26.01.2021 r.

POŁOWA ZIMY ZA NAMI

            Okres zimy to najbardziej kosztowne miesiące w gospodarce finansowej naszej Spółdzielni. Obok wszystkich, całorocznych kosztów jej działalności ( z wyłączeniem koszenia traw, ale za to z akcją odświeżania), dochodzą bowiem koszty ogrzewania naszych budynków i lokali. To ważna pozycja w budżecie naszej Spółdzielni, stanowi ponad 25 proc. jego całości. Dlatego koszty ogrzewania są przez nas szczególnie obserwowane i analizowane, nawet w trakcie trwania sezonu grzewczego.

Tegoroczna zima, w dotychczasowym przebiegu, przypomniała nam o potędze chłodu, gdy w połowie miesiąca stycznia ściągnęła do Polski polarne mrozy. Także nasze miasto doświadczyło przez kilka dni chłodów sięgających do poziomu temperatur -200C.

Trwało to jednak krótko i wszystko wróciło do normy z ostatnich kilku lat. Wprawdzie długookresowe prognozy przewidują przez cały miesiąc luty chłodne noce z temperaturami od 0 do -100C, ale za to w dzień mają być już temperatury dodatnie. Chyba, że potwierdzą się przypuszczenia o kolejnej syberyjskiej zimie dla Europy i ataku „Bestii ze wschodu” zakładającej na przełomie stycznia i lutego ponowny spływ arktycznego powietrza nad Europę Wsch.

            Ale dla większości naszego społeczeństwa, silne mrozy to żadna sensacja, bo takie wielokrotnie przeżywano w przeszłości. Tyle, że dzisiaj ze względu na koszty wolelibyśmy jednak by obecna zima była tak łagodna, jak ubiegłoroczna.

            Rok kalendarzowy 2020 kosztował nas w ogrzewaniu kwotę 10,714 mln. zł. Z tego 4,424 mln zł. w opłacie stałej (wnoszonej przez 12 miesięcy) i 6,290 mln. zł. w opłacie zmiennej (wnoszonej w sezonie grzewczym) rozliczanej podzielnikami. W porównaniu
z rokiem poprzednim (2019), koszty te były wyższe o 3,7 proc.

            Do nowego sezonu grzewczego przystępowaliśmy ze stabilnymi cenami u Producenta (PEC-u), którego taryfy cieplne w części zmiennej (rozliczanej podzielnikami) nie uległy poważniejszym zmianom. Podobnie jest w przypadku ich kolejnej zmiany (od 1 lutego br.), gdzie ulegają minimalnym obniżkom (zatwierdzonym przez Urząd Regulacji Energetyki).

            W minionym roku nie realizowaliśmy żadnych nowych działań przy układach grzejnych budynków, ani nie uruchamialiśmy nowych instalacji z termozaworami
w kolejnych budynkach Czerskiego. Pandemia i obostrzenia sanitarne uniemożliwiły tego typu prace w lokalach mieszkalnych.

Poza indywidualnymi zgłoszeniami, nie przeprowadzaliśmy wymiany pozostałych jeszcze starych termozaworów Herza w lokalach, których użytkownicy odmawiają takiej wymiany, bojkotując nastawy minimalnych temperatur w pokojach na poziomie nie niższym niż + 160C. Zakładamy bowiem, że sami się zgłoszą, gdy ich 25 letnie zawory przestaną funkcjonować.

            Z prac poprawiających izolacyjność naszych budynków wykonaliśmy docieplenie
2-ch szczytów elewacyjnych, docieplenie stropodachu w 14-budynkach i wymianę starych okienek piwnicznych na nowe w 12 budynkach.

            Bieżący sezon grzewczy rozpoczęliśmy w spółdzielni dokładnie w dniu
1 października 2020 r. W pierwszym kwartale tego sezonu (miesiące październik, listopad, grudzień) ilość ciepła pobranego na cele grzewcze przez wszystkie budynki wyniosła
44267 GJ i była o 6.082 GJ większa niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu grzewczego. Wzrost o 15,9 proc.

            Praktycznie zużycie jednostek ciepła tegorocznego sezonu było wyższe od ubiegłorocznego w każdym z miesięcy. I tak w październiku o 11 proc., listopadzie o 9 proc., grudniu o 24 proc.

            Zestawiliśmy te wyniki z naliczonymi kosztami dla każdego z miesięcy
i porównaliśmy do wyników dla tego okresu z dwóch poprzednich sezonów. Wygląda to następująco;

(koszty w tys. zł)

Miesiąc

Sezon 2018/2019

Sezon 2019/2020

Sezon 2020/2021

Październik

Listopad

Grudzień

603,8

761,4

1.007,1

651,4

773,3

1.031,8

595,01

846,76

1.309,97

Razem

2.371,3

2.456,5

2.751,74

            Analiza zestawionych wyników pokazuje, że koszty zmienne zakupu ciepła na ogrzewanie lokali w trzech pierwszych miesiącach sezonu były wyższe o 286 tys. zł. niż
w analogicznym okresie poprzedniego sezonu (tj. o 11,6 proc.).

            Zaliczki jakie zebraliśmy od mieszkańców w IV kwartale 2020 r. w wysokości 3.050,26 tys. zł wykazują za ten kwartał nadpłatę w wysokości 298,51 tys. zł. Zobaczymy zatem czy dodatni wynik utrzyma się nam w końcowych rozliczeniach.

Zarząd ŻSM

 

 

 

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu