8.03.2022

JAK ZUŻYWAMY WODĘ W NASZYCH BUDYNKACH

            Roczne koszty zakupu przez Spółdzielnię wody i odprowadzania ścieków do miejskich instalacji sanitarnych, to druga w kolejności najwyższa pozycja kosztów, jaką mieszkańcy ponoszą w swoich wydatkach na utrzymanie spółdzielczego mieszkania.

Przedstawialiśmy ją w ubiegłym tygodniu prezentując zestaw planów gospodarczych Spółdzielni na 2022 r. Woda stanowi w nich 11,7 proc. całości wydatków w kwocie
6,425 mln. zł. i jest drugim po energii cieplnej składnikiem opłat o najwyższej kosztowności.

            Koszt zakupu wody zimnej dla lokali mieszkalnych w wysokości przedstawionej powyżej, wynikał ze wskazań wodomierzy budynkowych, które wykazały łączne saldo 443.419 m3 wody, za którą zapłaciliśmy Dostawcy (P.G.K. Żyrardów).

            Odczytane wskazania wszystkich wodomierzy lokalowych wykazały zużycie w ilości 433.348 m3. Zatem różnica pomiędzy sumą odczytów wodomierzy lokalowych i sumą wskazań wodomierzy budynkowych wyniosła 10.071 m3, a jej koszt to 145.920 zł.

            Różnica ta odniesiona w różnej skali do poszczególnych budynków to tzw. „woda osierocona”, której równowartość muszą pokryć w różnej skali, mieszkańcy budynków
w której ona występuje.

            Na temat „wody osieroconej” pisaliśmy w naszych publikacjach wielokrotnie. Przyczyny jej powstawania są wielorakie, w tym drobne przecieki z instalacji mieszkaniowych, podejrzenia kradzieży wody poza wodomierzem, ale najczęstsze to te
z powodów technicznych, których znamy kilkanaście i o których kilkakrotnie pisaliśmy. Ważną przyczyną była też niedokładność wynikająca z długiego czasookresu odczytu wodomierzy w poszczególnych budynkach. Ten mankament został przez nas wyeliminowany poprzez zainstalowanie zdalnego systemu odczytu wszystkich wodomierzy który dokonywany jest w tym samym czasie.

Te wszystkie zmiany i regulacje spowodowały że wskaźnik wody osieroconej, który w kraju waha się w przedziale 0 ÷ 8 proc., u nas za 2021 r. wyniósł 2,2 proc.

            Ale to nie jedyny pozytywny wskaźnik, którego poprawę odnotowaliśmy w naszej spółdzielni w związku z zakupem wody. Wskaźnik zużycia wody na przestrzeni kilkunastu lat praktycznie się podwoił i po przeliczeniu całorocznego zużycia wody przez 12 miesięcy
i liczbę 12.450 zameldowanych osób wykazał za 2021 r. wynik 2,90 m3 na osobę. Świadczy to o coraz większym poziomie higieny wśród naszych mieszkańców.

            Analizując wyniki nierozliczającej się wody na poszczególnych budynkach
z bilansem z poprzedniego okresu postanowiliśmy dokonać korekt stawek opłaty na nierozliczającą się wodę, które w 2021 r. dotyczyły 68-u z 160-ciu nieruchomości spółdzielczych, w taki sposób, że:

- w 32 budynkach nie ulegają one zmianie

- w 8-u stawka się zwiększa

- w 24 stawka się zmniejsza

- w 4-ech zostaje ona wprowadzona do stosowania

Skala stawek na nierozliczającą się wodę w danym budynku waha się w przedziale od 0,05 do 0,30 zł/m2 p.uż. i podlega analizie po odczycie w okresach półrocznych.

-----------------------------------

Podgrzewanie wody w instalacji wewnętrznej budynku jest kolejnym przyczynkiem do narzekań, pretensji i oczekiwań ze strony mieszkańców. Dzisiejsze instalacje budynkowe są wyposażone w indywidualne węzły cieplne, w której przy odpowiednich nastawach uzyskujemy ciągłą, automatyczną regulację jej podgrzania.

O ile dawniej docierały do nas ciągłe sygnały o niedogrzanej do normatywnej temperatury wodzie, o tyle dzisiaj zgłaszane są często pretensje o jej wysokiej kosztowności, wynikłej
z rosnącego udziału ciepła w jednostce pobieranej wody.

            Tak się bowiem technicznie składa, że woda podgrzewana w węźle budynku krąży po jego instalacji w układzie zamkniętym. Kiedy jest z tego układu odbierana przez użytkownika w lokalu, jej ubytek jest uzupełniany wodą zimną dostającą się do zamkniętego układu instalacyjnego i przechodząc przez moduł grzewczy jest w nim podgrzewana.

            Kiedy woda nie jest odbierana w lokalach mieszkańców, to krążąc po budynku schładza się w instalacji (działającej jak radiator) i ponownie jest podgrzewana przez wymiennik.

            Ilość ciepła dostarczana do ponownego ogrzania stygnącej wody, powiększa jednostkowy udział podgrzania w jednostce objętości wody tego budynku.

            To dlatego obserwujemy anomalie w postaci podwojenia kosztu podgrzania wody
w sąsiednich budynkach, o podobnej konstrukcji i tej samej ilości lokali.

            Przyczyna różnic wychodzi na jaw, gdy się okazuje, że znacząca część lokali w ogóle nie używa ciepłej wody z instalacji a podgrzewa wodę gazem na kuchni w budynku gdzie gazomierz jest wspólny.

            Mając na uwadze te uwarunkowania wprowadziliśmy ponad 10 lat temu, składnik opłaty za podgrzanie wody w budynku pod nazwą – opłaty za gotowość cieplną instalacji ccw.

Oznacza to, że nie odbierając wody ciepłej i tak płacisz za ten fragment jej kosztu, który obciąża jej podgrzanie. Pozostała część opłaty to z ilość m3 odebranej wody ciepłej.

            Ten mechanizm naliczeń i rozliczeń jest dla nas dosyć uciążliwy, ale jest jedyny by sprawiedliwie rozdzielić koszty tego medium w budynku.

-------------------------------

W 2021 r. koszt zakupu energii cieplnej potrzebnej do podgrzania wody zimnej wyniósł
w ŻSM 3,449 mln. zł., a odbiorcom naliczono kwotę 3,557 mln. zł. (w tym opłatę za gotowość 1,168 mln. zł.). Po odliczeniu gotowości kwota w wysokości 2,281 mln. zł. została rozliczona w cenie jednostkowej (zł/m3).

Na koniec roku (na 31.12.2021r.) wyniki na budynkach kształtowały się następująco (obejmuje 99 budynków posiadających instalację ccw).

- 17 budynków wykazuje saldo dodatnie

- 35 budynków wykazuje saldo ujemne poniżej 5 tys. zł.

- 36 budynków wykazuje saldo ujemne pomiędzy 5 a 10 tys. zł.

- 11 budynków wykazuje saldo ujemne powyżej 10 tys. zł.

Dalsze analizy rozliczeń kosztów i naliczeń opłat z tytułu podgrzania wody w 2021 r., wraz
z uwzględnieniem wyniku bilansowego z 2020 r. wykazały konieczność podwyższenia opłat za podgrzanie 1 m3 w 45-u budynkach oraz opłaty za gotowość w 48-u budynkach.

            Jest przy tym oczywiste, że znaczący wpływ na wielkość wzrostu opłat za podgrzanie wody miały 4-krotne podwyżki opłat ceny GJ w żyrardowskim PEC-u w 2021 r.

            O ewentualnych dalszych zmianach wynikłych z kolejnych podwyżek Dostawcy ciepła (ostatnia od 1 lutego br.), będziemy informowali ustalając stawki podgrzania wody, na okres drugiego półrocza 2022 r.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu