieliście pomimo, że sprawa jest bulwersująca dla społeczeństwa, a powód do zmiany nazwy ulicy, naszym zdaniem dęty,  udało Wam się wygrzebać w starych kronikach okresu międzywojennego miasta z bardzo dziwacznego kontekstu faktograficznego”.  „Jedność Robotnicza” jest be, bo ktoś kiedyś nadużył jej nazwy do niesłusznych celów politycznych.

            Pokusiliśmy się jednak o drobny wysiłek umysłowy i zajrzeliśmy na strony internetowe Muzeum Historii Polski, do roczników historii czasopiśmiennictwa polskiego.
W rozdziale „JEDNOŚĆ ROBOTNICZA” przeczytaliśmy, że tygodnik wydawany pod tym tytułem od 1 lipca 1916 r. do 17 listopada 1918 r. zajmował wśród prasy polskiej, przeznaczonej dla klasy robotniczej, szczególne miejsce, zarówno ze względu na niezwykle ważny dla dalszego rozwoju ruchu robotniczego okres w którym wychodzi gazeta, jak i jej pozycję. „Jedność Robotnicza” była legalnym pismem Polskiej Partii Socjalistycznej
i spełniała rolę organu partii.

            Podtytuł pisma głosił ,że jest to tygodnik socjalistyczny poświęcony sprawom klasy robotniczej”. Łatwo zauważyć, że pismo to wydawano pod trwającą okupacją zaborców, co narażało go na cenzurę okupacyjną. Zaś najistotniejszym w sprawie jest to, że członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej z tamtego okresu był nasz bohater narodowy, późniejszy Marszałek Polski – Józef Piłsudski, ale tego szanowni członkowie Zespołu upamiętniającego Historię Żyrardowa, nie byli w stanie się doszukać. Oni w każdej nazwie doszukiwali się komunistycznych korzeni. Stąd ich dzisiejszy spór z mieszkańcami, którego jednostronny charakter przyjęty przez forsujących go radnych jest oczywisty.

            Szanowni decydenci, jeśli wy nie musicie z mieszkańcami nic konsultować, to mieszkańcy wcale nie muszą was wybierać na kolejne kadencje.

Służba dla społeczeństwa, to nie tylko wyręczanie go w wielu działaniach, to także wsłuchiwanie się w jego potrzeby i oczekiwania. W tej sprawie zabrakło u Was zarówno empatii jak i refleksji – pojawiła się za to pycha.

                                                                                              Zarząd ZSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu