29.03.2016r.

WYMOGI LEGALIZACYJNE DLA WODOMIERZY
NIE MOGĄ BYĆ POLUZOWANE

            W styczniu br. Związek Rewizyjny spółdzielni Mieszkaniowych RP, którego członkiem jest nasza spółdzielnia, wystąpił do Ministra Rozwoju z wnioskiem
o wydłużenie okresu ważności legalizacji wodomierzy.

            Przesłanką do powyższego, jest fakt, że stosowane powszechnie wodomierze po okresie 5-cio letniego użytkowania wykazują nadal wysoką sprawność techniczną. Wydłużenie tego okresu zaoszczędziłoby na kosztach wymiany, którą ponoszą użytkownicy lokali, zbierając comiesięcznie, przez okres 5-ciu lat środki na wymianę zainstalowanej w lokalu ilości wodomierzy.

W naszej spółdzielni byłoby to o tyle istotnie, że obecna miesięczna składka (1,2 zł) na jeden wodomierz, już od kilku lat nie pokrywa ceny zakupu nowego wodomierza z nakładką magnetyczną do zdalnego odczytu, tworząc deficyt środków w tej pozycji kosztów. Dlatego
z zainteresowaniem oczekiwaliśmy stanowiska Resortu Rozwoju w tej sprawie.

            Odpowiadając na wystąpienie Związku Rewizyjnego Ministerstwo wyjaśnia:

            Wodomierze, podobnie jak inne przyrządy do pomiaru mediów komunalnych (ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, gazomierze) są przyrządami pomiarowymi
i podlegają prawnej kontroli metrologicznej na podstawie ustawy z dnia 11.05.2001 – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069 oraz z 2015 r. poz. 978). Zakres prawnej kontroli w odniesieniu do poszczególnych przyrządów pomiarowych objętych tą kontrolą został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.12.2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

            Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu oraz użytkowane tylko wówczas, jeśli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację.

            Okresy ważności dowodów legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych zostały określone w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 7 stycznia 2008 r., w sprawie prawnej kontroli metrologicznej.

Okresy te oznaczają, że przed ich upływem przyrządy pomiarowe należy poddać legalizacji ponownej lub wymienić na nowe egzemplarze.

            Okres ważności dowodów legalizacji wodomierzy związany jest z podstawowym celem sformułowanym w art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, jakim jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych
w Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie użytkowania każdy przyrząd pomiarowy zmienia swe właściwości metrologiczne, a więc nadmierne wydłużenie okresu między kolejnymi legalizacjami może prowadzić do tego, że wymagana dokładność pomiarów nie będzie zachowana. W przypadku wodomierzy na tempo zmian własności pomiarowych w trakcie użytkowania może mieć wpływ np. jakości wody (która może być różna w różnych rejonach kraju), stan techniczny instalacji wodociągowej czy rozwiązania techniczne zastosowane
w konstrukcji wodomierza.

            W polskich przepisach metrologicznych okres ważności legalizacji wodomierzy od wielu lat kształtuje się na mniej więcej tym samym poziomie (obecnie okres ten wynosi 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następnego, po roku w którym legalizacja została przeprowadzona) i jest porównywalny z okresami stosowanymi w innych państwach naszego regionu. Przykładowo:

- w Niemczech okresy ważności legalizacji wodomierzy do wody zimnej wynoszą 6 lat, a
  wodomierzy do wody ciepłej – 5 lat,

- w Austrii okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi – 5 lat,

- w Republice Czeskiej – 6 lat dla wodomierzy do wody zimnej,

- na Słowacji – 6 lat dla wodomierzy wody zimnej, 4 lata dla wodomierzy wody ciepłej,

- na Węgrzech – 4 lata dla wodomierzy do użytku domowego.

            Przepisy prawa polskiego określające rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej w ostatnich latach kilkakrotnie ulegały zmianie. W przypadku wodomierzy obowiązek prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych był utrzymywany niezależnie od ww. zmian przepisów.

            Polskie przepisy obowiązujące w dziedzinie metrologii kształtowane są w zgodzie
z dokumentami Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), a Polska jako członek tej organizacji jest moralnie zobligowana do stosowania wypracowanych na jej forum ustaleń.

            Zatem w najbliższej przyszłości nie przewiduje się zmiany przepisów w zakresie legalizacji wodomierzy.

------------------------------------

            Stanowisko Ministra Rozwoju w zgłoszonej sprawie jest jasne. 5 –letnie okresy legalizacyjne dla wodomierzy będą nadal utrzymywane i będą obowiązywać zarówno dostawców wody, zarządców budynków jak i użytkowników lokali. Odczyty z wodomierzy, które utracą legalizację nie stanowią podstawy do rozliczeń. To ważne stwierdzenie, czego nie zawsze chcą przyjąć do wiadomości ci nieliczni użytkownicy, blokujący wymianę wodomierzy w ich lokalach.

            Nasza spółdzielnia w br. musi wymienić 6,5 tys. szt. wodomierzy w lokalach z blisko 20 tys., jakie są zainstalowane. Są to wodomierze z nakładkami elektronicznymi pozwalającymi na zdalny odczyt wyników. Jak to rozwiązanie techniczne jest istotne dla sprawności odczytów i minimalizowania błędu pomiarów dla każdego budynku, nie musimy nikogo przekonywać. Wyniki rozliczeń z pierwszego okresu ich zainstalowania, to potwierdzają.

            Nieuwzględnienie prośby przedstawicielstwa spółdzielni mieszkaniowych przez Ministerstwo, by móc środki na wymianę wodomierzy gromadzić w dłuższym okresie powoduje, że musimy zwiększyć miesięczną składkę na zakup nowych wodomierzy. Od
1 lipca br. będzie ona zbierana w wysokości po 2 zł miesięcznie od każdej sztuki wodomierza zainstalowanego w lokalu.

            Wyrażamy nadzieję, że obniżki z tym terminem, stawek eksploatacyjnych w 112 naszych nieruchomościach jak i stawek podgrzania wody w kilkudziesięciu, skompensują
w nadmiarze koszty  wprowadzonej zmiany.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu