27.10.2015

PRZYGOTOWANIA BUDYNKÓW DO ZIMY – NA UKOŃCZENIU

            Październik, to miesiąc finalizowania działań przygotowujących nasze zasoby mieszkaniowe do zimy. Wprawdzie działania te rozpoczynamy w wielu miejscach już wiosną, ale teraz nadszedł czas na kończenie większości z nich.

            Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa eksploatuje 158 budynków mieszkalnych,
z których 14 przekroczyło w bieżącym roku swoją 50-tkę. Wszystkie one zlokalizowane są na os. Żeromskiego w mateczniku naszej spółdzielni. Kolejne 30 budynków to wiekowy przedział pomiędzy 40 a 50 lat (osiedla: Sikorskiego, Kościuszki, Słoneczna). Natomiast
w przedziale 30 do 40 lat mamy 50 budynków (osiedla: Wschód, Teklin, Centrum, Batory I). Pozostałe są młodsze, co nie znaczy, że nie mają potrzeb termoizolacyjnych, bo głównie realizacja tych potrzeb jest przedmiotem naszych działań przygotowawczych do zimy.

            Główne prace w naszych działaniach remontowych planujemy więc przed nadchodzącym rokiem i realizujemy od początku okresu wiosenno-letniego.

Wśród tegorocznych prac najważniejsze to:

- ocieplenie ścian osłonowych bud. Nr 8 na os. Kościuszki,

- ocieplenie przestrzeni stropodachowej w 19 budynkach na wszystkich osiedlach. W latach
   poprzednich dociepliliśmy stropodachy w 40-u budynkach,

- naprawy (krycie i smarowanie) dachów w 9-ciu budynkach. Warto przypomnieć, że dzięki
corocznym solidnym remontom na naszych dachach, ich potrzeby i zakres ilościowy
z każdym rokiem ulega zawężeniu.

            Prowadzimy też prace o mniejszym zakresie i skali, lecz bardzo ważne z punktu komfortu cieplnego obiektu w obawie przed chłodami. Są to:

- uszczelnianie złącz płyt w budynkach nieocieplonych masą bitumiczną . Wykonano to
   w kilkunastu budynkach os. Teklin i Piękna,

- uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej, poprzez szklenie okienek piwnicznych,
   regulację ślusarki drzwiowej,

- naprawa lub wymiana uszkodzonych samozamykaczy drzwiowych w wejściach do klatek
schodowych.

To tyle jeśli idzie o prace ociepleniowe, czy zabezpieczające przed chłodem. Natomiast bardzo ważna jest sprawność naszych systemów ogrzewania budynków, zarówno po stronie Dostawcy ciepła jak i części instalacyjnej za którą odpowiadamy jako zarządcy budynków.

            Staraniem żyrardowskich ciepłowników z PEC-u, w ostatnim 4-leciu większość elementów instalacji dostarczających ciepło do naszych budynków została zmodernizowana. Wymieniono wszystkie zewnętrzne (podziemne) sieci cieplne z dotychczasowych na nowoczesne (w rurach proizolowanych), co daje gwarancje zminimalizowania strat cieplnych na przesyle, od dostawcy do naszych budynków.

PEC wymienił prawie we wszystkich budynkach instalacje węzłów cieplnych zastępując dotychczasowe stare, o przestarzałej automatyce i wyposażone w bardzo duże zasobniki ciepłej wody – nowymi o najnowszej technologii, dostępnej na rynku.

            Nowe urządzenia pozwolą na zmniejszenie strat przemiany ciepła z wysokich na niskie parametry, zmniejszenie emisji CO2 i SO2 oraz pyłów węglowych do atmosfery a także kosztów dostarczonego ciepła.

            Jak wszyscy zdążyliśmy już odczuć, nasze budynki od 29 września są ogrzewane.
W tym okresie, do chwili obecnej trwają prace spółdzielczych ekip konserwacyjnych, które prowadzą uzupełnianie i odpowietrzanie fragmentów instalacji wewnętrznych, uległych zapowietrzeniu podczas uzupełniania czynnika grzewczego (wody uzdatnionej)
w instalacjach budynkowych.

            Ten długotrwały proces, jest obecnie kontynuowany ponieważ wielu użytkowników lokali w budynkach nie dostosowało się do naszego apelu i nie pootwierało zaworów grzejnikowych na maksimum przepływu. Dlatego powietrze pozostało w wielu fragmentach instalacji.

            Zwracamy mieszkańcom uwagę, że oszczędzanie ciepła można zacząć po pełnym rozruchu instalacji. A tak wielu mieszkańców ma niedogrzane lokale z powodu braku dyscypliny własnej bądź sąsiadów w budynku.

Dobrze też, jeszcze przed intensywnym sezonem grzewczym sprawdzić poprawność pracy termozaworów (czy zamykają przepływ, bądź nie). W przypadku nieprawidłowości należy fakt zgłosić w Zakładzie Konserwacyjnym, żądając naprawy termozaworów. Niedbalstwo
i brak działania może zaskutkować przykrą niespodzianką przy rozliczeniach kosztów ciepła.

Dlatego prace regulacyjne przy uruchamianiu instalacji grzejnych są tak ważne.

            Jeśli idzie o przygotowania na terenie osiedli, to niezależnie od prac modernizacyjnych przy ciągach pieszych i jezdniach, które również w br. były przeprowadzane, dokonano przeglądów oraz przeprowadzono naprawy i uzupełnienia w tych elementach infrastruktury osiedlowej – co zabezpieczyć powinno przed potknięciami, czy upadkami w okresie zimowym.

            Administracje osiedlowe ustaliły miejsca gromadzenia środków zwalczających gołoledź (piach, sól), zaś Zakłady Porządkowe zabezpieczyły odpowiednie ilości sprzętu ręcznego i mechanicznego do odśnieżania.

Dlatego oczekujemy, że równie przyzwoicie i poważnie zachowa się nasza tegoroczna zima
i nie będzie zmuszała naszych służb porządkowych i mieszkańców do heroicznych wysiłków by sprawnie funkcjonować w naszych osiedlach.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu