23.04.2019 r.

DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI W 2018 r., W ZAKRESIE TECHNICZNEGO UTRZYMANIA BUDYNKÓW

            Kontynuujemy rozpoczętą półtora miesiąca temu, prezentację części sprawozdania Zarządu naszej spółdzielni za 2018 r., dot. działań techniczno-remontowych i modernizacyjnych oraz porządkowych prowadzonych w naszych osiedlach, która będzie przedmiotem oceny tegorocznego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

            Informacja ta przedstawia wykaz działań prowadzonych przez służby techniczno – konserwacyjne przy instalacjach naszych budynków, przy ich konstrukcji i elewacji oraz na terenach osiedlowych w obrębie spółdzielczych nieruchomości. I tak:

Obok uzyskanego dodatniego wyniku finansowego i kolejnego spadku zadłużenia czynszowego rok 2018 przyniósł wiele znaczących dokonań, do których należy zaliczyć między innymi:

 • Dobre efekty naszych działań modernizacyjnych w 2018 roku, w tym między innymi:

-     ocieplenie ścian szczytowych w dwóch budynkach na osiedlu Batorego i Teklin,

-     ocieplenie stropodachów metodą wtryskową na 4-ech budynkach osiedla Teklin,

-     docieplenie uskoków ściennych od strony balkonów w 4-ech budynkach osiedla Teklin,

-     wymiana okienek piwnicznych na nowe plastikowe w 15-u budynkach na wszystkich osiedlach,

-     modernizacje instalacji gazowej w 2-ch budynkach (Batorego I i Wschód),

-     wymiana instalacji oświetleniowej klatek i piwnic w 34-ch budynkach na wszystkich osiedlach (lampy ledowe z czujnikami ruchu),

-     wymiana zaworów grzejnikowych na termozawory wraz z przebudową poziomów CO, w 4-ch budynkach osiedla Sikorskiego oraz 4-ch budynkach osiedla Żeromskiego i 13-u osiedla Kościuszki,

-     zmodernizowanie ciągów pieszych przed budynkami 13 i 14 na osiedlu Kościuszki oraz na osiedlu Teklin (od bud. 31 do bud. 35).

 • Wybudowanie indywidualnych hydroforni dla 2-ch budynków wysokich na osiedlu Teklin (bl. 16 i 17).
 • Kontynuowanie wymiany tracących legalizację wodomierzy z nakładkami odczytowymi. W 2018 roku wymieniono 6.557 sztuk w 62 budynkach na wszystkich osiedlach.
 • Rozpoczęto realizację otwartej strefy rekreacyjnej (skwer 60-lecia ŻSM) pomiędzy budynkami 17, 31 ,32 i ODK na osiedlu Żeromskiego.

Działania techniczno-remontowe prowadzone w Spółdzielni w 2018 roku, szły w kierunku  
właściwego utrzymania i poprawiania stanu technicznego budynków oraz ich otoczenia,                   a także zwiększenia sprawności dostaw mediów do lokali. Takie działania przyczyniają się do poprawy warunków zamieszkiwania naszych mieszkańców i stwarzają narzędzia do racjonalizacji dostaw mediów, co sprzyja sprawności i dokładności ich rozliczeń.

Kontynuowaliśmy więc, te działania , które przyniosły efekty w latach poprzednich. Było to stosowanie cyklicznej wymiany wodomierzy i podzielników kosztów ciepła z funkcją zdalnego odczytu.

Realizowaliśmy dalszą wymianę oświetlenia klatek schodowych i piwnic z tradycyjnego na lampy ledowe z czujnikami ruchu i z czujnikami oświetlenia zewnętrznego, co pozwala na zdecydowane obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Kontynuowaliśmy akcję dociepleń stropodachów i ścian bocznych budynków oraz ich wiatrołapów. Modernizowaliśmy i wymienialiśmy infrastrukturę drogową na osiedlach.

W pozostałych działaniach remontowych, realizowaliśmy w oparciu o posiadane przez każdą z nieruchomości środki, działania niezbędne dla budynku i jego otoczenia. W tym między innymi:

 • Zabezpieczono budynki przed wpływem zewnętrznych czynników atmosferycznych, poprawiając ich izolacyjność, remontując pokrycia dachowe (smarowanie) w 9-ciu budynkach, uszczelniając złącza płyt w kilkunastu, remontując wiatrołapy i docieplając ich ścianki w 5-ciu budynkach.
 • Malowano klatki schodowe w 12-u budynkach.
 • Wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych w 3-ch budynkach.
 • Przeprowadzono remont instalacji odgromowej w 14-u budynkach.
 • Remontowano poziomy instalacji centralnego ogrzewania, wymieniając zawory podpionowe w pionach łazienkowych w 7-u budynkach osiedla Żeromskiego
  i Kościuszki.
 • Remontowano poziomy w instalacji wodnej w 5-ciu budynkach osiedla Żeromskiego                   i Kościuszki.
 • Wymeniano samozamykacze drzwiowe w 11-u budynkach osiedla Żeromskiego, Batorego, Kościuszki i Centrum.
 • Wymieniono zawory termoregulacyjne Herkules na instalacjach CO w klatkach schodowych w budynkach Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej.
 • Remontowano ciągi piesze Osiedla Kościuszki, fragmenty uliczek osiedlowych na osiedlu Teklin.
 • Remontowano i uzupełniano elementy małej architektury (place zabaw, pergole śmietnikowe, kosze na śmieci).
 • Utrzymywano bezpieczeństwo zamieszkiwania poprzez ciągły nadzór nad instalacjami: gazową, spalinową, wentylacyjną i elektryczną, w tym przez przeglądy, kontrole
  i dokonywane naprawy.

W działaniach eksploatacyjnych utrzymywaliśmy współpracę z Operatorem wywozu odpadów komunalnych z naszych osiedli oraz ze służbami Gminy odpowiedzialnymi za koordynację działań w tym zakresie.

Doskonaliliśmy pracę administracji osiedlowych oraz firm obsługujących osiedla
w zakresie utrzymywania czystości, porządku oraz konserwacji instalacji budynkowych.

Zarząd ŻSM

 

Plac 60 Lecia ŻSM – os. Żeromskiego

 

Budowa nowych ciągów jezdnych – os. Teklin

 

Bl. 30 ul. Kap. Pałaca 88 – os. Wschód

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu