25.07.2017

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W MIESZKANIU

Wprawdzie są bardzo nieliczne, ale występują także u nas, przypadki prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych. Jakie są warunki ustalone dla tego typu działań.

Mieszkanie spółdzielcze, nawet własnościowe, powinno być używane zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w umowie. Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, wykorzystywanym na cele mieszkaniowe nie powoduje zmiany mieszkalnego charakteru tego lokalu. Natomiast ocena dopuszczalności techniczno-sanitarnych wykonywania działalności gospodarczej danego rodzaju w mieszkaniu powinna być dokonana (na koszt osoby wykorzystującej dany lokal) przez uprawnione organy nadzoru budowlanego oraz sanitarno-epidemiologicznego.

Prowadzenie działalności gospodarczej w spółdzielczym lokalu mieszkalnym nie zależy od uzyskania zgody spółdzielni mieszkaniowej, ale wymaga najczęściej jej pisemnej akceptacji w której określa ona dodatkowe warunki tej działalności.

Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2009r. (sygn. akt II CSH 601/08), który głosi, że spółdzielnia nie ma żadnych uprawnień do ingerowania w poszczególne lokale, w tym: nie ma prawa zakazywania prowadzenia działalności gospodarczej.

Mimo takiego zapisu, do pewnych czynności związanych z działalnością gospodarczą zgoda taka może być potrzebna.

Na przykład w przypadku, gdy właściciel lokalu zechce go przebudować, a przebudowa będzie ingerować w nieruchomość wspólną.

  • Co się tyczy odpłatności za lokal do spółdzielni to:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach z innych tytułów przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Zasady rozliczania kosztów gzm i ustalania opłat za używanie lokali mogą przewidywać zróżnicowanie obciążeń poszczególnych lokali tymi kosztami
(w przeliczeniu na 1 m2 p. uż.) jeśli charakter lokalu (jego wysokość, sposób użytkowania itp.) przysparza spółdzielni wyższych kosztów. Mogą to być zwiększone koszty sprzątania, koszty związane z korzystaniem przez klientów z pomieszczeń wspólnych (klatek i korytarzy), z wind lub na przykład koszty oświetlenia klatek schodowych lub innych części wspólnych. Wszystko to powodowane jest zazwyczaj większą intensywnością użytkowania, związana z obsługą licznych klientów. Cechy te mogą powodować zwiększenie kosztów eksploatacyjno-technicznych.

Zróżnicowanie to nie może być ustalane subiektywnie, ale powinno wynikać ze szczegółowego rachunku kalkulacyjnego odnoszącego się do konkretnej sytuacji. Kalkulacja zaś, na życzenie członka powinno być mu przedstawiona.

Zmiana w opłatach obejmuje też podatek od nieruchomości opłacany raz w roku (gruntowy pozostaje bez zmian). Powinien on być zapłacony wg stawki wyższej, ustalonej przez gminę w granicach określonych prawem. Jeśli na potrzeby działalności gospodarczej przedsiębiorca zajmie tylko część mieszkania, to tylko od tej części płaci większy podatek.

Jeżeli natomiast prowadzi on działalności w pomieszczeniach, którego powierzchnia służy również celom prywatnym, to stawka podatku od nieruchomości jest naliczona tak jak dla budynków mieszkalnych.

                                                                                 

Edyta Tkaczyk

                                                           --------------------------------------

Tyle w tej kwestii, z informacji zebrane przez specjalistę Związku Rewizyjnego SM RP. Wynika z niej, a potwierdzają to orzeczenia Sądu Najwyższego, że istnieje pełna swoboda prawna, by prowadzić w swym mieszkaniu lub jego części działalność gospodarczą. Przy czym swoboda ta przekracza ramy regulaminów, jakie mogłaby uchwalić spółdzielnia, by egzekwować przestrzeganie porządku czy miru domowego sąsiadów przez lokal przedsiębiorcy. Bowiem w przypadku skarg sąsiadów na uciążliwość tego lokalu jej likwidacji trzeba by dochodzić na drodze prawnej.

                                                                                                          Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu