31.03.2020r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA I JEJ BUDYNKI W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA

            Spółdzielnia Mieszkaniowa i jej zasoby mieszkalne nie są zamkniętą wyspą na otaczającym ją obszarze epidemii zagrażającej mieszkańcom naszego miasta i regionu.

Mało tego, przez fakt skupienia mieszkańców w niewielkich przestrzeniach naszych budynków, są oni szczególnie narażeni na niebezpieczne kontakty z potencjalnymi nosicielami śmiercionośnego mikroba. Stąd niezbędna dyscyplina postępowania
i działania izolujące nas od możliwości przeniknięcia zarazy do naszych mieszkań
i budynków.

Nasze działania w zabezpieczaniu się przed wirusem obejmowały:

1. Zamykanie obiektów w których gromadziły się zespoły osób, dzieci i młodzieży –
   w celach rekreacyjno – edukacyjnych i kulturalnych.

Dotyczy to naszych placówek społeczno – wychowawczych (ODK, KOLIBER, KOLIBER KKF).

Obiekty te zostały zamknięte z dniem 12 marca br. (natychmiast po rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie).

2. Zamknięcie biur spółdzielni obsługujących interesantów (Administracje Osiedlowe Wschód i Zachód, Biuro Zarządu), od dnia 16 marca br.

Zgłoszenia w sprawach nagłych przyjmowane są telefonicznie lub pocztą mailową.
W skrajnych przypadkach dopuszczamy zgłoszenie osobiste sprawy w odpowiednim obiekcie spółdzielni.

3. Wstrzymanie funkcjonowania kas spółdzielni w ich miejscach lokalizacji
po wcześniejszym zamieszczeniu informacji o tym fakcie na tablicach w klatkach schodowych i na budynkach biur spółdzielczych.

4. Nie przeprowadzanie w indywidualnych lokalach mieszkańców jakichkolwiek przeglądów okresowych i regulacji pracy urządzeń gazowych, czy energetycznych, do czasu odwołania zakazu, za wyjątkiem spraw awaryjnych w obrębie lokalu i u sąsiadów.

5. Nie wykonywanie w lokalach mieszkańców jakichkolwiek zabiegów dezynfekcyjnych. Takie działania w ostatnim okresie sugerowały ekipy oszustów próbujących wtargnąć do lokali osób samotnych, przed wpuszczaniem których wszystkich przestrzegamy.

6. Podjęcie z dniem 16 marca br. dezynfekcji kabin i szybów dźwigów osobowych (40 szt.) w budynkach wysokich i dezynfekcji klamek 2 kpl. do drzwi wejściowych
w wiatrołapach 650 klatek schodowych naszych budynków. Dezynfekcja prowadzona jest codziennie, przez 6 dni w tygodniu z wyłączeniem niedziel.

7. Zamknięcie z dniem 18 marca br. wszystkich placów gier i zabaw dla dzieci oraz wszystkich siłowni plenerowych na terenie osiedli.

8. Uzgodniona ze służbami Prezydenta Miasta rezygnacja z indywidualnego poświadczania w biurze spółdzielni wniosków o dodatki mieszkaniowe przez mieszkańców korzystających z tej formy pomocy. Wnioski te należy składać bezpośrednio (także po 31 marca br.) do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta.

   Pozostałe formalności zostaną uzupełnione przez służby spółdzielni i Urzędu Miasta.

   Powyższe rozwiązanie zostało wprowadzone z dniem 27.03.br.

To tyle z aktualnych obostrzeń i ograniczeń. Nasze Zakłady Porządkowe koncentrują się przy działaniach utrzymujących właściwy stan sanitarny punktów gromadzenia odpadów, ale także wspólnie z Grupą Zieleni rozpoczęły prace porządkowe (po zimie) na osiedlowych terenach zielonych.

            Nasza załoga jest w ciągłej dyspozycji dla mieszkańców i wszyscy pracują, pomimo że często za zamkniętymi drzwiami, za co mieszkańców serdecznie przepraszamy. Liczymy, że nie potrwa to długo.

            Pomimo epidemii, rośnie szybko w górę nasz noworealizowany budynek przy ul. Spółdzielczej 7, za co dziękujemy załodze wykonawcy.

Wypełnia się też, dość szybko lista nabywców na powstające w nim lokale, która przekroczyła już połowę oferty.

-------------------------

            W naszym działaniu, w okresie światowej pandemii koronawirusa ogłoszonej w dniu 11 marca br. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest jeszcze jeden ważny problem prawny.

            W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (przyjętej przez polski parlament), o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie z dniem 8 marca 2020 r. nie przewidziano ograniczenia stosowania przepisu art. 83 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

            Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2 pkt 3 tej ustawy Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego (czyli okresie przed 30 czerwca danego roku).

            Nie musimy tłumaczyć jaką rolę pełni Walne Zgromadzenie w organizacji spółdzielni. Dla mniej zainteresowanych przypominamy, że jest to organ kontrolujący i stanowiący, każdej Spółdzielni a do jego wyłącznej właściwości (zgodnie ze statutem ŻSM) należy 16 pozycji prerogatyw jakie u nas zapisano.

Protokóły i dokumenty, każdego sprawozdawczego WZ muszą zostać sporządzone na dzień przed 30 czerwca i przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego.

            Czyli, że zgodnie z prawem doroczne Walne Zgromadzenie każdej spółdzielni musi się odbyć do 30 czerwca.

            Jak w takim razie odbyć Walne Zgromadzenie, nawet podzielone zgodnie z prawem na części, jeżeli zazwyczaj w każdej części bierze udział ponad setka członków do tego uprawnionych.

Jak to się ma do ustawy z 2 marca 2000 r. ograniczającej udział w zgromadzeniach do 50 osób (z dalszą perspektywą ograniczeń).

            Art. 267c pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ustala, kto będąc członkiem organu spółdzielni wbrew przepisom ustawy nie zwołuje Walnego Zgromadzenia podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności – i odnosi się to głównie do członków Zarządu Spółdzielni.

            Powiadomienie wszystkich członków spółdzielni o czasie, miejscu i porządku obrad WZ (zgodnie z postanowieniami Statutu ŻSM ) musi nastąpić na co najmniej 21 dni przed jego pierwszą częścią.

            W naszej Spółdzielni postanowiliśmy pierwotnie, że Walne Zgromadzenie 2020 r. odbywać się będzie w dniach 12, 14 i 19 maja. Zaraz po ogłoszonym terminie wyborów prezydenckich w kraju. Mamy więc do 21 kwietnia czas na powiadomienie o WZ wszystkich naszych członków.

            Tylko czy 20 kwietnia będziemy mieli wiedzę o bezpieczeństwie epidemiologicznym naszych mieszkańców? Tak jak to zakładają „rządzący krajem”, że miesiąc maj będzie bezpieczny od zarazy w całej Polsce. My tego nie wiemy i dlatego
w trosce o bezpieczeństwo uczestników Walnego Zgromadzenia postanowiliśmy przenieść jego terminy na pierwszą dekadę miesiąca czerwca.

Zakładamy też, że jeżeli będzie to konieczne przeniesiemy terminy odbycia wszystkich części Walnego Zgromadzenia ŻSM na czas po okresie urlopowym mieszkańców, narażając się na zarzut złamania prawa.

Dla nas bezpieczeństwo mieszkańców jest ważniejsze od nakazów prawa, czego nie potrafi zrozumieć część klasy politycznej kraju, mająca wpływ na podmiotowe decyzje.

            W ocenie Ruchu Spółdzielczego w Polsce i przedstawicielstwa w nim Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, w sytuacji ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa nie jest możliwe czynienie zarzutu członkom Zarządu Spółdzielni, iż nie zwołali Walnego Zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej w terminie o którym mowa w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
z 15 grudnia 2000 r.

            Z powyższym koresponduje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2019 r. (VCSK 70/18) w którym zwrócono uwagę iż ww. obowiązek związany jest z normalnym funkcjonowaniem spółdzielni. Działalność spółdzielni w okresie pandemii nie jest natomiast związana z jej normalnym funkcjonowaniem. W wyroku tym wskazano, że „skoro
w normalnym toku funkcjonowania spółdzielni walne zgromadzenie musi być zwołane raz
w roku, to wskazanie, że sprawa ma być rozpatrzona na najbliższym walnym zgromadzeniu spełnia wymóg określania terminu w sposób dostatecznie pewny co do jego nastąpienia. Ocenę tę wzmacnia istnienie w prawie spółdzielczym mechanizmów zapewniających zwołanie walnego zgromadzenia gdyby obowiązki nałożone na Zarząd nie zostały zrealizowane”.

---------------------------------

            Tyle opinie organizacji spółdzielczych i Sądu Najwyższego w tej sprawie. Jedno możemy obiecać, nie dopuścimy do powstania zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców, nawet gdyby zaistniała potrzeba swoistej „falandyzacji prawa”.

U nas prawa nie łamaliśmy i nie zamierzamy łamać. A zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas rzeczą świętą.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu