GODZINY URZĘDOWANIA BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

01 lipca - 31 sierpnia

 

 

 

 

****************************************************************

 

poniedziałek

wszystkie działy Spółdzielni są czynne:

 

godz. 915 – 1645

 

 

 

 

Kasa

w godzinach 915 – 1200 1400-1615

przerwa 1200-1400

 

w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku

 

Dział ds. lokalowych i windykacji 715-1430

Dział rozliczeń 715-1430

Dział czynszów 715-1430

przerwa w działach 1000-1200

Kasa 715-1400

Przerwa 1000-1200

 

****************************************************************

 

Członek Zarządu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godzinach 1600 – 1700

 

 

****************************************************************

Członek Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdy poniedziałek w sekretariacie biura Zarządu w godzinach

1600 – 1700

****************************************************************

 

 

Kasa Nr 3 w Administracji os. "Wschód" ul. I. Zielińskiej 34

Czynna w godzinach:

Poniedziałek 1030-1415 , 1530-1630

Wtorek-piątek 0800 - 1300

 

***************************************************************

 

Kasa Nr 4 Osiedlowy Dom Kultury ul. Wittenberga 5

Czynna w godzinach:

Poniedziałek 1030 - 1430 , 1515 - 1630

Wtorek - piątek 0800 - 1300

 

***************************************************************

 

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu