17.05.2021 r. BIURA NASZEJ SPÓŁDZIELNI PONOWNIE OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW Stopniowe wygaszanie w kraju fali pandemii COVID-19 powoduje, że ponownie odmrażamy działalności i otwieramy się szerzej na potrzeby naszych mieszkańców. Coraz więcej spraw będzie można załatwić osobiście w naszych biurach, choć do powrotu stanu sprzed pandemii jeszcze daleko. Stan wyszczepienia naszych mieszkańców, szczególnie tych z grup wiekowych 60 i 70 plus, którzy są najczęstszymi interesantami załatwiającymi osobiście płatności czynszowe, interwencje lokatorskie, zgłoszenia konserwacyjne i inne potrzeby, pozwala na poluzowanie możliwości kontaktów osobistych z pracownikami Spółdzielni. Dlatego podjęta została decyzja, by od poniedziałku (17 maja br.) do naszych biur wrócili, w szerszym zakresie załatwianych spraw, interesanci. W okresie obostrzeń sanitarnych, kiedy fizyczny dostęp mieszkańców do biur był niemożliwy, zaś do kas znacznie ograniczony, większość naszych służb funkcjonowała normalnie. Sprawowany był nadzór konserwatorski nad instalacjami, trwała obsługa porządkowo-sanitarna nieruchomości przez Zakłady Porządkowe i gospodarzy. Prowadzone były zaplanowane roboty remontowe na poszczególnych nieruchomościach. Prowadziliśmy wreszcie nadzór nad budową nowego budynku mieszkalnego w os. Piękna, który w najbliższych dniach przekazany zostanie przyszłym mieszkańcom. Nasi mieszkańcy w tym okresie mogli zgłaszać potrzeby telefonicznie, pocztą elektroniczną i zwykłą oraz umieszczać pisma w skrzynkach korespondencyjnych. W sprawach niezbędnych (uzyskanie zaświadczeń z działu lokalowego dla notariusza czy dla Urzędu Miasta) mogli liczyć na kontakt z przedstawicielem komórki spółdzielni przygotowującej dokumenty. Przypominamy, że działania ograniczające ponowne funkcjonowanie naszych komórek rozpoczęły się w II połowie miesiąca października 2020 r. (od 17.10.2020 r.), po publikacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i były związane ze skutkami II fali pandemii. Były to: - zamknięcie obiektów kulturalno-wychowawczych (ODK, KOLIBER, KKF KOLIBER), - zamknięcie biur spółdzielni przed fizycznym kontaktem z interesantami, - wstrzymanie funkcjonowania kasy w Biurze Głównym. Pozostałe kasy (w Adm. „Wschód” i w ODK) pracowały normalnie przy wysokim reżimie sanitarnym, - ograniczenie prac kontrolnych i remontowych w lokalach mieszkalnych (z wyjątkiem usuwania awarii). W pracach sanitarnych, obok bieżących działań porządkowych w budynkach i na terenie osiedli, prowadziliśmy codzienną dezynfekcję 40-tu kabin dźwigowych w budynkach wysokich. Operację tą zamierzamy zakończyć z dniem 31 maja br. ponieważ środki finansowe na ten cel, przy braku dofinansowania kosztów tej operacji ze środków rządowych (nie ujęto ich w żadnej z tarcz finansowych Rządu), drastycznie zmniejszają nam poziom środków na pozostałe prace deratyzacyjno-dezynfekcyjne (likwidacji robactwa i szczurów). Także wzorem roku ubiegłego, przesuwamy termin odbycia Walnego Zgromadzenia Członków ŻSM w 2021 r. Odbędzie się ono w okresie wrzesień – październik a jego głównym zadaniem jest przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności ŻSM za 2020 r. Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone, podpisane elektronicznie i zbadane przez Biegłego Rewidenta. Aktualne obostrzenia sanitarne nie pozwalały nam na przygotowanie jego organizacji w okresie II kwartału br. Dzisiaj informujemy czytelników i naszych mieszkańców że z dniem wczorajszym (17 maja) otworzyliśmy dla interesantów, przy istniejących obostrzeniach sanitarnych trzy biura Spółdzielni (przy ul. Środkowej 35 i w obydwu budynkach Administracji Osiedlowych). I tak: ► W biurze Zarządu Spółdzielni zostają otwarte i uruchomione dla interesantów: - kasa przyjmująca opłaty czynszowe, - dział członkowsko-lokalowy, - komórka rozliczeń czynszowych, - komórka windykacji czynszowej i rozliczeń mieszkaniowych, - stanowisko ds. rozliczeń kosztów ciepła i wody, - przyjęcia interesantów przez członków Zarządu (po wcześniejszym zgłoszeniu) ► W biurach Administracji Osiedlowych - przyjęcia interesantów w sprawach bieżących (lokalu, budynku, terenu osiedlowego, itp.) UWAGA: Liczba interesantów wpuszczanych do Biura będzie ograniczona, zaś w komórce załatwiającej sprawę może przebywać jedna osoba zabezpieczona w maskę. Każda osoba będzie zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk przy wejściu na teren biur spółdzielni. Dokładne wyjaśnienie z terminami przyjęć oraz sposobem postępowania interesantów i załatwiania spraw przedstawiają opisy, które umieściliśmy na tablicach informacyjnych i drzwiach w poszczególnych obiektach i komórkach Spółdzielni. ---------------------- Dlatego zapraszając naszych mieszkańców do biur przepraszamy za tak długi okres ograniczonych kontaktów z Państwem, wynikłych z panującej pandemii i prosimy o dalsze stosowanie się do obowiązujących nadal przepisów sanitarnych. Cieszymy się, że Państwo w ostatnim okresie tak powszechnie wykorzystywaliście kontakty telefoniczne i mailowe jakie udało się nam wspólnie wypracować. Cieszymy się także, że w tym trudnym okresie spadał nam poziom zadłużenia czynszowego, świadcząc o wysokiej dyscyplinie za którą bardzo dziękujemy. Zarząd ŻSM Z ostatniej chwili W komunikacie przekazanym w dniu 12 maja br. przez Premiera Polskiego Rządu, poinformowani zostaliśmy o zluzowaniu z dniem 22 maja obostrzeń sanitarnych w odniesieniu do placówek kultury, kin, teatrów i innych działalności w tym obszarze. Łączy się to równocześnie z powrotem uczniów do szkół podstawowych. Decyzja ta pozwala nam na otwarcie działalności dla dzieci i młodzieży w naszych placówkach społeczno-wychowawczych w ODK i klubach „KOLIBER” – co nastąpi z dniem 24 maja br. O szczegółach i tematyce podjętych działań – informują obydwie placówki w komunikatach na swoich tablicach informacyjnych i pod telefonami (OKD -46 855 1656, Koliber – 46 855 7560).

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu