01.08.2015r.

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

PISZE DO PANA WICEPREMIERA i SZEFÓW
UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH

            Od dwóch lat pracuje w Sejmie Komisja Nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. W toku prac komisji interesy polityczne niektórych ugrupowań zaczynają dominować nad rozwiązaniami merytorycznymi, które powinny być spójne z całym systemem prawnym. Przeciwko takim działaniom protestuje krajowy ruch spółdzielczy.

            Dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych prowadzi do konstatacji, że krytyczne uwagi zgłaszane przez środowisko spółdzielcze zostały uwzględnione w niewielkim stopniu. Co więcej, doraźne, często wadliwe rozwiązania prawne, proponowane przez posłów koalicji rządzącej i ich ekspertów, czynią projekt niespójny i niejasny do powszechnego stosowania.

Przez większość czasu prym w Komisji Nadzwyczajnej wiodła posłanka P.O. p. Lidia Staroń, jedna z większych” beneficjentów przemian własnościowych” w jej rodzinnej Olszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zręcznie dopingowana przez grupy lobbies, parła do przodu
z antyspółdzielczymi projektami, których uchwalenie pozwoliłoby w łatwy sposób przechwytywać najlepsze kęski wspólnego spółdzielczego majątku przez zainteresowanych takimi przemianami. Miała także poparcie z organizacji developerskich i korporacji zarządzających nieruchomościami.

            Dzisiaj pani poseł już nie ma w Komisji Nadzwyczajnej. Odwołał ją jej własny klub parlamentarny. Nie będzie jej też w nowym Sejmie (z ramienia PO), bo nie znalazła się na projektach list.

            Ale projekt prawa uzgadniany w Komisji Nadzwyczajnej pozostał, są tam jeszcze zwolennicy szkodliwych dla spółdzielczości zmian.

            W związku z powyższym wszystkie organizacje spółdzielcze w kraju (15 sektorów spółdzielczych) zobligowało Krajową Radę Spółdzielczą do podjęcia działań mających na celu wstrzymanie prac nad ustawą o spółdzielniach.

            Pod koniec czerwca br. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej podjęło następującą uchwałę w tej sprawie:

„§ 1 Zgromadzenie Ogólne KRS wyraża swój głęboki sprzeciw odnośnie kontynuowania dalszych prac nad projektem ustawy Prawo Spółdzielcze (druk 980) przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia ustaw spółdzielczych.

§ 2 Zgromadzenie Ogólne zobowiązuje Zarząd KRS do przedłożenia stanowiska środowiska spółdzielczego wynikającego z niniejszej uchwały w trybie pilnym do Prezesa PSL oraz Przewodniczących Klubów i Kół Poselskich”

            W realizacji powyższego Prezes Zarządu KRS A. Domagalski i Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego J. Jankowski skierowali do Prezesa WR PSL, Wicepremiera
i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego Poniższy apel

„Szanowny Panie Premierze

            W imieniu KRS zwracamy się do Pana z prośbą o przerwanie procedowania nad projektem ustawy o spółdzielniach. To PSL wniósł ten projekt do laski marszałkowskiej
i w związku z tym ma moralne prawo do decydowania o dalszych jego losach. Projekt ten
w trakcie prac poselskich stracił swój charakter i cel. Zamiast umożliwić spółdzielczości należącej do sektora gospodarki społecznej, lepsze funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, ustawa może być jej kamieniem nagrobnym.

            Zdecydowali o tym posłowie PO, wypaczający całkowicie ducha projektu PSL, przetrącając mu kręgosłup i de facto wprowadzając restrykcyjne niekonstytucyjne – zdaniem ekspertów – zapisy, które zakończyć mogą 150-letnią historię polskiej spółdzielczości. Przypominamy, że to co pozostaje z projektu PSL, nie ma nic wspólnego z duchem dokumentu, dotyczącego Raportu o stanie spółdzielczości polskiej, przygotowanego pod koniec poprzedniej kadencji przez międzyresortowy zespół, kierowany przez Pana poprzednika, Waldemara Pawlaka. Nie zapominamy o dobrych momentach, kiedy Pan i KP PSL, broniliście spółdzielni przed likwidatorskimi osądami PO.

            Kilkaset tysięcy spółdzielców podpisało się pod wnioskiem domagającym wycofania tej ustawy. Uzyskaliśmy je z łatwością i tylko ograniczony czas sprawił, że nie zebraliśmy wielokrotnie więcej. Środowisko spółdzielcze jest silnie zdesperowane i ma już dość bezprawia, arogancji i kombinowania rządzącego ugrupowania. Ta społeczna konsultacja, mówi o nastrojach społecznych i chęci przerwania dotychczasowej koalicji wobec spółdzielczości i po prostu złego rządzenia. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej prosi o odstąpienie od dalszych prac w Sejmie i wycofanie Projektu”.

---------------------------------

            Przedstawiliśmy stanowisko Najwyższego organu Spółdzielczości Polskiej reprezentowanego przez jego przedstawicieli. Oczekujemy na stanowisko Rządu w sprawie.

Przypomnę jedynie, że my w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej też w przeciągu
10 dni zebraliśmy ponad 750 podpisów pod wnioskiem o wycofanie procedowanych projektów ustaw, pomimo, że czerwiec to już gorący okres urlopowy.

Marian Rusinowski

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu