04.08.2015 r.

PORTRET DŁUŻNIKA WEDŁUG KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW. DWA LATA BEZ PŁACENIA CZYNSZU.

Aż 400 mln zł zaległych czynszów są już winni spółdzielniom właściciele mieszkań. Przybywa osób, które tracą mieszkania z powodu kredytów w parabankach.

Rekordziści mają na swoim koncie długi, których war­tość często przewyższa cenę sporego mieszkania w du­żym mieście - wynika z da­nych Krajowego Rejestru Długów, w którym zarejestrowana jest mniejsza część z 3,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych w kraju.

- Najbardziej zadłużonym lokatorem jest 66-let­nia kobieta z województwa zachodniopomorskiego, która ma do oddania spół­dzielni 342 tys. zł. Zaraz po niej jest
57-letni mężczyzna z Małopolski z zadłużeniem sięgającym 335 tys. zł. To ogromne, kumulowane lata­mi zaległości - podkreśla Adam Łącki, prezes Krajo­wego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD BIG).

Ponad połowę łącznej kwoty z 400 mln zł długów czynszowych mają do odda­nia lokatorzy z trzech woje­wództw: śląskiego, dolnoślą­skiego i mazowieckiego. Najlepiej pod tym względem wypadają mieszkańcy woj. lubuskiego, którzy są zadłu­żeni „tylko" na 860 tys. zł.

Szymon Rosiak, prezes legionowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej, mówi, że ostatnio pojawił się nowy typ dłużników mieszkaniowych: klienci parabanków. - Jest spora grupa osób, szczególnie wśród tych, którzy nigdy wcześniej nie byli właściciela­mi mieszkań, a potem uwłasz­czyli się za symboliczną zło­tówkę, która postanawia wy­korzystać nieruchomość, by zabezpieczyć pożyczki w pa­rabankach - opowiada Szy­mon Rosiak. - Niedawno mieliśmy w spółdzielni taką sytuację: kobieta pożyczyła z parabanku
20 tys. zł. Spłaciła 32 tys. zł, ale jej zadłużenie nadal wynosiło 20 tys. zł. Nie była w stanie dalej regulować zobowiązania. Parabank, chcąc dostać należność, do­prowadził do licytacji komor­niczej jej lokalu.

I tak lokal wart około 200 tys. zł zostaje sprzedany przez komornika za 120-140 tys. zł.
- Podobnych sprzeda­
ży komornicznych mieliśmy ostatnio 14. I wygląda na to, że będzie ich przybywać. Ludzie z parabanków wie­dzą, do jakiego klienta się zgłaszać i jak zabezpieczyć swoje interesy, korzystając z ich nieruchomości - dodaje prezes Rosiak.

Ofiarami takich praktyk padają na ogół emeryci, bo mają pewne źródło dochodu, Szybko się jednak okazuje, że nie tylko nie są w stanie regulować rat, ale i czynszu wraz z opłatami za media, i wpadają w spiralę zobowią­zań. Nowa grupa dłużników to osoby 30-40-letnie, bez pracy, żerujące na rodzicach. Gdy ci umrą, nie płacą za lo­kal.

Z badania „Portfel staty­stycznego Polaka" przepro­wadzonego przez TNS Pol­ska na zlecenie KRD wynika, że statystyczna rodzina w Polsce płaci co miesiąc osiem różnych rachunków na łączną kwotę 920 zł. Po­łowa tej kwoty to czynsz.

Tymczasem średnia wartość lokatorskiego długu wpisa­na z tego tytułu do KRD wynosi
11,8 tys. zł. Oznacza
to, że przeciętny zadłużony lokator zalega ponad 25 miesięcy
z opłatami za
mieszkanie.

- Najczęściej dłużnicy traktują niepłacenie czynszu jako formę kredytu. Zakłada­ją, że jeśli odłożą spłatę na kolejny miesiąc, nie poniosą żadnych konsekwencji -mówi Radosław Koński, dy­rektor departamentu windy­kacji Kaczmarski Inkasso.
-
Jednak to pierwszy krok do popadnięcia w długi, bo w kolejnym miesiącu do spłaty będzie nie 500 zł, ale dwa razy tyle, a po trzech miesią­cach już 1,5 tys. zł. Skumulo­wane należności znacznie trudniej jest spłacić, szcze­gólnie że dochodzą do nich odsetki i koszty windykacji.

Jednak z czynszem zalega­ją nie tylko konsumenci. 70 mln zł do oddania spół­dzielniom mają przedsię­biorcy. Dług „firmowego" rekordzisty z Małopolski to aż 832,51 tys. zł.
- Z naszych
danych wynika, że duże problemy z regulowaniem opłat za czynsz mają spółki
i
instytucje. To aż 70 proc. dłużników - zwraca uwagę Adam Łącki. Najwięcej winne są firmy z Mazowsza (20 proc.) i Śląska (18 proc.)

Średni dług lokatora w danym województwie w tys. zł. (źródło Krajowy Rejestr Długów/TNS)

 

 

Grażyna Błaszczak

-----------------------

            W Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która znajduje się poza rejestrem KRD, zadłużenie czynszowe w grupie lokali mieszkalnych wyniosło na dzień 30 czerwca br. – 4,619 mln. zł, i zmniejszyło się w stosunku do sytuacji z końca 2014 r. o ponad 252 tys. zł. Zresztą globalne zadłużenie w grupie wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w kraju jest znacznie większe niż 400 mln. zł. podane przez KRD i przekracza poziom 1,5 mld. zł. W Krajowym Rejestrze Długów zarejestrowane są jedynie te z największym zadłużeniem. U nas średni dług na lokatora zadłużonego, liczony wg systemu KRD wyniósł za ten okres 1,85 tys. zł.

My też mamy swojego rekordzistę jeśli idzie o poziom długu. Pozostawiona przez męża
43 letnia kobieta, nie płacąc nic przez 7 lat uciułała dług w wysokości ponad 158 tys. zł.
Z czego blisko 62 tys. to należne spółdzielni i zasądzone, odsetki statutowe.

Wobec tej kobiety spółdzielnia prowadzi od kilku lat intensywne działania windykacyjne. Jej lokal ma status własnościowy, stąd dopuszczalne prawne działania to windykacja komornicza z nieruchomości. Niestety z przeprowadzonych trzech licytacji komorniczych żadna nie była udana (nie zgłosił się chętny do licytacji).

Zatem problem nadal istnieje. Jeśli idzie o pozostałych dłużników, to zintensyfikowanie wobec nich działań komorniczych i bezwzględna egzekucja odsetek statutowych powoduje, że rozpoczął się, a takie mamy przeświadczenie, powolny spadek zadłużenia, który
w I półroczu wynosił 4,97 proc. w opłatach czynszowych i 5,71 proc. w opłatach za wodę.

                                                                                           Zarząd ŻSM

Ps. W tekście wykorzystano materiały z dziennika „Rzeczpospolita”.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu