26.11.2019

W OBRONIE SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

Ostatnie 30 lat trudno zaliczyć do okresu prosperity dla spółdzielni mieszkaniowych w kraju, a szerzej ujmując dla polskiego mieszkalnictwa. Kolejne ekipy rządowe niezależnie od swych barw politycznych podpisywały się pod inicjatywami legislacyjnymi, stwarzającymi coraz trudniejsze warunki pracy dla spółdzielni.

 

Nie wchodząc w szczegóły można by przypuszczać, że był to ciąg świadomych poczynań zmierzających do likwidacji bądź zmarginalizowania tej formy aktywności społecznej obywateli – spółdzielców. Realizowano to poprzez rozwiązania prawne ośmieszające samorządność spółdzielczą, czy też poprzez wprowadzanie do spółdzielni ograniczeń prawnych niestosowanych wobec innych jednostek gospodarczych.

Natomiast, mimo tak niekorzystnych i stale pogarszających się warunków, znakomita większość spółdzielni mieszkaniowych w kraju działa sprawnie, elastycznie dostosowując się do zmiennych warunków. W ostatnim 30-leciu stosunek rządzących do spółdzielni mieszkaniowych jest jednym z elementów polityki mieszkaniowej, a w gruncie rzeczy braku tej polityki.

Powstające od czasu do czasu programy mieszkaniowe, podbudowane hasłami politycznymi, m.in. o preferencjach dla budownictwa społecznego, znikają tuż po ogłoszeniu
i wykorzystaniu ich w kampaniach wyborczych. Dlaczego tak jest? Oczywiście przyczyn jest wiele – jedną z podstawowych stanowi fakt, że realizacja programów mieszkaniowych wymaga wielu lat i znacznie przekracza to, czym interesują się politycy rozliczani za czteroletnie kadencje. Uznanie, że zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli jest zadaniem państwa, wymaga stworzenia ponadpartyjnego, wieloletniego konsensusu głównych sił politycznych. A na to się nie zanosi. Dlatego tak ważne i cenne są wszelkie inicjatywy zmierzające do zmian na rynku mieszkaniowym, które umożliwią zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich i średnich dochodach, a więc takie, które nie są w stanie sprostać wymaganiom deweloperów. Problemy te podjął ostatnio Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, którego jednym z członków założycieli jest Żyrardowska Spółdzielni Mieszkaniowa. Jego przedstawiciele (m. in. Prezes Zarządu Jerzy Jankowski) na konferencji poświęconej tej problematyce przedstawili szeroką gamę poczynań Związku na rzecz mieszkalnictwa  i spółdzielczości mieszkaniowej. Dotyczą one m.in.:

  • rozwoju (przywrócenia) budownictwa spółdzielczych mieszkań lokatorskich,
  • stosunku do koncepcji Ministerstwa powołania tzw. kooperatyw mieszkaniowych,
  • uwag Związku do nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabranych na cele mieszkaniowe w prawo własności wraz
    z projektem ustawy o uregulowaniu praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów,
  • wskazania na potrzebę zmian w ustawie o utrzymaniu i czystości w gminach.

Ze szczególnym zainteresowaniem i uznaniem spotkała się przedstawiona na konferencji informacja o odblokowaniu możliwości budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Współpraca Związku Rewizyjnego SM z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pozwoliła na uruchomienie możliwości kredytowania inwestycji mieszkaniowych na prostych, sprawdzonych przed wielu laty zasadach. Spółdzielnie (także TBS-y i spółki gminne) mogą zaciągać kredyt sięgający 75 – 80% kosztów inwestycji na 30 lat z preferencyjnym oprocentowaniem. Członkowie spłacają kredyt w ratach miesięcznych, łącznie z opłatami eksploatacyjnymi, a początkowy wkład własny nie powinien przekraczać 20% wartości mieszkania. Stworzono także możliwość wyodrębnienia mieszkań na własność, o ile przyszły lokator zadeklaruje taką chęć. W tym ostatnim przypadku kredyt będzie miał charakter komercyjny, a wyodrębnienie może nastąpić po 5-ciu latach od zasiedlenia i po spłacie całości kredytu.

Obecnie 3 spółdzielnie w kraju podjęły realizacje pilotażowych inwestycji spółdzielczego budownictwa lokatorskiego. Są one realizowane w sposób kompletny (wszystkie lokale z prawem lokatorskim) i przy dość wyśrubowanych parametrach kosztu m2 powierzchni lokalu.

Według analizy przeprowadzonej przez Związek. 60% spośród około 3,3 tys. spółdzielni deklaruje zainteresowanie tą formą realizacji mieszkań. Świadczy to o tym, jak duże jest zapotrzebowanie na mieszkania o umiarkowanych spółdzielczych czynszach, niewymagające przekraczających możliwości wielu rodzin – wkładów początkowych. Świadczy to także
o tym, że forsowane na siłę rozwiązania ustawowe, preferujące własność oraz faworyzujące budownictwo deweloperskie, nie mogą stanowić panaceum na problemy mieszkaniowe w Polsce, o czym od wielu lat sygnalizują środowiska związane z mieszkalnictwem
i spółdzielczością.

 

My w naszej spółdzielni odczytujemy potrzeby uboższej części naszych przyszłych mieszkańców. To z myślą o nich w ostatnim wybudowanym przez nas budynku przy ul. Werbickiego 6, blisko połowę z jego mieszkań (7 z 16-u) przekazaliśmy ich użytkownikom na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu. Ze względu na fakt, że środki na ten cel nie pochodziły z programu BGK (2 lata temu jeszcze nie funkcjonował), a z kredytu komercyjnego wziętego przez Spółdzielnię, to wkład lokatorski dla lokali z tego budynku wynosił 35%, a spłatę pozostałej części, po której uzyskać będzie można prawo odrębnej własności należy dokonać w ciągu 25 lat. Na kolejnym budynku os. Piękna zamierzamy przeprowadzić realizację w podobny sposób, jednak przy ograniczonej ilości lokali (do 25%) dla których będzie ustanowione prawo lokatorskie.

Co do programu BGK, to oczekujemy na sygnał o gotowości do aplikacji o środki kredytowe z tego programu. Mamy przygotowaną inwestycję na ul. 11 Listopada, o 50-ciu lokalach mieszkalnych. Także z niepokojem obserwujemy ruchy cenowe w całym procesie realizacji mieszkań, które zostały uruchomione przez „obietnice wyborcze” rządzących. To m.in. z tego powodu opóźniamy start realizacji budynku na os. Piękna z 24-lokalami, oczekując na stabilizację kosztów robocizny i materiałów, bez której trudno jest rozmawiać z przyszłymi nabywcami lokali.

 

Wiele emocji w środowisku spółdzielczym wzbudzają także, podnoszone na konferencji Związku Rewizyjnego sprawy uporządkowania zasad utrzymania porządku i czystości w gminach.

Obecne rozwiązania prawne i organizacyjne wg Związku Rewizyjnego są dla spółdzielczości nie do przyjęcia. Właściwa ustawa, po zmianach z 19 lipca 2019r. wprowadza odpowiedzialność zbiorową za dopełnianie wymagań segregacji śmieci. Wymóg ten jest nie do zrealizowania w budownictwie wielorodzinnym. Kto i jak ma dopilnować i egzekwować tak sformułowane przepisy? Kto i w jaki sposób skontroluje informację o liczbie osób w danym lokalu? Wreszcie w jaki sposób zamieścić 6 pojemników (worków) na różne frakcje śmieciowe w małych mieszkaniach?.

Dlatego w wystąpieniu do Marszałka Senatu, Związek Rewizyjny zawarł te i inne wątpliwości proponując wprowadzenie jednolitego podatku śmieciowego.

Pozostaje zatem pytanie – kto skontroluje firmy wywożące śmieci? Prawidłowe, systemowe rozwiązania powinny zacząć się od uporządkowania i zbudowania krajowej bazy recyklingu, co już w wielu krajach nie jest ewenementem. Natomiast obciążanie obywateli i zarządców zasobów mieszkaniowych karnymi opłatami stanowić może drugi etap walki o utrzymanie porządku i czystości.                                        

 

                                                           --------------------------------------------

Przedstawionym w powyższej informacji problemom będziemy się wnikliwie przyglądać
i reagować na zmiany o których powiadomimy naszych mieszkańców.

 

                                                                                              Zarząd ŻSM

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu