10.02.2021 r.

REMONTY SPÓŁDZIELCZYCH BUDYNKÓW W LATACH 2020 ÷2021

            Początek roku, to okres rozliczeń sezonu poprzedniego i konkretyzowania planów kolejnych działań remontowych budynków w bieżącym roku. Przeprowadzają je służby techniczne i administracje osiedlowe naszej Spółdzielni. Techniczne utrzymanie zasobów, to bardzo istotna strefa obejmująca bieżące dozory techniczne, działania konserwacyjne oraz drobne naprawy. Jednak przywrócenie pierwotnej sprawności wielu elementów budynków mieszkalnych wymaga często znacznych nakładów
i przeprowadzenia poważnych prac remontowych. Dlatego chcemy je czytelnikom przybliżyć.

            W miesiącu styczniu br. służby techniczne obydwu naszych administracji osiedlowych dokonały podsumowania zrealizowanych działań, które były zawarte w ich planach techniczno-remontowych na 2020 r.

Działania te prowadzone były w warunkach pandemii i zaostrzeń jakie ona wprowadziła.

Miało to swój skutek w ich ograniczeniu, szczególnie w odniesieniu do prac wewnątrz budynków i lokali. Nie wykonano więc wielu robót takich jak: wymiana instalacji elektrycznej czy gazowej w lokalach.

Zrezygnowano z fragmentów działań modernizacyjnych przy poziomach wodnych budynków, czy separacji grzejnych pionów łazienkowych. Prace te byłyby bowiem niebezpieczne od strony kontaktów mieszkańców z wykonawcami, a to stwarzałoby zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne.

            Mieliśmy też rezygnacje z powodu braku naboru wykonawców do ogłoszonych przetargów na realizację niektórych robót.

            W sumie w 2020 r. z tej przyczyny nie zrealizowano w każdej z dwu Administracji ok. 16 proc. zaplanowanych prac remontowych.

I tak:

Zrealizowano natomiast między innymi w całości w AZO WSCHÓD

- malowanie klatek schodowych w 9-ciu budynkach,

- remonty wiatrołapów w 7-u budynkach,

- ocieplanie stropodachów w 14-u budynkach,

- ocieplenie ścian szczytowych w 2-u budynkach,

- remonty elewacji w 2-u budynkach,

- wymiana okienek piwnicznych w 9-ciu budynkach,

- roboty elektryczne (lampy LED, czujniki ruchu) – w 11 budynkach,

- inne roboty elektryczne (porządkowanie instalacji, obwody WLZ) – w 8 budynkach.

Zaś częściowo:

- smarowanie 6-ciu dachów,

- wymiana nawierzchni lastrykowych na nowe (gresowe) w klatkach schodowych 5-ciu
budynków

W sumie z zaplanowanych prac za 2,3 mln. zł. na rok 2021 przeniesione (decyzją RN) realizację prac na kwotę 0,645 mln. zł.

W AZO ZACHÓD zrealizowano w całości (miedzy innymi)

- ocieplenie ścian kominowych na 3-ch budynkach os. Czerskiego,

- remonty kominów na 4-ch budynkach Czerskiego,

- remonty dachów i krycie na 6-ciu budynkach,

- smarowanie dachów 4-ch budynków,

- remonty poziomów wodnych w 6-ciu budynkach,

- remonty instalacji odgromowej w 8-u budynkach,

- montaż wkładów kominowych Alufol w 95 lokalach z instalacją gazową,

- wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych w 7-u budynkach.

W sumie z zaplanowanych prac za 2,9 mln. zł. na rok 2021 przeniesiono realizacje prac na kwotę 0,440 mln. zł.

► Z kolej z funduszu nieruchomości wspólnych (na remonty zasobów niemieszkalnych) wydatkowano:

- w AZO WSCHÓD – 0,592 mln. zł. (remonty chodników, uliczek, parkingów, małej
architektury)

- w AZO ZACHÓD – 0,366 mln. zł. (roboty drogowe, nowe pergole śmietnikowe, zieleń)

► Utrzymanie dźwigów osobowych kosztowało:

- w AZO WSCHÓD – 0,168 mln. zł

- w AZO ZACHÓD – 0,113 mln. zł

------------------------------

            W rok 2021 wchodzimy z planem nowych zadań remontowych skonsultowanych
z samorządami osiedlowymi i przyjętych w zgłoszonej propozycji przez Komisję Inwestycyjno-Eksploatacyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni.

            Plan zakłada realizację zadań, które wypadły z ubiegłorocznych propozycji wskutek przeszkód wywołanych „pandemią” oraz nowe zadania zgłoszone przez służby techniczne jak i przez osiedlowe przedstawicielstwa mieszkańców.

I tak w AZO WSCHÓD będzie realizowanych w budynkach 25 pozycji zadaniowych na
     kwotę 3,580 mln. zł. Z których najważniejsze to:

- remonty kapitalne dachów na 10-ciu budynkach                           (1,100 mln. zł)

- malowanie klatek schodowych w 5-ciu budynkach                      (0,348 mln. zł)

- remonty posadzek- wymiana na klatkach w 7-u budynkach         (0,600 mln. zł)

- wymiana okienek piwnicznych w 19-u budynkach                        (0,171 mln. zł)

- ocieplanie szczytów 2-ch budynków                                             (0,270 mln. zł)

- remont instalacji elektrycznej w budynkach                                   (0,160 mln. zł)

W AZO ZACHÓD główne pozycje to:

- remonty 12 szt. dachów (w różnym zakresie)                    (0,380 mln. zł)

- malowanie klatek schodowych (w 5-ciu budynkach)        (0,215 mln. zł)

- remont instalacji odgromowych                                         (0,130 mln. zł)

- ocieplanie ścian szczytowych (1 budynek)                        (0,140 mln. zł)

- remont cokołów (w 2-ubudynkach)                                               (0,150 mln. zł)

- remont poziomów wodnych (w 14-u budynkach)              (0,288 mln. zł)

- roboty elektryczne, pomiary elektryczne instalacji             (0,414 mln. zł)

● W robotach drogowych i przy parkingach oraz chodnikach przewidziano w AZO Wschód – nakłady 0,500 mln. zł, w AZO Zachód – 0,230 mln. zł.

● Na małą architekturę (uzupełnienie sprzętu zabawowego, śmietniczki, ławki przewidziano w obu administracjach – 0,158 mln. zł, na nowe altanki śmietnikowe (2 szt. w AZO Wschód) – 0,050 mln. zł.

---------------------

            Zebrane do planu zadania były przedmiotem wielu konsultacji, ocen inspekcji technicznej spółdzielni i postulatów samorządów osiedlowych. Zainteresowani mieszkańcy mogą w tej sprawie uzyskiwać informacje w swoich administracjach osiedlowych i dziale obsługi technicznej Spółdzielni w Biurze Głównym.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu