29.08.2017r.

FUNDUSZ REMONTOWY SPÓŁDZIELNI,
A OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW

            Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych spółdzielni jest tworzony obligatoryjnie w oparciu o wnoszone przez członków świadczenia. Ich wysokość powinna być ustalona w sposób zapewniający pokrycie kosztów robót remontowych
i modernizacyjnych określonych w planach gospodarczych – przez organ zatwierdzający (Rada Nadzorcza), z uwzględnieniem środków ewentualnych kredytów bankowych. Ile on zatem wynosi i jak jest dzielony?

Dwa miesiące temu przedstawialiśmy w niniejszej rubryce informację o tegorocznych działaniach remontowych. Plan na 2017 r. zakładał wydatkowanie kwoty 6,795 mln. zł,.
z których 4,335 mln. zł. przewidziano na remonty w budynkach, 1,629 mln. zł. na działania w nieruchomościach wspólnych (na terenie osiedli), 0,357 mln. zł na remonty
i dozór instalacji gazowych a 0,473 mln. zł na wymianę wodomierzy w lokalach.

            Plany rzeczowe działań remontowych ustalone były przez Administracje osiedlowe, przy współudziale samorządów osiedlowych (Rady Osiedli). Uwzględniały one przy tym poziom środków finansowych jakie były bądź miały być zgromadzone przez mieszkańców poszczególnych budynków. A w naszej spółdzielni przy aktualnym odpisie remontowym średnioroczna kwota środków zgromadzonych na funduszu budynku to około 35 tys. zł. (skrajne przypadki to zakres od 70 ÷ 90 tys. zł.). Przy czym te skrajne dotyczą kilku dużych budynków.

            Zachodzi więc pytanie – jak realizować zadania remontowe na budynku, których koszt wielokrotnie przewyższa, sumę środków zgromadzonych na koncie danej nieruchomości –
w świetle zapisów ustawowych o odrębnej ewidencji kosztów działań dla każdej nieruchomości oddzielnie.

            W tej sprawie orzeczenie Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.03,2013 głosi, że – „Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek prowadzenia odrębnych dla poszczególnych nieruchomości ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego
w ramach jednego funduszu remontowego spółdzielni, albo może tworzyć odrębne fundusze remontowe dla poszczególnych nieruchomości z możliwością wydzielania funduszu remontowego ogólnego”.

            Zatem sama spółdzielnia powinna sobie rozstrzygnąć:

1/ czy nieruchomość ma być samowystarczalna w zakresie finansowania remontów
w skali całego roku,

2/ czy działania remontowe w poszczególnych nieruchomościach będą finansowane zbiorczo w skali funduszu remontowego, a wyodrębniona dla każdej nieruchomości coroczna ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego powinna zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie tych wpływów i wydatków w określonym przedziale czasowym (np. 5 lat).

            Dopuszczalne jest przejściowe angażowanie wpływów funduszu remontowego
z jednej nieruchomości na finansowanie działań remontowych w innej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu spółdzielni.

            Tymczasowe angażowanie środków funduszu remontowego może się odbywać, pod warunkiem zachowania w określonym przedziale czasowym, zrównoważenia finansowego dla każdej nieruchomości, tj. powiązania wielkości przekazywanych przez daną nieruchomość wpływów na fundusz remontowy, z wielkością poniesionych na tę nieruchomość wydatków
z funduszu remontowego. Najbardziej optymalnym przedziałem czasowym dla bilansowania wydaje się okres 5-cio letni, który stosujemy także w ŻSM.

            Podstawowym źródłem finansowania robót remontowych na nieruchomości są zatem środki remontowe zgromadzone na funduszu remontowym budynku, a pochodzące z odpisów na f. remontowy, wnoszonych przez użytkowników lokali (członków, właścicieli) czyli wszystkich, którzy dysponują prawem do lokalu.

            Jeżeli środki zgromadzone na funduszu remontowym nieruchomości są niewystarczające, źródłem finansowania niezbędnych robót może być kredyt bankowy zabezpieczony hipoteką na kredytowanej nieruchomości.

            Zaciągnięcie kredytu na potrzeby nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię, wymaga zgody wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości oraz zgody większości członków posiadających spółdzielcze prawo do lokalu w tej nieruchomości.

            Kwota zaciągniętego kredytu musi się mieścić w kwocie sumy najwyższych zobowiązań, jaką na dany rok przyjęło w uchwale Walne Zgromadzenie członków spółdzielni.

______________________________

            I tyle od strony formalnej. A piszemy o tym dlatego, że nie do wszystkich naszych mieszkańców dotarły, te obowiązujące w kraju od 10 lat, zasady gromadzenia i wydawania środków na działania remontowe w danej nieruchomości. Łatwo bowiem obliczyć, że przy średniorocznej zbiórce środków w nieruchomości w wysokości 35 tys. zł. na statystyczną nieruchomość, możliwość jej zadłużenia u „sąsiadów” na okres 5-letni, to kwota rzędu
175 tys. zł.

            Z takich środków trudno jest sfinansować, wiele kosztownych, choć niezbędnych robót, których finansowanie staramy się jakoś zabezpieczyć.

            Nie sfinansujemy jednak ocieplenia całego budynku, o które to prace domagają się ostatnio mieszkańcy na jednym z osiedli. Ocieplenie wszystkich ścian budynku, to modernizacja poprawiająca jego parametry termiczne. Koszt takich robót, przy średniej konstrukcji budynku 5-cio kondygnacyjnego, przekracza kwotę 400 tys. zł. Tutaj potrzebna jest wspólna decyzja mieszkańców i podjęcie przez nich zobowiązań kredytowych, tak jak to zrobili w ostatnich kilkunastu latach mieszkańcy 60-ciu ocieplonych budynków naszej spółdzielni. Na taką decyzję i uzgodniony wśród mieszkańców wniosek, oczekujemy
i nadamy mu pilny bieg. Ze środków funduszu remontowego budynku, zbieranych w czynszu z prac termomodernizacyjnych realizujemy jedynie ocieplenie szczytów i wykonamy je tam gdzie będą takie oczekiwania i środki zgromadzone na funduszu remontowym budynku.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu