22.01.2019

POŁOWA SEZONU GRZEWCZEGO 2018/2019 ZA NAMI

            Koszty ogrzewania spółdzielczych budynków i mieszkań w 2018 r. osiągnęły kwotę 10,5 mln. zł, co stanowiło blisko 25 procent wszystkich kosztów utrzymania. Dlatego tę największą pozycję kosztów analizujemy szczególnie uważnie
i często, także w trakcie trwania sezonu grzewczego.

            Analizy takiej dokonują także mieszkańcy licząc, że kolejne rozliczenie ciepła
w trwającym sezonie grzewczym będzie również lub bardziej pomyślne od rozliczenia
z sezonu poprzedniego.

W minionym roku, poza wzrostem u Producenta (PEC Żyrardów) o 4,5 proc. poziomu opłaty stałej, nie było żadnych innych zmian w opłatach. Opłata zmienna, rozliczana przez system podzielników, była przez cały rok utrzymywana na niezmienionym poziomie.

            Dopiero od 1 stycznia br., nastąpił jej wzrost o 15,5 proc. co odczujemy
w rozliczeniach końcowych obecnego sezonu grzewczego.

            W minionym 2018 r. nie realizowaliśmy żadnych nowych działań przy układach grzejnych w budynkach w których system termoregulacji funkcjonował od dwudziestu kilku lat.

            Podjęliśmy natomiast działania wprowadzające system termoregulacji do kolejnych czterech budynków typu Czerskiego (bud. nr 2,3,4, i 5 os. Sikorskiego), gdzie dotychczas nie był on uruchamiany.

Decyzja w tej sprawie wyniknęła z nowej doktryny projektowej, która w poprzedniej ocenie nie preferowała instalowania tam systemu termozaworów na grzejnikach z powodu mniejszych średnic rur instalacyjnych w tym typie budynków.

Przez ostatnie 20 lat mieszkańcy ponosili tu wysokie opłaty za ogrzewanie w zakresie od 3 do 4 zł za m2 powierzchni lokalu i nie mieli żadnego wpływu na możliwość ograniczenia nadmiernych przepływów ciepła przez ich grzejniki. Teraz to się zmieniło, a jak bardzo zadowoli to mieszkańców pokażą wyniki rozliczenia bieżącego sezonu.

            Nasza decyzja sprzed kilku lat o wyłączeniu z systemu termoregulacji pomieszczeń łazienek, w których obniżanie temperatur poprzez termoregulację nie służyło utrzymaniu ich sprawności (wychłodzenie, wilgoć i zagrzybienie), zaowocowała poprawą, ale jednocześnie zwiększyła tzw. wspólne koszty ogrzewania budynku.

            Ubyło także lokali (z grupy kilkudziesięciu), w których ich użytkownicy nie zgodzili się na wymianę starych termozaworów na nowe, mające podwyższoną do + 16o C – dolną granicę regulacji.

W efekcie ich starzenia się, coraz więcej z nich traci własności termoregulacyjne, przepuszczając ciepło przepływające przez grzejnik w sposób ciągły przez 24 godz. na dobę – co owocuje przyrostem jednostek obliczeniowych na podzielnikach.

            Nie będziemy z użytkownikami takich lokali wojowali, chociaż mamy do tego podstawy prawne i orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach.

            Ich głównym motywem jest, by przez zachowanie starych termozaworów o niższym progu regulacji (+6oC), wykorzystywać ciepło z lokali sąsiadów, które będzie przenikać przez ściany do lokalu nadmiernie wychłodzonego. Niech ich postawę ocenią sąsiedzi.

            Obecny sezon grzewczy rozpoczęliśmy w terminie, z dniem 1 października ubiegłego roku. Pierwszy kwartał tego sezonu (miesiące; październik, listopad grudzień 2018r.) był bardzo zbliżony pogodowo do swojego poprzednika sprzed roku. Wydawało się nam nawet, że był trochę łagodniejszy, chociaż wyniki tego nie potwierdzają. Wskazuje na to analiza jaką przeprowadziliśmy na podstawie zestawień kosztów zakupu ciepła za ten okres z kosztami tego samego okresu w poprzednich latach. Wygląda to następująco:

(wyniki w tys. zł.)

  Sezon 2016/2017 Sezon 2017/2018 Sezon 2018/2019

Październik

Listopad

Grudzień

638,6

836,8

1.029,9

578,9

735,5

945,4

603,8

761,4

1.007,1

RAZEM 2.505,3 2.259,8 2.371,3

            Analiza zestawionych wyników pokazuje, że koszty zmienne zakupu ciepła na ogrzewanie lokali mieszkalnych w trzech pierwszych miesiącach sezonu grzewczego były wyższe o 111,5 tys. zł. niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu (o 5 proc.).

            Niestety niskie temperatury jakie występują w tym roku od pierwszych dni stycznia,
a także podwyższona od 1 stycznia br. nowa cena Gigadżula energii w PEC-u nie dają nadziei na to by ta różnica uległa poprawie (wręcz przeciwnie).

            Zaliczki jakie zebraliśmy od mieszkańców w IV kwartale w wysokości 2.902,5 tys. zł. wykazują za ten kwartał nadpłatę 531,2 tys. zł., jednak nie wydaje się by pokryły one zwiększone koszty w kolejnych okresach bieżącego sezonu grzewczego. Zobaczymy zatem, co będzie dalej.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu