02.07.2019 r.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE W CYKLACH ROCZNYCH
LUB CO PIĘĆ LAT

            Polskie prawo budowlane stawia przed właścicielem i zarządcą (np. w art.62), obowiązek poddania okresowym kontrolom technicznym – obiektów budowlanych,
w tym usługowych, sklepów, magazynów, parkingów pod dachem i budynków wielorodzinnych.

            Ustawa określa cykle kontrolne, natomiast nie wyznacza ich terminów. Zwyczajowo przyjmowany jest okres wczesnej wiosny, zimą trzeba pamiętać o odśnieżaniu dachów.

            W cyklu rocznym sprawdza się stan elewacji budynków, ich konstrukcji, pomieszczeń pod kątem gromadzonych w nich materiałów. Wymagany jest przegląd urządzeń i miejsc związanych z ochroną środowiska w tym gromadzenia i utylizacji odpadów, obowiązkowo także przewody instalacji gazowych, kominowe i wentylacyjne, elektryczne, piorunochronne.

            Te ostatnie, czyli elektryczne i piorunochronne sprawdza się co pięć lat, pod kątem stanu i sprawności połączeń, uziemienia instalacji i aparatów, oporności izolacji.

            W naszej spółdzielni w 40-u budynkach znajdują się lokale w których ciepłą wodę uzyskuje się z gazowych pieców przepływowych. Stąd występowanie szczególnych instalacji kominowych, jakimi są instalacje spalinowe. Te instalacje poddawane są kontroli stanu technicznego – dwa razy w roku.

            Powyższe, wszystkie obowiązki spółdzielni, wynikające z Prawa Budowlanego, są
u nas ujęte w § 4 – Regulaminu Porządku Domowego. Prace należące do obowiązków spółdzielni z zakresu kontroli stanu technicznego i napraw oraz konserwacji i remontów są finansowane z wpłat użytkowników lokali na fundusz remontowy, gazowy i eksploatacyjny. Wysokość odpisów na te fundusze stanowi podstawę rozgraniczenia obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali.

            Jeszcze inne obowiązki ciążą na spółdzielni z tytułu utrzymywania w jej budynkach dźwigów osobowych. Tu obowiązują państwowe przepisy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, z których wynika obowiązek corocznych przeglądów i kontroli instalacji dźwigowej.

Do sprawdzania instalacji gazowych oraz elektrycznych spółdzielnia angażuje osoby
z uprawnieniami technicznymi
w tych dziedzinach.

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne mogą też sprawdzać mistrzowie rzemiosła kominiarskiego (tak to funkcjonuje w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Ogólnie zaś stan techniczny budynku kontrolują okresowo inspektorzy z uprawnieniami budowlanymi.

Natomiast instalacje dźwigów osobowych kontroluje u nas i naprawia specjalista
z uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego, a ich oceny dokonują dorocznie przedstawiciele UDT.

            Budynki wielkopowierzchniowe o zabudowie ponad 2 tys. m. kw., oraz dachy wielkości conajmniej 1 tys. m.kw., a chodzi tu z reguły o wiaty, ale także hale produkcyjne
w przemyśle i rolnictwie, hale targowe, biurowce, sklepu wielkopowierzchniowe, prawo budowlane obliguje sprawdzać dwa razy w roku, w terminach do 31 maja i 30 listopada. Nasza spółdzielnia, nie prowadzi na szczęście tego typu obiektów, ale inni powinni o tym pamiętać.

            Nie prowadzimy kotłowni, w których kontroli w okresach dwuletnich podlegają kotły grzewcze (o mocy ponad 100 kw.), a mniejsze w okresach 4-letnich. Modernizacja systemu hydroforowego dla budynków wysokich, pozwoliła u nas na wyeliminowanie i wyłączenie
z ruchu ciśnieniowych zbiorników hydroforowych, stanowiących element hydroforni obsługujących zespoły budynków. Te zbiorniki podlegały również corocznemu badaniu Dozoru Technicznego.

            Natomiast urządzenia klimatyzacyjne w budynkach, gdy moc chłodnicza jest większa niż 12 kw. powinny być sprowadzane okresowo, conajmniej raz na 5 lat.

            Ze wszystkich kontroli winna być sporządzona dokumentacja pokontrolna, zawierająca potwierdzenie przeglądu i zalecenia przeprowadzenia ewentualnych robót.

Taka dokumentacja jest szczególnie przydatna dla oceny stanu technicznego i planowania robót naprawczo-remontowych. Jest też niezbędną na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, by potwierdzić czy działania, które te zdarzenie poprzedziły były prawidłowe.

            Sądzimy, że przedstawiona informacja przybliży czytelnikom tryb i zasady działań kontrolnych jakie w ich budynkach i lokalach przeprowadzają nasi przedstawiciele.

                                                                                  Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu